Hramadstva55

«Brata 10 chvilin źbivali ŭ kvatery i vyvodzili ŭ kapiušonie, kab schavać kroŭ». Jak pomścili «rejkavym partyzanam»

«U atmaśfiery vajny kožny vybiraje, jak žyć dalej. Maje rodzičy zrabili svoj vybar», — kaža Dźmitryj Dzikun, svajak śvietłahorskich «rejkavych partyzan». Za kratami ciapier jaho brat, muž siastry i cieść brata. Ahułam im prysudzili 66 hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu. Dźmitryj źbiraje hrošy na dapamohu siamji i raskazvaje, praz što daviałosia prajści mužčynam za ich śmieły ŭčynak.

«Rejkavyja partyzany» sa Śvietłahorska: Dzianis Dzikun (sprava), Aleh Małčanaŭ, Dźmitryj Ravič. Fota: t.me/viasna96

«Svaim učynkam chacieli dapamahčy Ukrainie»

Žycharoŭ Śvietłahorska Dzianisa Dzikuna, Dźmitryja Raviča i Aleha Małčanava abvinavacili ŭ sabatažy na Biełaruskaj čyhuncy, pa jakoj išli ešałony z rasijskaj vajskovaj technikaj.

Dźmitryj kaža, što jaho rodnyja nie mahli być abyjakavymi da taho, što ź Biełarusi rasijskija vojski atakavali Ukrainu.

«Svaim učynkam jany chacieli dapamahčy Ukrainie, i ja pierakanany, što jany zatrymali pierasoŭvańnie rasijskich vojsk pa Biełarusi», — adznačaje jon.
Dmitryj Dzikun. Fota: sacyjalnyja sietki

Pavodle śledstva, troje abvinavačanych 28 lutaha 2022 hoda na pierahonie Žerdź — Astankavičy vyvieli sa stroju relejnaje abstalavańnie, padpaliŭšy jaho.

Ich schapili 4 sakavika, a 27 śniežnia asudzili. U ich dziejańniach uhledzieli «stvareńnie ekstremisckaha farmavańnia», «naŭmysnaje paškodžańnie transpartnaha srodku ci šlachoŭ znosin», «akt teraryzmu» dy «zdradu dziaržavie».

Źleva naprava: Źmicier Ravič, Aleh Małčanaŭ i Dzianis Dzikun. Fota: sacsietki

29-hadovamu Dzianisu Dzikunu prysudzili 23 hady kałonii ŭzmocnienaha režymu.

Jon pradprymalnik i mieŭ u Śvietłahorsku nievialikuju kramu. Jeździŭ na zarobki ŭ Rasiju.

33-hadovamu Dźmitryju Raviču (mužu siastry Dźmitryja Dzikuna) dali 22 hady kałonii ŭzmocnienaha režymu. U jaho dźvie małyja dački.

Jon pracavaŭ u filijale «Biełarusnafty» vyšynnym mantažnikam-elektramancioram, a paralelna vučyŭsia na kursach rasijskaha ŭniviersiteta «Sinierhija».

52-hadovamu Alehu Małčanavu dali 21 hod kałonii ŭzmocnienaha režymu.

Jon kolišni vajskoviec, słužyŭ u VMF. Pa zvalnieńni pracavaŭ zvyčajnym rabočym: sadoŭnikam, kiroŭcam, ślesaram, kačaharam. Potym staŭ pryvatnym pradprymalnikam pa hruzapieravozkach, a paralelna padpracoŭvaŭ tym, što pryvoziŭ u Śvietłahorsk zabavy ŭ parki dla dziaciej: batut i mašynki.

Dźmitryj pra źniavoleńnie brata daviedaŭsia ad znajomaha, jaki raskazaŭ jamu pra abłavu ŭ Śvietłahorsku. Źviazacca sa svajakami jon nie moh. Paźniej u praŭładnym telehram-kanale ŭbačyŭ videa z zatrymańniem brata.

«Na videa było vidać, što jon źbity. Raśsiečana voka. Viedaju, što brata 10—15 chvilin źbivali ŭ kvatery. Bili pa hałavie. Brat, ubačyŭšy siłavikoŭ, adčyniŭ dźviery i loh na padłohu, kab jaho nie bili. Kali jaho vyvodzili, to na hałavie była šapka i kapiušon, tak chavali kroŭ.

Brat pahadziŭsia na videa, kab jaho nie bili. Viedaju, što kali jaho viali pa RAUS, to jon mocna kulhaŭ i trymaŭsia za bok. Byŭ raźbity tvar», — raskazvaje Dźmitryj.

Žorstka zatrymlivali i Dźmitryja Raviča.

«Jaho schapili na vulicy, kali vyłaziŭ z mašyny, — praciahvaje Dźmitryj. — Jaho bili darohaju ŭ RAUS. Pakłali na padłohu miž siadzieńniami ŭ aŭtobusie i bili nahami. Adzin amapaviec skazaŭ, što Dźmitryju pašancavała, bo niedaloka było jechać da milicyi».

Dźmitryj Ravič. Fota: sacsietki

Jak zatrymlivali Aleha Małčanava, Dźmitryj nie viedaje.

Ahučanyja prysudy šakavali rodnych źniavolenych, chacia ŭsie razumieli, što im prysudziać vialikija terminy. Mužčyny zastajucca ŭ śledčym izalatary Homiela. Dźmitryj kaža, što ŭ rodzičaŭ nie ŭsio dobra sa zdaroŭjem. Jany časta chvarejuć, ale starajucca trymacca.

Stancyja Žerdź, dzie «rejkavyja partyzany» ŭčynili dyviersiju. Fota: railwayz.info

Ukraincy raspytvali pra źniavolenych 

Pa słovach Dźmitryja, źniavolenyja rodzičy staranilisia palityki, nie ŭdzielničali ŭ pratestach 2020 hoda, ale spačuvali ŭdzielnikam. Padziei ŭ krainie abmiarkoŭvali ŭ svaim asiarodku znajomych.

Sam Dźmitryj udzielničaŭ u pratestach u Śvietłahorsku i Mazyry. Jaho aštrafavali na 675 rubloŭ. Kaža, što milicyjanty pastajanna dajmali pytańniami, čamu čujuć jaho proźvišča paŭsiudna, ale čamuści adkładali zatrymańnie.

Napiaredadni Dnia Voli ŭ 2021 hodzie brat uratavaŭ Dźmitryja ad aryštu. Jon paviedamiŭ jamu, što dom atočany siłavikami i kab nie dumaŭ vychodzić z kvatery.

«La padjezdaŭ doma stajali patrulnyja z aŭtamatami. Chadzili vakoł jaho. Hrukali ŭ dźviery, ale ja ścišyŭsia. Viedaju, što ŭ ich nie było padstaŭ dla ŭvarvańnia ŭ kvateru, bo prakuror nibyta nie daŭ pastanovy na aryšt. Nie było pryčyny. Jany nie adychodzili dvoje sutak. Kali źjaviłasia mahčymaść, ja vyskačyŭ i zjechaŭ va Ukrainu. Było zrazumieła, što jany zatrymajuć, a pryčynu prydumajuć. Praz try miesiacy pierabraŭsia ŭ Litvu», — raskazvaje Dźmitryj.

Ciapier jon pracuje u Litvie na adnym ź miascovych zavodaŭ. Kaža, što jaho majstar-ukrainiec cikaviŭsia, ci nie jon brat «rejkavych partyzanaŭ».

«Naparniki ŭ mianie — ukraincy, jany taksama raspytvali. Kali daviedalisia pra prysud rodnym, to vykazvali słovy padtrymki. Ja asabliva nikomu tut nie raskazvaju historyju pra svaich rodnych», — kaža Dźmitryj.

Dźmitryj ličyć, što «rejkavyja partyzany» — hieroi.

«Toj, chto sudziŭ ich, sapraŭdny złačynca, — nastojvaje Dźmitryj. — Nadydzie čas, i buduć sudzić ich. Ja ž mušu rabić usio, kab vyzvalić svaich rodnych. Nie spyniacca».

Chłopiec zapuściŭ zbor na VySol, kab dapamahčy rodnym. Taksama patrebnyja hrošy na apłatu pasłuh advakata. 

«U kožnaha z asudžanych zastalisia małyja dzieci. Blizkim davodzicca źbirać pieradačy kožny miesiac, i na ŭsio heta idzie vielmi šmat srodkaŭ. Utvarylisia vialikija daŭhi», — havorycca ŭ zvarocie.

Spravy «rejkavych partyzan»

Prysud śvietłahorskim «rejkavym partyzanam» staŭ samym surovym pa spravach ab dyviersijach na čyhuncy. Da hetaha času maksimalny termin pa anałahičnaj spravie byŭ 16 hadoŭ pazbaŭleńnia voli.

Adrazu paśla napadu Rasii na Ukrainu ŭ Biełarusi stychijna ŭźnik antyvajenny ruch. Jaho simvałam stali h. zv. «rejkavyja partyzany», jakija ładzili akty sabatažu na čyhuncy, kab zapavolić ruch rasijskaj techniki. U lutym i sakaviku ŭ Biełarusi było ździejśniena nie mienš za dvanaccać takich akcyj i dźvie vialikija kibierataki.

U vyniku hetych apieracyj była parušanaja praca niekalkich adździaleńniaŭ Biełaruskaj čyhunki. Pierasoŭvańnie sastavaŭ z rasijskaj žyvoj siłaj i technikaj na vajnu va Ukrainu było zapavolena, a dzieści i spyniena.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Ludzi hoda pa viersii «Našaj Nivy» — hieroi, jakija chacieli spynić vajnu. Što pra ich viadoma?

Chto jany — troje rejkavych partyzan, jakim pahražaje rasstrełam SK

Pravaabaroncy pryznali palitviaźniami 11 «rejkavych partyzanaŭ»

Kamientary5

 • nie taki jak jość
  13.02.2023
  Prahłyniem?!
 • Hość
  13.02.2023
  Nachožuś v Litvie. Kuda možno naličkoj, niet karty?
 • Viktorija
  13.02.2023
  Zato u podolaka i OP vsie chorošo s tarakanom i oni hotovy jeho dalšie finansovo poddierživať.
  Tak kak «biełarusy nie mitinhujut u posolstv», poetomu OP torhujet i łobirujet eksport chunty.
  Vsie Ł łohično, niet Liciemierno!

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy25

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

Siońnia apošni dzień pryjomu dakumientaŭ u VNU na biudžet. Budzie horača ŭ pramym i pieranosnych sensach

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj57

Taksistaŭ užo pačali štrafavać za vykarystańnie mašyn u asabistych metach — pa dziŭnym artykule4

Bajden nazvaŭ adzinuju ŭmovu, pry jakoj admovicca ad prezidenctva10

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

Pajšoŭ z žyćcia biełaruski vynachodnik Alaksandr Dłatoŭski

Pahladzicie, jak prykolna vyhladaje biełaruski pašpart pad ultrafijaletam13

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak6

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy25

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →