Nadvorje

Čym bolš źmianiajecca klimat, tym bolš ekstremalnych źjaŭ. Čym byŭ admietny 2022-i dla Biełarusi i śvietu

Cikavyja fakty pra niezvyčajnyja pryrodnyja źjavy minułaha hoda ŭ Biełarusi i śviecie sabraŭ telehram-kanał «Dzikaja pryroda pobač».

Minułaja zima stała adnoj z samych ciopłych za ŭsiu historyju mieteanazirańniaŭ (zaniała 11-je miesca).

Studzień 2022-ha ŭvajšoŭ u dvaccatku samych ciopłych. Ale ŭ toj ža čas mienavita ŭ studzieni ŭ Kaściukovičach adznačanaja minimalnaja tempieratura pavietra za minuły hod — minus 23,8 °S.

Klimatyčnaja viasna nastupiła na poŭdni Biełarusi 4—15 lutaha — na 2—4 tydni raniej, čym zvyčajna.

Sakavik 2022 hoda staŭ samym zasušlivym z 1945 hoda. Apadkaŭ vypała ŭsiaho 17% ad klimatyčnaj normy.

A krasavik, naadvarot, staŭ samym vilhotnym za hety ž pieryjad nazirańniaŭ: kolkaść apadkaŭ pieravysiła dźvie miesiačnyja normy.

Leta stała trecim samym ciopłym letam za ŭsiu historyju mietearałahičnych nazirańniaŭ z 1881 hoda!

U červieni byli zarehistravanyja trapičnyja nočy, kali minimalnaja tempieratura pavietra za noč składała plus 20 hradusaŭ i bolš. A 28 červienia ŭ Lelčycach adznačany tempieraturny maksimum pa krainie — plus 34,3 °S.

Minuły žnivień staŭ adnym z samych ciopłych za ŭsiu historyju mieteanazirańniaŭ i čaćviortym samym zasušlivym z 1945 hoda. Apadki skłali 37% klimatyčnaj normy.

Vosień uvajšła ŭ 20 samych vilhotnych siezonaŭ z 1945 hoda.

Vierasień staŭ samym chałodnym za apošnija 20 hadoŭ. A kastryčnik — naadvarot, čaćviortym samym ciopłym za ŭsiu historyju mieteanazirańniaŭ.

2022 adznačyŭsia kataklizmami nadvorja va ŭsim śviecie.

U vieraśni nad ledzianym ščytom Hrenłandyi ŭpieršyniu išoŭ doždž, a nie śnieh.

Tracinu Pakistana zatapiła, što pryviało da vializnych ekanamičnych strat i čałaviečych achviar.

Rekordnyja ciepłavyja chvali naziralisia ŭ Kitai, Jeŭropie, Paŭnočnaj i Paŭdniovaj Amierycy.

Praciahłaja zasucha na paŭvostravie Samali pahražaje humanitarnaj katastrofaj.

Vyhladaje, što i nadalej ekstremalnyja pierapady tempieratur buduć usio bolš častymi. A kab prystasavacca da hetaj novaj realnaści, treba zapavolvać źmianieńnie klimatu.

Čytajcie taksama: 

U Biełaruś užo viarnulisia pieršyja pieralotnyja ptuški

Unačy biełarusy nazirali niezvyčajnuju, ale vielmi pryhožuju astranamičnuju źjavu FOTA

Vułkaničnaja zima na doŭhija miesiacy? Heta moža nas čakać

Kamientary

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii1

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ9

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii1

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →