Baranavickaja centralnaja paliklinika. Usie fota: Intex-press

Baranavickaja centralnaja paliklinika. Usie fota: Intex-press

Jak tłumačyli ŭ Ministerstvie achovy zdaroŭja, hałoŭnaja zadača ŭ ramkach dyspansieryzacyi — achapić usie katehoryi nasielnictva, ale nie pierahružać pacyjentaŭ lišnimi analizami i kansultacyjami. 

«Nie zrazumieła, što heta było, a akazałasia — dyspansieryzacyja»

Prajści dyspansieryzacyju ja vyrašyła paśla taho, jak maja kaleha vyjšła na pracu paśla balničnaha i padzialiłasia svajoj historyjaj. Pavodle jaje słoŭ, terapieŭt haradskoj palikliniki №4, zakryvajučy balničny list, paprasiła zazirnuć jaje ŭ inšy kabiniet. Navošta, nie rastłumačyła.

— Na dźviarach kabinieta nie było nijakich apaznavalnych znakaŭ. U čarzie była jašče adna žančyna, — raskazvaje kaleha. — Čakać pryjšłosia niadoŭha, nas adnačasova zaprasili, vydali ručki i paprasili zapoŭnić pa dźvie ankiety.

U ankietach byli pytańni pra stan zdaroŭja i schilnaść da chvarob, taksama cikavilisia škodnymi zvyčkami.

— Ja zapoŭniła ich litaralna za paru chvilin, paśla čaho mianie ŭzvažyli, abmierali taliju i paviedamili, što na hetym usio, — kaža kaleha. — Ja nie zrazumieła, što heta było, a kali pacikaviłasia, akazałasia — dyspansieryzacyja.

Kaleha była ŭ šoku, što heta — «toj samy miedahlad, jaki Ministerstva achovy zdaroŭja maštabna anansavała na pačatku hoda i dziela jakoha na pracach dajuć až ceły apłatny vychadny».

 — Mnie nie vydali nijakich nakiravańniaŭ na analizy abo inšyja abśledavańni, a prosta ŭzvažyli i abmierali taliju. Usio heta možna było b śpisać na toje, što ja była na balničnym i ŭ mianie brali ŭsie nieabchodnyja analizy, ale nie. Ja navat nie pamiataju, kali apošni raz ich zdavała… — tłumačyć jana.

Niaŭžo dyspansieryzacyja prachodzić voś tak?

Fluarahrafija — raz na try hady, chalesteryn — raz na piać hadoŭ

Pierad tym, jak adpravicca ŭ svaju palikliniku, ja vyrašyła padrychtavacca. Akazałasia, što Ministerstvam achovy zdaroŭja vyznačany try ŭzrostavyja hrupy, jakija adroźnivajucca pamiž saboj rehularnaściu ahladaŭ, daśledavańniami i dyjahnostykaj.

Ja ŭvachodžu ŭ druhuju: ad 18 da 39 hod. Tamu sa mnoj, pavodle śpisu, pavinny adzin raz na try hady pravodzić ankietavańnie, ahladać połaść rota, mierać rost, vahu akružnaść talii i arteryjalny cisk, vyznačać indeks masy cieła. Taksama adzin raz na piać hadoŭ mnie nieabchodna zdavać analiz na ahulny chalesteryn i raz na try hady rabić renthienaŭski zdymak, prachodzić ahlad u hiniekołaha.

Kali pa vynikach ankietavańnia ci ahladu vyjaviać niejkija adchileńni, to mnie mohuć padabrać lačeńnie pa tym ci inšym zachvorvańni ci adpravić na dadatkovyja abśledavańni.

Jak zapisacca na dyspansieryzacyju

Ja adnošusia da centralnaj palikliniki, tamu na dyspansieryzacyju mnie treba tudy.

Patrapić na hetuju «praceduru» možna, patelefanavaŭšy ŭ rehistraturu i zapisaŭšysia na zručny čas, ci pryjšoŭšy ŭ palikliniku asabista. Žadajučych prajści dyspansieryzacyju prymajuć u śpiecyjalna adviedzienym dla hetaha kabiniecie, jaki pracuje ŭ budni z 8.00 da 20.00. Jak adznačyli ŭ rehistratury, «zapis jość na luby zručny dla pacyjenta čas».

Mahčymy druhi varyjant: zapisacca na pryjom da svajho ŭčastkovaha terapieŭta i paviedamić, što žadajecie prajści dyspansieryzacyju tam. Ja vybrała jaho, bo mnie ŭsio roŭna treba było patrapić da terapieŭta.

«Što ty zrabiŭ, kab być zdarovym?»

U faje palikliniki, kudy ja pryjšła ŭ 10.30 (tałončyk u mianie byŭ na 10.45), adrazu kinuŭsia ŭ vočy vialiki banar, jaki litaralna «kryčaŭ» ab tym, što treba kłapacicca pra svajo zdaroŭje: «Što ty zrabiŭ, kab być zdarovym?», «Znajdzi čas dla svajho ZDAROŬJA!», «Nie zhubi mahčymaść! Prajdzi dyspansieryzacyju!». A ŭnizie try pytańni, i «navat kali ty adkazaŭ na ŭsie «tak», usio roŭna zaprašajuć na dyspansieryzacyju.

  Fota: Intex-press

Fota: Intex-press

Treba ž, jak matyvujuć. Nu što ž, pajechali.

Vydali ceły stos papierak

Na pryjomie ja paviedamiła svajmu ŭčastkovamu, što chacieła b prajści dyspansieryzacyju. Mnie dali ručku, ankietu i skazali zapaŭniać.

U ankiecie 25 pytańniaŭ. Usio pra stan majho zdaroŭja i schilnaści da chvarob, u tym liku na hienietyčnym uzroŭni. Varyjanty adkazaŭ: «tak», «nie» ci «ciažka adkazać».

  Ankieta, jakuju nieabchodna zapoŭnić padčas prachodžańnia dyspansieryzacyi. Fota: Intex-press

Ankieta, jakuju nieabchodna zapoŭnić padčas prachodžańnia dyspansieryzacyi. Fota: Intex-press

Taksama ŭ ankiecie treba było paznačyć svaju vahu. Ja jaje nie viedała i skazała pra heta. Mianie tut ža ŭzvažyli (skazali nie razuvacca). A voś pra rost, akružnaść talii, indeks masy cieła i arteryjalny cisk navat nie ŭspomnili.

Na zapaŭnieńnie ankiety spatrebiłasia niekalki chvilin.

Zatym doktar vydała mnie ceły stos papierak: nakiravańni na fluarahrafiju, EKH, ahulny analiz kryvi i mačy, analiz na chalesteryn i hlukozu, a taksama na kansultacyju da hiniekołaha. Bonusam mnie čamuści dastałasia nakiravańnie na analiz kału na schavanuju kroŭ, jaki ŭvachodzić u śpis daśledavańniaŭ dla biełarusaŭ ad 40 hadoŭ i starejšych. Zrešty, doktaru lepš vidać.

Paśla ŭsich analizaŭ i daśledavańniaŭ mnie treba było znoŭ pryjści da terapieŭta. Raptam spatrebicca dadatkovaja dyjahnostyka ci lačeńnie.

Prajści dyspansieryzacyju za adzin dzień nie atrymałasia

Užo vyjšaŭšy z kabinieta terapieŭta, ja pahladzieła na ŭsie hetyja papierki i zrazumieła, što analizy zdać u hety dzień ja ŭžo nie zmahu. Pa-pieršaje, ich prymajuć da 11.00 (ja ŭžo nie paśpiavała). Pa-druhoje, ja ž z ranicy paśniedała — jaki analiz na hlukozu?

  Fota: Intex-press

Fota: Intex-press

Vyrašyła prajści chacia b fluarahrafiju. Čarha na «fota» lohkich akazałasia vializnaj. Pierada mnoj było kala 15 čałaviek. Ja mužna dačakałasia svajoj čarhi, zrabiła zdymak i zrazumieła… što ŭžo abied, na analizy daviadziecca iści na nastupny dzień, da hiniekołaha taksama treba papiarednie zapisacca.

Uvohule, u maim vypadku prajści dyspansieryzacyju za adzin dzień nijak nie ŭdałosia.

Клас
12
Панылы сорам
25
Ха-ха
33
Ого
3
Сумна
9
Абуральна
18