Anatol Łapo. Fota: skrynšot videa

Anatol Łapo. Fota: skrynšot videa

Staršynia Dziaržpahrankamiteta raspavioŭ, što da 2022 hoda jany bačyli tolki cyvilnyja samaloty, a voś za minuły hod byli zafiksavanyja 463 praloty bieśpiłotnikaŭ uzdoŭž miažy. Takim čynam pravodzicca raźviedka, dadaŭ jon. 

Taksama Łapo paskardziŭsia, što raniej pry praviadzieńni palotaŭ jany infarmavali sumiežny bok, toje ž samaje rabili i ź inšaha boku, a ciapier takoha niama. Čamu situacyja źmianiłasia i chto ŭ hetym vinavaty, Łapo nie patłumačyŭ.

Praciahvajučy temu situacyi na miažy z Ukrainaj Łapo skardziŭsia na toje, što ŭkrainski bok padarvaŭ darohi, masty, zaminavaŭ pierymietr. Taksama jon vinavacić ukrainski bok, što tam admaŭlajucca prapuskać ludziej praź miažu. 

Siarod inšaha Łapo skardziŭsia na «pravakacyi i abrazy» z boku Ukrainy. Asobnaja ŭvaha była nadadzienaja faktu znachodžańnia BČB ściaha na adnym punkcie propusku pobač z ukrainskim. 

Fota: skrynšot ź videa

Fota: skrynšot ź videa

«Naturalna, abrazy. Nu voś vaźmicie, u punkcie propusku visić nacyjanalny ściah ukrainski, i paviesili jašče bečebešnuju anuču. Nu navošta? Kaniešnie, heta dziejańni psichałahičnyja, nu my da hetaha hatovyja», — skazaŭ Anatol Łapo.

Kiraŭnik DPK padčas intervju nazyvaje toje, što adbyvajecca va Ukrainie apieracyjaj abo śpiecapieracyjaj, ale adnojčy prahavaryŭsia i nazvaŭ vajnu vajnoj.

Taksama ŭ efiry była zakranutaja tema čerhaŭ u punktach propusku na miežach z krainami ES. Łapo raspavioŭ, što

Biełaruś sa svajho boku robić usio, ale sumiežny bok pomścić nam za biaźviz i za inšyja dobryja pačynańni, jakija my robim.

Łapo paskardziŭsia na toje, što sumiežnyja krainy nie vykonvajuć svaje abaviazki pa propusku transpartu. Pavodle jaho słoŭ, biełaruski bok afarmlaje mašynu za 2-3 chviliny, a tam pastaŭlenaja zadača afarmlać mašynu nie mienš za 20 chvilin, inakš supracoŭnik budzie pakarany. Pa słovach staršyni DPK, čerhi na miežach isnujuć tolki na ŭjezd (u ES), na vyjezd ich nibyta nie byvaje. 

«Ni adnoj mašyny pa našaj vinie ŭ čarzie stajać nie budzie», — zapeŭniŭ Anatol Łapo ŭ efiry dziaržkanała. 

Staršynia DPK paviedamiŭ, što za ŭvieś čas isnavańnia biaźvizavaha režymu Biełaruś naviedali amal 400 tysiač zamiežnikaŭ. Kala 70% ź ich pryjechali da nas ź Litvy. 

Taksama biez uvahi nie zastalisia i tema nielehalnaj mihracyi. Łapo aburaŭsia, što Polšča ŭźviała płot na miažy ź Biełaruśsiu. 

Staŭleńnie jeŭrapiejskich pamiežnikaŭ da nielehalnych mihrantaŭ, jakich biełaruski bok bieśpieraškodna prapuskaje, u efiry nazvali fašysckim.

Łapo ahučyŭ, što za minuły hod było zafiksavana bolš za 30 tysiač sprob vyciskańnia mihrantaŭ za miažu. Pa jaho słovach, niekatorych ź ich zatrymlivajuć užo na terytoryi Hiermanii, paśla čaho viazuć na miažu, kab praz bramki ŭ płocie vypchnuć u Biełaruś. 

Pavodle Łapo, asnoŭnyja namahańni sioleta buduć skancentravanyja na ŭkrainskim kirunku. Zadačy na hety hod: pavyšeńnie bajavoj hatoŭnaści, naroščvańnie bajavych mahčymaściaŭ manieŭranych hrup, udaskanaleńnie infrastruktury miežaŭ, uźviadzieńnie novych rubiažoŭ achovy i asnaščeńnie ich «samymi sučasnymi techničnymi srodkami» na najbolš niebiaśpiečnych učastkach.

Клас
15
Панылы сорам
66
Ха-ха
43
Ого
4
Сумна
5
Абуральна
111