Kultura11

Šeść miescaŭ, dzie siońnia možna nabyć biełaruskija knihi ŭ Polščy

Ź pierajezdam u inšuju krainu ŭźnikaje niamała ciažkaściaŭ, ale jość i jašče adna nie zusim (ci nie adrazu) vidavočnaja prablema: dzie brać knihi na svajoj movie, kali čytać elektronnyja viersii nie padabajecca? Vydańnie CityDog.io sabrała miescy ŭ Varšavie (i nie tolki), dzie z hetym mohuć dapamahčy.

Fota: instagram.com/viedy.eu

Anłajn-kniharnia Viedy.eu

Jak adznačana ŭ apisańni servisu, Viedy.eu — heta pieršaja biełaruskaja kniharnia ŭ Polščy. U anłajn-kramie možna znajści knihi roznych aŭtaraŭ dla darosłych i dziaciej: tut i Janka Kupała, i Uładzimir Karatkievič, i Viktar Marcinovič, i Nadzieja Jaśminskaja. Jość i tvory zamiežnych aŭtaraŭ, pierakładzienyja na biełaruskuju, naprykład, «Piter Pen» Bary Džejmsa Mećju ci «Zornyja dziońniki» Stanisłava Lema.

Zamović knihi možna anłajn. Paśla hetaha ich biaspłatna pryviazuć dadomu ci kudy pažadajecie. A ŭ jakaści padarunka mohuć jašče i krutuju biełaruskuju razmaloŭku dadać — z tym samym Malavanyčam dy inšymi cikavymi simvałami biełaruščyny.

Voś tut hladzicie sajtInstagram ci Facebook. Hrupy ŭ sacsietkach viaducca nie vielmi aktyŭna, ale na paviedamleńni dziaŭčaty adkazvajuć davoli apieratyŭna. Jość dastaŭka pa Jeŭropie.

Anłajn-dastaŭka Alfavit.eu

Jašče adna internet-kniharnia ŭ Polščy — Alfavit.eu. Bolšaść knih tam pradajuć na ruskaj movie, ale jość taksama na biełaruskaj (katałoh), anhlijskaj, italjanskaj, ispanskaj, niamieckaj i inšych.

Na biełaruskaj jość jak knihi biełaruskich aŭtaraŭ — Kupały, Karatkieviča, Kołasa i inš., — tak i zamiežnych, pierakładzienych na biełaruskuju movu. Siarod takich znojdziecie, naprykład, «Maleńkaha prynca» Ekziupiery ci «1984» Orueła.

Termin dastaŭki zaležyć ad najaŭnaści vydańnia na składzie, jon paznačany ŭ apisańni da kožnaj knihi.

Staronka Knihaŭka na Allegro

Na viadomym polskim sajcie Allegro jość asobnaja staronka kniharni Knihaŭka (heta novy prajekt zakrytaha ŭładami minskaha vydaviectva «Januškievič»), dzie sabranaja nievialikaja kolkaść knih na biełaruskaj movie. Jość jak tvory biełaruskich aŭtaraŭ, hetak i pierakłady zamiežnych. U śpisie znojdziecie, naprykład, knihi Satrapi (toj samy komiks «Piersiepolis»), Bachareviča, Orueła, Cimafiejevaj i inšych.

Tam ža znojdziecie i niadaŭna prezientavany novy hajd pa tusovačnym Minsku 90-ch «Ad Panikoŭki da Šajby» (praŭda, kniha nadrukavana na ruskaj movie).

Markietpłejs KAMAROŬKA

U apisańni kažuć, što Kamaroŭka — heta pieršy markietpłejs ź biełaruskim sercam, abo viadučaja placoŭka elektronnaj kamiercyi biełarusaŭ śvietu. Na sajcie znojdziecie jak tavary biełaruskaj vytvorčaści, tak i suśvietnyja tavary ź biełaruskaj movaj i sensami.

Aproč inšaha, jość u kramie i biełaruskamoŭnyja knihi (chacia ich i nie tak šmat). Zamović možna jak dla siabie, tak i ŭ padarunak — tavar dašluć na adznačany adras.

Zadać pytańni pa nabyćci tavaraŭ možna pa numary +49 152 346 550 17 (Hiermanija) abo praz poštu: [email protected].

Biełaruskaja internet-biblijateka Kamunikat

Kamunikat — najstarejšaja internet-biblijateka, na jakoj ź niadaŭniaha času možna zamović i roznyja biełaruskamoŭnyja knihi. Jość vydańni Uładzimira Niaklajeva, Ryhora Baradulina, Aleha Daškieviča i inšych. A jašče na sajcie znojdziecie biełaruski kalandar na 2023 hod ci zmožacie pasłuchać niekatoryja tvory anłajn.

Kab zamović knihu, treba budzie dasłać list na poštu [email protected]. U adkaz pryjdzie mejł z usimi padrabiaznaściami.

Biełaruski moładzievy chab u Varšavie

Nabyć knihi na biełaruskaj movie možna taksama i ŭ Biełaruskim moładzievym chabie. Tam vas čakajuć jak vydańni biełaruskich aŭtaraŭ, tak i pierakłady suśvietnaj litaratury.

Znachodzicca moładzievy chab na pl. Konstytucji, 6. Pierad tym, jak jechać, taksama raim zahadzia patelefanavać pa numary +48 727 888 800 abo zapytać u asabistyja ŭ Facebook.

Čytajcie taksama:

«Kali čałaviek zapytvajecca «čyj ja», to viartaje sabie aktyŭnuju rolu». Biełaruska daśleduje, jak historyja ŭpłyvaje na naš z vami psichałahičny stan

«Chaciełasia pracavać sumlenna, ale nam nie davali». Minčanka zakryła svaju šviejnuju vytvorčaść u Biełarusi i adkryła sałon štoraŭ u Varšavie — i voś jak tam

Kamientary1

  • Onliner
    16.02.2023
    Miesca adno, vabščeta

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA6

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA

Usie naviny →
Usie naviny

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj5

«Akazvajecca, i na tym baku jość ludzi». Maci Ivana Padreza ŭsio ž nie vysialajuć6

Pa Mścisłaŭskim rajonie praniośsia mocny ŭrahan

U Biełarusi ŭžo +37,5°S. U siervisie dastaŭki praduktaŭ źnikła papularnaja minieralnaja vada1

51 nobieleŭski łaŭreat zaklikaŭ nieadkładna spynić vajnu va Ukrainie i kanflikt u siektary Haza13

U honar biełaruskaha bajca nazvali vulicu va ŭkrainskim Kanatopie1

Budanaŭ pra pahrozu nastupu RF z poŭnačy: Katastrofy niama, ale nie bačyć prablem nie atrymajecca2

Zaŭtra ŭ Biełarusi budzie da +35°S, ale ŭ Minsku «ŭsiaho» +30°S3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA6

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA

Hałoŭnaje
Usie naviny →