Zdareńni11

U pasyłcy ź Japonii znajšli ledziancy ź niebiaśpiečnym psichatropam

Kala 200 ledziancoŭ, jakija źmiaščajuć asabliva niebiaśpiečny psichatrop, vyjavili supracoŭniki Minskaj rehijanalnaj mytni ŭ pasyłcy, što pryjšła ź Japonii. Padrabiaznaści incydentu paviedamili ŭ Dziaržaŭnym mytnym kamitecie.

Parušeńnie było vyjaŭlena ŭ punkcie mytnaha afarmleńnia «Minskaja pošta». Atrymalnicaj pasyłki, u jakoj siarod inšaha byli paznačanyja miedykamienty, kaśmietyka i pradukty charčavańnia, źjaŭlajecca žycharka Homiela.

Padazronyja «prysmaki» mytniki nakiravali na ekśpiertyzu, u vyniku jakoj vyśvietliłasia, što ŭ składzie ledziancoŭ jość asabliva niebiaśpiečny psichatrop N-mietyłefiedryn.

Pa fakcie ŭvozu ŭ Biełaruś narkatyčnaha rečyva pravodzicca pravierka na najaŭnaść prykmiet złačynstva, paznačanaha ŭ art. 328-1 KK Biełarusi. Maksimalnaja sankcyja, praduhledžanaja hetym artykułam, — da 7 hadoŭ pazbaŭleńnia voli.

Kamientary1

  • Kz
    17.02.2023
    Lehalnyja ledziancy ad kašlu ŭ Japonii. Rečyva padobnaje na efiedryn i maje uzbudžajučy efiekt. Jość patencyał złoŭžyvańnia. Ale ž kafiein taksama psichatrop. Kali pravaachoŭniki takija zaŭziatyja i zakony takija maksimalistyčnyja--to nie dziva što biełarusy takija zašuhanyja.

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam9

Čamu Bajden vyrašyŭ vyjści z honki? Voś što pra heta pišuć suśvietnyja miedyja4

Sotni busłoŭ sabralisia na adnym poli la Hrodna FOTAFAKT2

Kolkaść lehkavikoŭ na biełaruska-polskaj miažy vyrasła da hihanckich 3501

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →