Kadr ź videa

Kadr ź videa

Dyk chto ž jaho zabiŭ?

Spačatku źjaviłasia infarmacyja pra toje, što nočču 3 lutaha Manhušava ciažka paranili kala pasiołka Stachanava, jaki znachodzicca za 60 kiłamietraŭ ad Bachmuta, dzie ciapier prachodzić linija frontu (mužčyna ŭpaŭ u komu i pamior praz čatyry dni). Ad samaha pačatku heta vyklikała šmat pytańniaŭ.

Rasijskamu najomniku, jaki vystupaŭ na scenie z čerapam azoŭca, prastrelili hałavu

Na nastupny dzień rasijskija błohiery raskazali, što jamu strelili ŭ patylicu ź blizkaj adlehłaści. A jašče paźniej — što pry hetym jon stajaŭ na kaleniach. Heta sparadziła šmat pytańniaŭ u jahonych paplečnikaŭ.

Kanały, blizkija da pryhožyncaŭ, i niekalki inšych prapahandystaŭ pačali «razhaniać» viersiju pra toje, što byccam Manhušaŭ «pavodziŭ siabie nieadekvatna na błokpastu» i jaho za heta zastrelili. Ale jahony siabra, nacyjanał-sacyjalist i stalinist Andrej Marozaŭ (pa mianušcy «bajcovy kot Murz») vyrašyŭ pravieści ŭłasnaje rasśledavańnie.

Akazałasia, što ŭ Stachanavie nie isnavała anijakaha błokpasta. Da ŭsiaho inšaha, Manhušava zabili kala 11-j hadziny viečara 3 lutaha, a pryvieźli ŭ lakarniu tolki praź dźvie hadziny. Pryčym telefon Manhušava byŭ užo razbłakavany — to-bok jon, imavierna, razbłakavaŭ jaho sam jašče pry žyćci dla tych, chto jaho zabivaŭ.

Miesca zabojstva Manhušava. Vidać, što błokpasta tut niama. Fota: telehram-kanał «My ź Janiny»

Miesca zabojstva Manhušava. Vidać, što błokpasta tut niama. Fota: telehram-kanał «My ź Janiny»

Paśla hetaha inšyja pryhožynskija kanały pačali nakidvać supiarečlivyja viersii: što Manhušava pryniali za «źbiehłaha zeka», što jaho zabili «źbiehłyja zeki», što jaho zabili «dyviersanty USU» i hetak dalej. Ale ŭ vyniku rasśledavańnia Marozaŭ pryjšoŭ da vysnovy, što ŭ incydencie vinavatyja vahnieraŭcy, jakich sprabujuć prykryć blizkija da Jaŭhiena Pryhožyna ludzi.

Paśla hetaha Marozaŭ paskardziŭsia na toje, što vahnieraŭcy ździekujucca z mabilizavanych, da prykładu, kraduć ichniaje zabieśpiačeńnie. Taksama «Murz» raspavioŭ pra vypadki, kali mabilizavanyja nibyta kalečać siabie, kab paźbiehnuć novych kantaktaŭ z vahnieraŭcami.

Pa viersii «Murza», čalcy niejkaj paramilitarnaj hrupy (namiok na vahnieraŭcaŭ) sprabavali abrabavać Manhušava. Jany zmusili jaho razbłakavać telefon (mahčyma, kab pahladzieć, ci jość u jaho na rachunku hrošy), a paśla taho, jak zrazumieli, z kim majuć spravu, vyrašyli ad jaho pazbavicca. Paśla hetaha jany dumali, jak heta zrabić, a zranku 4 lutaha advieźli miascovym siłavikam jahonyja rečy i techniku.

Skandał nie ścichaje ŭžo tydzień, a aficyjnych padrabiaznaściaŭ pa takoj, zdavałasia b, rezanansnaj spravie nie dadajecca.

(kab čytać praciah — hartajcie dalej)

Chto taki Ihar «Bierah» Manhušaŭ i čym jon admietny?

Davoli viadomaja postać siarod ruskich impierskich šavinistaŭ. Jamu było 36 hadoŭ, kali jon prasłaviŭsia paśla vystupu z čerapam ukrainskaha vajskoŭca na adnoj z Z-viečaryn. 

U vučyliščy. Fota: «UKantakcie»

U vučyliščy. Fota: «UKantakcie»

Manhušaŭ naradziŭsia ŭ siamji Rejmieraŭ u 1986 hodzie (jaŭrejskija karani jamu paśla prypomniać niekatoryja apanienty). U nulavych jon zacikaviŭsia impierskimi idejami i źmianiŭ jaŭrejskaje proźvišča Rejmier na Manhušaŭ, u jakim hučać kaŭkazskija notki.

Paśla škoły Ihar pastupiŭ u Vajskova-marskoje vučylišča imia Frunze, ale kinuŭ na 4-m kursie. Paśla hetaha paru hadoŭ zajmaŭsia zborkaj kampjutaraŭ i pracavaŭ, dzie atrymajecca.

Manhušaŭ z paplečnikami padčas pikieta adnoj ź jaho arhanizacyj u nulavych. Fota: «UKantakcie»

Manhušaŭ z paplečnikami padčas pikieta adnoj ź jaho arhanizacyj u nulavych. Fota: «UKantakcie»

Pry hetym Manhušaŭ taksama vykładaŭ u pryvatnych škołach, siarod jakich była i pravasłaŭnaja himnazija. Admietna, što čałavieka biez profilnaj adukacyi ŭziali vykładać historyju, hramadaznaŭstva i pačatkovuju vajskovuju padrychtoŭku adnačasova. 

A kala 2010 hoda jon staŭ adnym z zasnavalnikaŭ i kiraŭnikoŭ małaviadomaj arhanizacyi «Śviataja Ruś», jakaja davoli chutka znajšła padtrymku siarod miascovych uład. Akramia hetaha, jon byŭ kiraŭnikom maskoŭskaj filii pravasłaŭnaha ruchu «Hieorhijeŭcy» i ŭdzielnikam antymihracyjnaj inicyjatyvy «Cichi centr».

Dakład Manhušava na adnoj z kanfierencyj. Fota: livejournal.com

Dakład Manhušava na adnoj z kanfierencyj. Fota: livejournal.com

Adznačyŭsia jon i prakramloŭskaj aktyŭnaściu. Ruch «Hieorhijeŭcy», jaki pazicyjanavaŭsia jak pravasłaŭny, udzielničaŭ u šmatlikich prakramloŭskich mierapryjemstvach.

Pry hetym jon nie byŭ i nie staŭ kłasičnym praŭładnym aktyvistam. Jon udzielničaŭ u pratestach na Bałotnaj płoščy ŭ 2012 hodzie i byŭ zatrymany, u jahonych sacsietkach dahetul krasujecca dopis «Ja suprać partyi žulikaŭ i zładziejaŭ» (łozunh nakiravany suprać partyi «Adzinaja Rasija») i dopis z fota Pucina razam z bajkierami z «Načnych vaŭkoŭ» z podpisam «Marazm macnieŭ, chaču sabie kulamiot».

E.N.O.T. CORP

Rehijanalnaja hramadskaja arhanizacyja «Adzinyja narodnyja tavarystvy» (E.N.O.T. CORP) była zasnavanaja ŭ 2011 hodzie Iharam Manhušavym i Ramanam Cielankievičam.

Va ŭsich takich arhanizacyj (i ŭ tych arhanizacyj, dzie ŭdzielničaŭ Manhušaŭ) byli kuratary «źvierchu». Zvyčajna heta byli supracoŭniki FSB, źviazanyja z Administracyjaj prezidenta Rasii. Kurataram rasijskich nieanacystaŭ i ultrakansiervataraŭ u administracyi Pucina byŭ Uładzisłaŭ Surkoŭ, jaki padzialaŭ ichnija pohlady i tady byŭ namieśnikam i kiraŭnikom Administracyi Pucina (faktyčna z 2000 pa 2011 hod, a paśla z 2013 pa 2020-y).

Surkoŭ, da prykładu, admaŭlaje dziaržaŭnaść Ukrainy i kaža, što Ukrainu treba «zmušać da brackich adnosin». Praŭda, u 2020 Surkoŭ patrapiŭ u niałasku, byŭ zvolnieny z usich pasad i, pa źviestkach byłoha deputata Ilji Panamarova, siadzić pad chatnim aryštam za chabarnictva i raskradańnie majomaści na Danbasie z 2014 pa 2020 hod.

Na miažy 2013 i 2014 hadoŭ Manhušaŭ nakiravaŭsia ŭ Łuhansk. Tam jon paŭdzielničaŭ u «ruskaj viaśnie» — hibrydnaj apieracyi pa zachopie Kryma i Danbasa.

Manhušaŭ u Łuhansku ŭviesnu 2014 hoda. Fota: «UKantakcie»

Manhušaŭ u Łuhansku ŭviesnu 2014 hoda. Fota: «UKantakcie»

Paśla Manhušaŭ zastaŭsia tam vajavać na baku sieparatystaŭ i ŭziaŭ sabie pazyŭny «Bierah». A «Adzinyja narodnyja tavarystvy» dasyłali ludziej na front. Taksama jany pasiabravali sa Strałkovym-Hirkinym i, pa słovach adnaho z kiraŭnikoŭ arhanizacyi Uładzimira Chamiakova, mienavita jany pryvieźli jaho na Danbas.

Z Manhušavym adbyŭsia epizod, jaki paśla staŭ miemam: jahonaje padraździaleńnie ŭziało ŭ pałon ciemnaskuraha chłopca, jaki vajavaŭ na baku Ukrainy. Paśla hetaha «dziela śmiechu» chłopca zmusili pakazvać nacysckaje pryvitańnie na fonie ŭkrainskaha ściaha.

Fota: «UKantakcie»

Fota: «UKantakcie»

Paśla vyjezdu z Danbasa nieviadoma, dzie dakładna Manhušaŭ pracavaŭ, ale siabie jon nazyvaŭ «palittechnołaham». Taksama Manhušaŭ byŭ dobra znajomy z Pryhožynym i paŭdzielničaŭ u pracy «Fabryk trolaŭ».

«Źlivy» z Raskamnahlada. Majdan va Ukrainie i pratesty ŭ Kazachstanie vačyma Maskvy

Na miažy 2018 i 2019 hadoŭ na «Janotaŭ» pačali cisnuć. Niekalki vidnych čalcoŭ aryštavali, a byłomu kiraŭniku arhanizacyi Cielaškovu ŭ vyniku prysudzili 13 hadoŭ turmy byccam by za biasčynstvy i maradziorstva na Danbasie.

Doŭhi čas Manhušaŭ z žonkaj praviali za miežami Rasii (u tym liku kala hoda ŭ Livii) — chutčej za ŭsio, jany źjechali, kab zaścierahčysia ad pieraśledu.

Fota: «UKantakcie»

Fota: «UKantakcie»

Manhušaŭ adroźnivaŭsia vajaŭničaj antyŭkrainskaj pazicyjaj. Jon z tych ludziej, chto nazyvaje Ukrainu «Małarosijaj» i ŭvohule admaŭlaje isnavańnie ŭkrainskaj nacyi. U 2019 hodzie jon admysłova pajechaŭ «haniać libierałaŭ» u Pieciarburh, dzie vyrvaŭ z ruk čałavieka i parvaŭ ukrainski ściah. U adnym ź videa jon niedzie ŭ Jeŭropie chvalicca ŭkrainskim uciekačam, što «zabivaŭ ichnich sałdat». 

24 lutaha 2022 hoda Manhušaŭ zapisaŭ zvarot da ŭkraincaŭ. Tam jon paabiacaŭ, što vajna skončycca «praź ličanyja dni» i prapanavaŭ «zdavacca ŭ pałon mahutnamu rasijskamu vojsku».

Taksama jon nazyvaje Ukrainu «našaj ziamloj», jakuju treba «viarnuć», a tych, chto vystupaje za Ukrainu, — «ludźmi, jakija musiać być źniščanyja».

Jahony deviz, jakim jon padpisvaŭ šmat fota ŭ sacsietkach, — «Zabivaj usich, Boh raźbiarecca».

Na ciapierašniaj vajnie jon uznačalvaŭ padraździaleńnie «Surykaty», jakoje zajmałasia baraćboj z dronami.

U niadaŭnim intervju «Bierah» raspaviadaŭ pra svaje ambitnyja płany, ale los vyrašyŭ inačaj: jamu strelili ŭ patylicu «svaje» ŭ pryharadzie Łuhanska. Imavierna, jahonaja siamja nie atrymaje i paśmiarotnych vypłat, bo farmalna jon zahinuŭ nie na vajnie.

Čytajcie jašče:

«Dahanialisia ałkaholem. Skazali raździecca». Biełarusy-fiermiery, muž i žonka, ledź uratavalisia ad rasijskich vajskoŭcaŭ na ŭkrainskaj miažy

Клас
48
Панылы сорам
7
Ха-ха
44
Ого
6
Сумна
6
Абуральна
8