Hramadstva66

Dzie lepš žyć u Biełarusi? Daśledčyki skłali rejtynh biełaruskich haradoŭ

Jakoje miesca vybrać dla žyćcia ŭ Biełarusi? Centr novych idej skłaŭ rejtynh haradoŭ, jaki dapamoža adkazać na hetaje pytańnie.

Brest

Pieralik, užo čaćviorty ŭ historyi ŭstanovy, prezientavali supracoŭniki centra Anton Radniankoŭ i Alaksandr Aŭtuška-Sikorski. Kamanda centra praanalizavała 40 samych vialikich haradoŭ krainy, u kožnym ź jakich žyvie bolš za 19 tysiač čałaviek, pa čatyroch kryteryjach.

Pačali z demahrafičnaj ustojlivaści — to-bok z pakazčyka taho, nakolki ŭ horadzie maładoje nasielnictva i jak chutka jano raście. Pa hetym paramietry vyjhraje paŭdniovy zachad krainy: pieršyja piać miescaŭ zajmajuć Žłobin, Ivacevičy, Brest, Pinsk i Hrodna. Dalej abmiarkoŭvali stan ekanomiki (zarobki, biespracoŭje, inviestycyi i samastojnaść miascovych biudžetaŭ), i ŭ lidarach centr krainy: Minsk, Dziaržynsk, Salihorsk, Smalavičy i Rečyca.

Trecim paramietram dla paraŭnańnia vystupiła jakaść žyćcia, jaje vymiarali pa kolkaści daktaroŭ, studentaŭ, uzroŭniu złačynnaści i rejtynhu słavutaściej. Lidzirujuć u asnoŭnym abłasnyja centry, ale nie tolki: Minsk, Hrodna, Viciebsk, Połack, Pinsk. Taksama ekśpierty acanili prajaŭlenaść hramadska-palityčnych praktyk. U topie śpisa Dziaržynsk, Minsk, Salihorsk, Smalavičy i Navapołack.

Raniej u rejtynhu ŭličvałasia jašče i turystyčnaja pryvabnaść haradoŭ, ale hetym razam ekśpierty ad jaje admovilisia. Jany źviartajuć uvahu, što niekatoryja krainy paśla padziej 2020 hoda raili svaim hramadzianam nie jeździć u Biełaruś, taksama ŭ krainie ciapier nie pracujuć niekatoryja zamiežnyja servisy nakštałt Booking.com, dy i ahulnaja kolkaść turystaŭ z zamiežnych krain pamienšała ŭ Biełarusi za apošnija hady ŭ razy. Ź inšaha boku, najaŭnaść u horadzie słavutaściej i miescaŭ, jakija varta pabačyć, pavyšaje jakaść žyćcia i samich haradžan, tamu hety faktar uličvali ŭ adpaviednym paramietry.

Jašče niekalki nazirańniaŭ ad ekśpiertaŭ: u haradach značna pamienšała ludziej piensijnaha ŭzrostu, i heta moža być źviazana, na dumku daśledčykaŭ, z pandemijaj kavidu i jaje niebiaśpiekaj dla hetaj katehoryi nasielnictva.

Taksama daśledčyki adznačajuć, što apošnim časam u Biełarusi mocna źniziłasia kolkaść haryzantalnych suviaziej: kali pierakładać heta na prostuju movu, to ludzi daviarajuć tolki tym, z kim mohuć sieści za adzin stoł.

Kažučy pra ahulny rejtynh, lidzirujuć u im Minsk, Hrodna i Brest — harady z dobrymi zarobkami i vysokaj jakaściu žyćcia, u Hrodna i Breście da taho ž žyvie šmat maładych ludziej. Vysokija pazicyi ŭ pramysłovych monaharadoŭ — havorka pra Salihorsk, Žodzina, Žłobin, Navapołack i Mazyr.

Taksama dobryja pazicyi majuć harady-spadarožniki Minska — Dziaržynsk i Smalavičy: jany vyjhrajuć za košt pamieru inviestycyj, vysokaj hramadskaj aktyŭnaści, dobraj demahrafii i zarobkaŭ.

Rejtynh, składzieny daśledčykami Centra novych idej

Što da nižniaj častki rejtynha, to ekśpierty adznačajuć try harady, pramysłovaść u jakich dažyvaje svoj čas, — heta Barysaŭ, Baranavičy i Babrujsk. Taksama na apošnija pazicyi trapili harady ŭschodniaj Biełarusi, u tym liku Rahačoŭ, Kryčaŭ, Orša, Pružany i Asipovičy.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Žudasny novy śviet. Pradkazańni adnaho z samych apakapaliptyčnych hieapalityčnych stratehaŭ

Češski demahrafičny cud: u ich była samaja nizkaja naradžalnaść u śviecie, siońnia jany lidary ŭ Jeŭropie

AAN vyśvietliła, jak budzie mianiacca demahrafija Ziamli ŭ hetym stahodździ

Kamientary6

 • Abu
  13.02.2023
  Žyć u Biełarusi ci nie žyć / Być Biełarusi ci nie być - voś u čym pytańni, a nie heta ŭsio.
 • udakładnieńnie
  13.02.2023
  Pružany - zachodniaja Biełaruś.
 • Dokšycki chlebazavod – niaźmienny lidar pa jakaści j asartymientu pradukcyi
  13.02.2023
  udakładnieńnie, nie, tolki rajcentr Dokšycy. Vo dzie žytucha ludziam !

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →