Hramadstva66

«Ułasnaść, hrošy i ŭłada — heta try kity». Upieršyniu za doŭhi čas čynoŭnik davoli horača publična piarečyŭ Łukašenku

Ministr sielskaj haspadarki i charčavańnia Ihar Bryło adstojvaŭ pazicyju pra nieabchodnaść nadańnia ŭradu prava davać ilhoty pramysłovym kampanijam, na jakija viešajuć stratnyja sielskahaspadarčyja pradpryjemstvy.

Ihar Bryło, ministr sielskaj haspadarki. Skrynšot ź videa

«Vy chočacie dałučyć kałhasy, saŭhasy da dziaržaŭnych pramysłovych pradpryjemstvaŭ. Ja vam daručyŭ hety praces trymać u poli zroku. I kali treba ŭnieści prapanovy. Vy ŭnosicie prapanovy? Kaho siońnia da kaho budziem dałučać?» — na pavyšanym tonie spytaŭsia Łukašenka.

«Alaksandr Ryhoravič, sa 127 vielmi składanych niepłaciežazdolnych pradpryjemstvaŭ praktyčna 117 znachodziacca ŭ troch abłaściach. Heta Homielskaja, bolš za 50 pradpryjemstvaŭ, Mahiloŭskaja i Minskaja».

— U nas sistema siońnia jość?

— Krychu nie takaja.

Alaksandr Turčyn i Siarhiej Bryło stajać pierad Alaksandram Łukašenkam, fota BiełTA

— My siońnia dałučajem kałhasy, saŭhasy da pradpryjemstvaŭ?

— Dałučajem.

— Da pradpryjemstva, pryvatnikaŭ? Pieradajom ci nie pieradajom? Čym vas nie zadavalniaje hetaja sistema?

— My takimi ŭkazami nie stvarajem spryjalnych umoŭ dla inviestara. My ŭsiaho tolki chočam dla pradpryjemstva, jakoje voźmie na siabie nahruzku z SPK: jamu stvaryć hetyja ŭmovy. Voś hetaje asnoŭnaje adroźnieńnie. Tamu 399-m, 253-m (ukazam), u nas byli ŭmovy stvoranyja, tolki dla pradpryjemstvaŭ APK, tolki dla kałhasaŭ», — davoli horača zapiarečyŭ Bryło.

Łukašenka vykazaŭsia ŭ tym styli, što ministr prapanuje zabrać u prezidenta prava davać ilhoty svaim ukazam i pieradać hetyja paŭnamoctvy ŭradu. 

«Ja nie razumieju, ja što, zatarmaziŭ niejki praces? — kryčaŭ na ministra Alaksandr Łukašenka. — Ja nie razumieju, našto vy łamajecie ciapierašniuju sistemu. Što vas nie zadavalniaje?»

«Hety ciapierašni ŭkaz, 399-y, nam nie dazvalaje restrukturyzavać doŭh dla hałaŭnoha pradpryjemstva, pačujcie, kali łaska», — nie zdavaŭsia ministr sielskaj haspadarki.

U adkaz Alaksandr Łukašenka pryhraziŭ Bryło pieradać prava padavać chadajnictvy na lhoty ź ministerstva i ŭrada staršyniam abłvykankamaŭ.

«Ułasnaść, hrošy i ŭłada — heta try kity, heta hałoŭnaje ŭ luboj krainie!» — pavučaŭ Alaksandr Łukašenka.

Uvohule, Łukašenka na naradzie vyhladaŭ razdražnionym i prydziraŭsia da dakładaŭ pa ŭsich pytańniach.

Videa sprečki Łukašenki i Bryło apublikavali łukašenkaŭskija ŚMI. Mahčyma, heta maje prademanstravać, što dyskusija pa pytańniach ekanamičnaj taktyki ŭsio jašče mahčymaja, tady jak u bolšaści śfier žyćcia ŭžo nie zastałosia prastory dla pluralizmu.

Kamientary6

 • Pan Usialan
  14.02.2023
  Jość tolki dva mierkavańni, majo i pamyłkovaje... Ministr sielskaj haspadarki stamiŭsia być chitajučaj konskaj hałavoj, tamu vyrašyŭ na palcach patłumačyć siniałapamu, pra aktualnyja składanaści ŭ zakonatvorčaści, ale atrymałasia jak u sprečcy hłuchoha sa ślapym... Ale cyrkačy :) Bu-ha-ha :)
 • daviedka
  14.02.2023
  Samoje porazitielnoje, čto eti problemnyje kołchozy pojavlajutsia snova i snova. Prisojedini mnoho samych ležačich k častnikam i krupnym priedprijatijam, boleje uśpiešnym jeŝio s sovietskich vriemion ahrokombinatam i dažie Nacionalnomu banku, kak tut žie pojaviliś očieriednyje połtory sotni ležačich...  V krupnych rajonach, hdie do Łukašienko nasčityvałoś po nieskolko diesiatkov kołchozov i sovchozov, pri Łukašienko ostałoś na rajon vsieho nieskolko za sčiot prisojedinienija chroničieskich k boleje krupnym. Zato po statistikie količiestvo ubytočnych SPK postojanno śnižajetsia, pravda, umałčivajut, čto oni voobŝie pieriestajut juridičieski suŝiestvovať.
 • lekar psichlakarni
  14.02.2023
  Abasranyja karovy, siezon 29. Kamu ŭvohule cikavy hetyja hulni chvorych na hałavu hramadzian?

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień15

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →