Hramadstva1515

«Nie dać zhurtavać vakoł siabie «vincikaŭ». Čamu Vaskrasienskamu i Bazanavu nie zabaronieny ŭjezd u Jeŭrasajuz?

Paru tydniaŭ tamu ŭ Krakavie zaŭvažyli mašynu Juryja Vaskrasienskaha, a dniami kala kramy ŭ polskaj Biała-Padlascy sfatahrafavali staršyniu ABFF Uładzimira Bazanava. Mnohich heta aburyła: zvyčajnym biełarusam składana atrymać šenhien, a źviazanyja z režymam piersony spakojna jeździać u Jeŭropu. Pradstaŭnik Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta pa tranzicie ŭłady Pavieł Łatuška raskazaŭ «Našaj Nivie», chto traplaje pad sankcyi ES, jaki isnuje miechanizm pa ŭklučeńni ŭ taki śpis i kolki asobaŭ ŭ jaho było prapanavana Kabinietam. 

Juryj Vaskrasienski i Uładzimir Bazanaŭ kala polskaj kramy. Skrynšot BT i fota «Trybuny»

Piersanalnyja sankcyi zvyčajna ŭvodziać u adnosinach da palitykaŭ i dziaržsłužačych, jakija vykarystoŭvajuć svaje ŭładnyja instrumienty dla niezakonnych dziejańniaŭ, parušajučy mižnarodnaje i nacyjanalnaje prava. A taksama tych, chto dapamahaje ŭładam finansavać represiŭnuju palityku, tak zvanych «kašalkoŭ režymu». U ES takimi zajmajecca Jeŭrapiejskaja słužba źniešnich dziejańniaŭ.

«Asoba Vaskrasienskaha nie źjaŭlajecca toj fihuraj, jakoj varta pryśviačać čas i źviartać vialikuju ŭvahu. Tym nie mienš, razumiejučy, što naša hramadstva vielmi krytyčna stavicca da dziejańniaŭ padobnych da Vaskrasienskaha asobaŭ, my inicyjavali ŭklučeńnie jaho ŭ sankcyjny śpis Jeŭrapiejskaha sajuza i Polščy dla nakładańnia piersanalnych abmiežavańniaŭ.

Rašeńnie ab nakładańni na tych ci inšych asobaŭ piersanalnych sankcyj adnosicca da vyklučnaj kampietencyi i prava asobnych krain, nadnacyjanalnych orhanaŭ ci mižnarodnych arhanizacyj.

Biełaruskija demakratyčnyja siły mohuć tolki prapanoŭvać tych ci inšych asobaŭ dla ŭklučeńnia ŭ sankcyjnyja śpisy, davać abhruntavańnie», — kaža Pavieł Łatuška.

Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Jeŭrapiejskija vandroŭki Juryja Vaskrasienskaha vyklikali škvał abureńnia ŭ sacyjalnych sietkach. Jak čałavieka, jaki, jak mnohija ličać, byŭ pravakataram, zasłanym u šerahi apazicyi, a paśla ihraŭ rolu «apazicyi», u tym liku zasiadaŭ u tak zvanym «Usiebiełaruskim narodnym schodzie», mohuć puskać u Jeŭrasajuz?

Mierkavańnie demakratyčnych siłaŭ u hetym pytańni adnaznačnaje: ludzi, jakija dapamahajuć režymu, nie pavinny mieć prava karystacca dabrotami i mahčymaściami, jakija dajuć krainy ES. 

«Heta amaralna ŭ adnosinach da tych, chto vymušany zaraz niavinna znachodzicca ŭ miescach źniavoleńnia i štodnia padviarhacca katavańniam z boku režymu, — ličyć Pavieł Łatuška. —

Viadoma, na siońnia piersanalny sankcyjny śpis jak ES, tak i inšych demakratyčnych krain nie adlustroŭvaje ŭsioj toj masy asob, jakija vinavatyja ŭ falsifikacyi vybaraŭ, źbićci i katavańniach biełarusaŭ, niezakonnych prysudach, spryjańni rasijskaj ahresii suprać Ukrainy, raspalvańni nianaviści i varožaści pamiž narodami, raspaŭsiudžvańni łžyvaj infarmacyi.

Najpierš tudy ŭklučanyja vyšejšyja słužbovyja asoby, adkaznyja za hetyja dziejańni, najbolš adyjoznyja prapahandysty i tak zvanyja «kašalki režymu», — kaža jon. 

U hetym padychodzie jość peŭnaja łohika. 

«Sankcyi suprać tych ža «kašalkoŭ» ci słužbovych asob, jakija niepasredna addajuć kamandy, majuć pryjarytet u paraŭnańni ź piersanalnymi abmiežavańniami ŭ dačynieńni da «vincikaŭ» sistemy», — kaža Pavieł Łatuška.

Bolš za toje, jon ličyć kontrpraduktyŭnymi sankcyi suprać «vincikaŭ».

«Sankcyi nie buduć mieć patrebnaha efiektu, a tolki daduć nahodu režymu zhurtavać vakoł siabie jak maha bolš hetych samych «vincikaŭ», — tłumačyć Łatuška. 

Fota: Ofis Cichanoŭskaj

U Jeŭrapiejskim sajuzie sankcyi ŭvodziacca šlacham pryniaćcia pastanovy. Pastanovy, jakija tyčacca sankcyj u dačynieńni da Biełarusi, prymalisia ŭ pieršuju čarhu Radaj ES.

Za apošnija niekalki miesiacaŭ Kabiniet nakiravaŭ prapanovy pa sankcyjach upaŭnavažanym orhanam Słavienii, Vialikabrytanii, ZŠA, Čechii, Polščy, Estonii, Šviecyi, Šviejcaryi, Łatvii, Jeŭrapiejskaha sajuza. 

«U ahulnaj kolkaści nami było prapanavana ŭviadzieńnie piersanalnych sankcyj u adnosinach da 340 fizičnych asob, a taksama ŭniesienyja prapanovy pa nakładańni ekanamičnych sankcyj u dačynieńni da 13 pradpryjemstvaŭ.

Varta adznačyć, što za hety čas užo było pryniata šerah rašeńniaŭ sankcyjnaha charaktaru ŭ adnosinach da pradstaŭnikoŭ ryžymu Łukašenki. Tak, nacyjanalnyja sankcyi ŭviała ŭ listapadzie 2022 hoda Polšča. Tam za hetuju palityku adkazvaje Ministerstva ŭnutranych spraŭ i administracyi Polščy. 

U hetym ža miesiacy sankcyi ŭ dačynieńni da fizičnych asob i kampanij ź Biełarusi ŭviała Kanada. Taksama niadaŭna dadatkovyja sankcyi ŭviali ZŠA, jakija dabavili jašče krychu bolš za dva dziasiatki čałaviek u svoj piersanalny śpis», — pieraličvaje Pavieł Łatuška. 

Ciapier rychtujecca novy pakiet sankcyj u dačynieńni da Biełarusi z boku Jeŭrapiejskaha sajuza, jaki tyčycca saŭdziełu režymu Łukašenki ŭ ahresii Rasii suprać Ukrainy.

«Pa našych padlikach, na siońnia tolki ŭ ramkach ES piersanalnymi sankcyjami achoplena kala 200 asobaŭ. Z ulikam nacyjanalnych sankcyj ich kolkaść pašyrajecca i budzie raści.

Heta nievialikaja kolkaść ŭ paraŭnańni z tysiačami palitźniavolenych», — kaža jon. 

Kali jość važkija padstavy, to ŭ śpisy mohuć uklučyć nie tolki vysokich čynoŭnikaŭ. Tak, u sankcyjnym śpisie ES jość rektary VNU, adkaznyja za palityčna matyvavanyja vyklučeńni studentaŭ i zvalnieńni vykładčykaŭ — Michaił Barazna (Akademija mastactvaŭ), Siarhiej Rubnikovič (Minski mieduniviersitet), Alaksandr Bachanovič (Brescki techničny ŭniviersitet). 

Pavieł Łatuška adznačaje, što Kabiniet u pytańni z sankcyjami sutykajecca ź biurakratyčnymi pieraškodami. 

«Nieaficyjna nam kažuć ab limitach na nakładańnie piersanalnych sankcyj, bo heta źviazana z apracoŭkaj dakumientaŭ, padrychtoŭkaj abhruntavańnia. Pad kožnaje proźvišča, pad kožnuju kampaniju pavinna być pakładziena jakasnaje faktałahičnaje i pravavoje abhruntavańnie ŭviadzieńnia tych ci inšych sankcyj», — tłumačyć palityk. 

Čytajcie taksama: 

Cichanoŭskaja razam z členami Kabinieta sustrełasia ź ministram unutranych spraŭ Polščy

«Nie mahu navat ujavić». Ci mohuć biełaruskija śpiecsłužby vykraści apanientaŭ ułady z-za miažy?

Łatuška: Nijakich adkazaŭ na maje pytańni z nahody zavočnaha suda nie było

Kamientary15

 • Alesia
  02.02.2023
  Uv. Pavieł Łatuško, čtoby śpisok s zabaniennymi prikorytnikami «otražał diejstvitielnosť « s nim nužno rabotať i aktualizirovať.
  Počiemu na odnu iz bolevych točiek dla riežima nie udielajut dołžnoho vnimanija?!!
  Počiemu tolko pośle publičnych vozmuŝienij načinajetsia burnoje izobražienije diejstvij?
  Chvatit miať bułki i diejstvujtie proaktivno!
 • ;
  02.02.2023
  Eti prikorytniki vypołniajut v tč rol kuŕjerov i ich nužno ośleživať i každyj raz doprašivať i dieportirovať kak lic niežiełatielnych v ES.
 • Maksim Dizajnier
  02.02.2023
  Tak eto kapla v morie!Tolko tie, čto popaliś na kamieru, i koho uznali v lico. Rasskažitie pro byvšuju nadsmotorŝicu koncłahieria, triždy zamužiem, kotoraja siejčas hulajet po Ńju Jorku vmiestie s prikorytnikom iz OON, i kotoroj zaprieŝien vjezd v SŠA.

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?14

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask31

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?14

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →