Biełarusy płanavali sabrać 20 tysiač dalaraŭ na napisańnie prahramy. Ci ŭdałosia pryciahnuć inviestycyi? Što ciapier z dadatkam i ci zmoža jon skłaści kankurencyju hihantam u hetaj śfiery? Pra heta i nie tolki pahutaryli z zasnavalnikam Abodva Maksimam Rusakovičam.

Fota tut i dalej: asabisty archiŭ surazmoŭcy

Fota tut i dalej: asabisty archiŭ surazmoŭcy

«Naša Niva»: Raniej vy raskazvali, što prydumali dadatak z-za svajho dośviedu z sajtaŭ znajomstvaŭ. Chapiła pryhodaŭ?

Maksim Rusakovič: Ja ź vielmi maleńkaha horada Dokšycy, tam žyvuć prykładna šeść tysiač čałaviek. I tam usiaho dźvie škoły: kali vučyšsia, naprykład, u vośmym kłasie, to vybar u ciabie nievialiki — prykładna 20 dziaŭčynak (uśmichajecca). Tamu ja pačaŭ šukać znajomstvaŭ na pieršych sajtach — naprykład, Loveplanet. Ja znajomiŭsia ź dziaŭčatami ź Minska i Viciebska, było cikava prosta padtrymlivać razmovy, abmiarkoŭvać ahulnyja intaresy.

Heta byŭ 2004 ci 2005 hod, i, zrazumieła, tady mała chto moh zrabić fota, nie toje što źniać videa, tamu kamunikavali pieravažna tolki praz čaty. U studenctvie, z 2008 pa 2012 hady, ja kantaktavaŭ ź dziaŭčatami praz sajt Mamba — i byvała, što dziaŭčaty publikavali ci tolki adno svajo najlepšaje fota, ci navat partret siabroŭki dziela žarta. Heta ciapier śmiešna, a tady, kali ja tolki pačynaŭ stasunki, było ciažka.

A kali navučyŭsia znajomicca ź dziaŭčatami, u mianie była schiema: spačatku ja pierapisvaŭsia, potym prasiŭ numar telefona, praź jaki my hutaryli niekatory čas, a paśla ja prasiŭ jaje Skype, kab parazmaŭlać z kamieraj. 

Heta było našmat składaniej, bo dziaŭčynie treba nafarbavacca. Ale ž taki sposab dapamahaŭ, bo ja bačyŭ sapraŭdnaha čałavieka, i zatym pieršaja realnaja sustreča prachodziła značna praściej. Abo, kali my nie spadabalisia adno adnamu, to i nie sustrakalisia.

«NN»: Ale ž nie kožny, kamu niazručna karystacca tymi ž Mamba i Tinder, stvarajuć ułasnyja dadatki…

MR: Kali ja pačaŭ pracavać, času na maju schiemu čat — telefanavańnie — videasustreča stała našmat mieniej, i praduktyŭnaść znajomstvaŭ taksama źmienšyłasia. Tamu ja płanavaŭ, što ja zrablu dadatak mienavita ź videa.

Ad uźniknieńnia hetaj idei prajšło ŭžo bolš jak dziesiać hod. Spačatku, hadoŭ piać tamu, ja zrabiŭ sajt i źbiraŭ ludziej, jakija hatovyja zapisać videa — heta było vielmi składana. Naŭprost ja pisaŭ ludziam va «Ukantakcie» i Instagram, atrymałasia sabrać dzieści sto čałaviek. Heta było tak kłasna i ja dumaŭ, voś kab hetyja ludzi jašče šukali sabie paru i ich videa možna było vykarystać jak samaprezientacyju dla dadatku.

Na toj čas ja nie byŭ prahramistam, ale ja staŭ im, kab napisać Abodva z nula (śmiajecca) — i heta całkam źmianiła majo žyćcio. Ja navat pakazvaŭ svaje napracoŭki i heta dapamahło mnie atrymać pieršuju pracu. Ciapier ja zajmajusia dadatkam u volny čas.

«NN»: Čym vaša prahrama adroźnivajecca ad inšych, akramia videafarmata?

MR: Ja jaje nazyvaju navat nie dadatkam, a kłubam, bo tam davoli žorstkaja vieryfikacyja. U im niama svajpaŭ profilaŭ, usio jak u sapraŭdnym žyćci, kab nie było situacyj «chto zhodzicca, tamu i pišu». Taksama niama fejkavych akaŭntaŭ dziakujučy ručnoj maderacyi. Ja sam pierapraviaraju kožny akaŭnt: jakaść videa, što čałaviek skazaŭ na im (bo prosta skazać «chełoŭ» niedastatkova).

Pieršapačatkova ideja była maksimalna prostaju: zachodźcie ŭsie, hruzicie lubyja videa i karystajciesia. Ale pačaŭsia absalutny treš: ludzi stali zapampoŭvać biazhłuzdyja videa i dzikpiki. Ja nie moh heta maderavać štodzień, tamu ŭvioŭ inšuju funkcyju: videa nielha zahružać, a možna tolki zapisvać unutry dadatka.

Dumaŭ, što heta vyrašyć prablemu, ale nie: ludzi ŭžo zapisvali videa z aholenymi častkami cieła. Okiej, tady ja ŭvioŭ raspaznavańnie tvaru, ale ž i heta nie pieraškodziła karystalnikam zdymać i publikavać svaje čelesy. Ja sprabavaŭ stavić filtry, ale jany ŭsio roŭna pracavali nie na 100%, tamu ciapier tolki ručnaja maderacyja. Bo adno takoje videa — i adrazu ŭpadzie reputacyja. 

Taksama tut nie znojdziecca miesca spamu, bo kolkaść kantaktaŭ u sutki abmiežavanyja navat z premium-profilem, kab zrabić karystalnikaŭ bolš adkaznym ŭ svaim vybary. Na dzień čałaviek moža napisać tolki trom juzaram, a ŭ Premium — 15. Moža, u budučyni i hetaja kolkaść źmieńšycca, kab ludzi pisali dakładna tym, chto im padabajecca. 

«NN»: U 2017 hodzie vy zapuskali kraŭdfandynhavuju kampaniju, kab sabrać 20 tysiač dalaraŭ na prahramistaŭ i dyzajniera. Atrymałasia?

MR: Akramia mamy, taty i maich siabroŭ nichto tady nie zapłaciŭ (śmiajecca). Tamu ja pajšoŭ na krok numar dva: sabraŭ hrošy i sprabavaŭ naniać fryłansieraŭ. Heta taksama nie atrymałasia, bo ja tady nie ŭmieŭ stavić zadačy dla prahramistaŭ. I treci krok — ja sam staŭ ajcišnikam i pačaŭ pisać kod.

Dadatak ja napisaŭ za try miesiacy, jon vyjšaŭ letaś.

Vialikija prablemy byli z publikacyjaj prahramy ŭ Apple Store, bo jany nie chacieli dadavać jašče adzin «sajt znajomstvaŭ» i razhladali Abodva jak «šumny dadatak». Ja patraciŭ dva miesiacy, kab dakazać im, što prahrama maje ŭnikalnyja mahčymaści, u adroźnieńnie ad tych ža Tinder i Mamba.

«NN»: Raspaviadzicie, kolki čałaviek zarehistravana na siońnia, chto jany i adkul?

MR: Ahułam zarehistravanyja 4576 čałaviek. Ludziej, jakija zapisali videa, 595 abo 12% ad ahulnaj kolkaści akaŭntaŭ. Z hetych 595 zaćvierdžanyja 143 (116 mužčyn i 27 žančyn). To-bok ad ahulnaj kolkaści zarehistravanych da kanca dajšli tolki 3%, vielmi stroha. 

Praporcyja karystalnikaŭ na iOS i Android — 70% i 30% adpaviedna. Pavodle łakacyi dzialić ludziej niama sensu, bo hieahrafija vielmi šyrokaja, pačynajučy ad Japonii, Mieksiki i ZŠA, skančvajučy Saudaŭskaj Aravijaj. Mała ludziej, ale jany raskidanyja absalutna pa ŭsim śviecie. Kali ja zrabiŭ pierakład na biełaruskuju movu, aktyŭna pačali rehistravacca i našy, ale ŭ bolšaści tyja, chto znachodzicca za miežami krainy.

Prablema ŭ tym, što ludzi nie chočuć rehistravacca, bo ŭ dadatku mała akaŭntaŭ, treba hetaje koła niejak pieramahčy. Chaciełasia, kab u prajekcie było jak maha bolš biełarusaŭ, navat tych, jakija nie šukajuć znajomstvaŭ, a prosta vyrašyli padtrymać inicyjatyvu. A ŭvohule ja maru, kab nasielnictva jakoha-niebudź maleńkaha horada, tych ža Dokšyc, karystałasia dadatkam — achapić rajon, a paśla i vobłaść. 

«NN»: Nie dumajecie, što z takim naboram krokaŭ dla vieryfikacyi Abodva nie stanie masavym?

MR: Jakaja meta — stać masavym abo kłubam? Ja abiraju druhoje. Razumieju, što dadatak nikoli nie pieratvorycca ŭ Tinder, mas-markiet. Tut budzie chaj i mała ludziej, ale tyja, chto viedaje čaho choča, dbaje pra biaśpieku i kamu važna sekanomić čas. Tut nie budzie kocikaŭ na avatarkach, abjaŭ pra prodaž šyn i IT-rekrutaraŭ. 

Ja vyrašyŭ dla siabie praciahvać: niahledziačy na toje, što dadatak nie staŭ supierpapularnym, nie vybuchnuŭ navat siarod biełarusaŭ. Ja pracuju ŭ minus dla siabie, ale praciahvaju.

Čytajcie taksama: 

Biełaruskija startapiery raspracavali kancepcyju dadatku dla spatkańniaŭ «Abodva» — hutarka

Biełarusy, jakija siadziać u Tinder, raskazali pra svaje niaŭdałyja spatkańni i seks

«Na spatkańnie ŭsie hatovyja praz hadzinu pierapiski». Jaŭhienija Čarniaŭskaja — pra dośvied znajomstvaŭ u anłajn-dadatkach

Клас
36
Панылы сорам
9
Ха-ха
2
Ого
4
Сумна
0
Абуральна
3