Hramadstva1313

Śviatłana Cichanoŭskaja ŭ polskim Sienacie: Nas nie zadavolać paŭmiery abo suciašalny pryz

Śviatłana Cichanoŭskaja vystupiła z pramovaj u Sienacie Polščy. U joj jana havaryła pra minułyja i sučasnyja adnosiny polskaha i biełaruskaha narodaŭ, pra ich sučasny stan i budučyniu volnaj Biełarusi ŭ składzie abjadnanaj Jeŭropy.

«Narody Polščy i Biełarusi źviazanyja supolnaj historyjaj. Nas abjadnoŭvajuć Tadevuš Kaściuška i Kastuś Kalinoŭski, Adam Mickievič i Uładzisłaŭ Syrakomla, jakomu sioleta spaŭniajecca 200 hadoŭ. 

Nas abjadnoŭvajuć try hieraičnyja paŭstańni: 1794, 1830 i 1863 hadoŭ. Našyja narody popleč zmahalisia za svaju svabodu i dziaržaŭnaść.

Hetyja podźvihi natchniajuć biełarusaŭ na baraćbu i siońnia — na baraćbu suprać tyraničnaha režymu Łukašenki i impierskaj ahresii Rasii.

Poklič «Za Našu i Vašu Svabodu» staŭ aktualny jak nikoli raniej. Bo baraćba za svabodu — jana nie maje miežaŭ i pavinna stać spravaj i abaviazkam kožnaha!» — tak pačała asnoŭnuju častku svajoj pramovy Śviatłana Cichanoŭskaja, vykazaŭšy pierad hetym padziaku polskaj uładzie i hramadstvu za paśladoŭnuju i aktyŭnuju padtrymku Biełarusi.

Taksama siarod hierojaŭ, jakija abjadnoŭvajuć Biełaruś i Polšču, Cichanoŭskaja zhadała žurnalista i dziejača polskaj mienšaści ŭ Biełarusi Andžeja Pačobuta, jakomu akurat siońnia łukašenkaŭski sud vynies prysud — 8 hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu. Taksama jana źviarnuła ŭvahu na tyja antypolskija dziejańni, jakija apošnim časam zrabiŭ režym, i adznačyła, što «važna, kali Polšča pakazvaje prykład pavažlivaha staŭleńnia da identyčnaści biełaruskaj mienšaści na Padlaššy. Hetaksama — kali tyja biełarusy, što niadaŭna apynulisia ŭ Polščy jak uciekačy, adčuvajuć z boku polskaj dziaržavy dapamohu i razumieńnie».

Paśla taho Cichanoŭskaja zapeŭniła, što

«svabodnaja Biełaruś budzie sajuźnikam i siabram dla Polščy. Svabodnaja Biełaruś budzie harantam biaśpieki nie tolki ŭ rehijonie, ale i ŭva ŭsioj Jeŭropie. Svabodnaja Biełaruś budzie najmacniejšaj sankcyjaj suprać Pucina i najlepšaj dapamohaj Ukrainie».

U suviazi z hetym jana zaklikała polskich i ŭvohule zachodnich palitykaŭ nie ŭsprymać biełaruskaje pytańnie jak druhasnaje i vyrašać jaho sumiesna z ukrainskim, nie zdymać jaho z paradku dnia:

«Ale ja časta čuju ad zachodnich palitykaŭ: ciapier nie čas. Spačatku vyrašym pytańnie z Rasijaj i Ukrainaj, a potym budziem vyrašać pytańnie Biełarusi. U ich słovach ja čuju stomlenaść, i nie tolki ad Biełarusi, ale navat i ad Ukrainy. Tak nie pavinna być. Biełaruś — častka prablemy, ale i častka jaje vyrašeńnia. I vyrašać jaje treba ŭ kompleksie.

Ja vieru, što pieramieny ŭ Biełarusi mohuć pačacca našmat raniej, čym mnohim zdajecca. Režym nie adčuvaje siabie ŭpeŭniena i pavodzić siabie tak, nibyta sotni tysiač ludziej usio jašče pratestujuć pad prezidenckim pałacam. Ale, akramia represij, jamu niama čaho prapanavać biełarusam. Łukašenkaŭski režym — palityčny bankrut, a ŭłada jaho trymajecca vyklučna na padtrymcy Pucina. Čym słabiejšy Pucin — tym słabiejšy budzie Łukašenka i naadvarot».

Adpaviedna Cichanoŭskaja zaklikała zachoŭvać paśladoŭnaść dy rašučaść i dapamahać biełarusam u pabudovie svabodnaj Biełarusi. Dla hetaha vielmi važnaja jaje subjektnaść, pradstaŭlenaść na mižnarodnych forumach i placoŭkach, parłamienckich asamblejach Rady Jeŭropy i ABSIE, na ŭsich sustrečach Lublinskaha trochkutnika.

«Biełaruś pavinna mieć jeŭrapiejskuju pierśpiektyvu: heta taja supolnaść, da jakoj my histaryčna naležym. Dla biełarusaŭ važna čuć, što ich baraćba — nie marnaja, što ich čujuć i ich čakajuć u Jeŭropie»,

— padkreśliła Cichanoŭskaja i zaklikała praciahvać padtrymku biełaruskich represavanych, hramadzianskaj supolnaści i ŚMI.

«Ja viedaju, što my hodna projdziem svoj šlach da svabody. I mnie chočacca vieryć, što hetaja bitva ź impieryjaj stanie finalnaj. My skončym spravu, pačatuju paŭstancami Kalinoŭskaha i Kaściuški. I staniem apošnim pakaleńniem, jakoje žyło pad pryhniotam.

Nas nie zadavolać paŭmiery abo suciašalny pryz u vyhladzie «mirnaha nieba nad hałavoj», ale ŭ składzie Rasii. My bolš nie paviadziomsia na ŭhavory dyktataraŭ, bo dobra vyvučyli ŭsie ŭroki, jakija dała nam historyja. I paŭtaryli hetyja ŭroki jašče raz u 2020 hodzie i ŭ lutym 2022 hoda.

Nam nie patrebnyja novyja ŭroki i novyja achviary. Mnie zdajecca, ich było dastatkova. My pavinny razarvać biaskoncy łancuh hvałtu. Pakinuć dyktatury i impierskija avantury ŭ dalokim minułym», — zaviaršyła svaju pramovu Śviatłana Cichanoŭskaja.

Kamientary13

 • **
  08.02.2023
  pazaŭčora pryzvała rychtavacca da vajny, a siońnia faktyčna pryzyvaje Zachad bambić Biełaruś?
 • daviedka
  08.02.2023
  Nadiejuś, čitała biez zapinok avtorskij tiekst Franaka.
 • Anton
  08.02.2023
  [Red. vydalena]

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET6

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET

Usie naviny →
Usie naviny

Maryja Vasilevič narešcie znajšła pracu. Ź jaje sprabujuć zrabić zamienu Malavanyču14

Dyjasparam pišuć boty i prapanujuć ustupić u Połk Kalinoŭskaha. Raskazvajem, što adbyvajecca i jak abaranicca12

Muzyka Ihar Bancar užo kala hoda bamžuje ŭ Varšavie FOTY30

U Pietrykaŭskim rajonie mužčyna niekalki hadoŭ hulaŭ z sudovymi vykanaŭcami ŭ dahaniałki. Ale ŭrešcie prajhraŭ1

«Dziakuj vam za syna Mikałaja». Boty atrymali novuju mietadyčku adnosna Abielskaj22

Stała viadoma, chto abaraniaŭ Ryka Kryhiera2

Jak Bajden prymaŭ rašeńnie admovicca ad udziełu ŭ vybarach prezidenta ZŠA. Chronika vychodnych1

Rasijski śled u šalona papularnaj hulni Hamster Kombat usio bolš vidavočny1

Na jakich umovach biełarusy mohuć atrymać hramadzianstva Ispanii, Partuhalii, Hiermanii i inšych krain13

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET6

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET

Hałoŭnaje
Usie naviny →