Hramadstva5656

Vizit Zianona Paźniaka va Ukrainu. Što viadoma i chto jaho supravadžaje

Hety tydzień lidar KCHP-BNF Zianon Paźniak znachodzicca va Ukrainie. Raskazvajem, jak prachodzić hety vizit.

Zianon Paźniak na paminalnaj imprezie ŭ Lvovie. Fota: pradstaŭlena Paŭłam Vusavym

Zianon Paźniak za čas znachodžańnia va Ukrainie daŭ bolš za dva dziasiatki intervju. Telekanał Espreso nazvaŭ palityka «biełaruskim dysidentam», a resurs «Zachidnij informacijnij front» — «palityčnym huru Biełarusi».

Zianon Paźniak pradstaŭlaje ruch «Volnaja Biełaruś». U składzie delehacyi byli kiraŭnik Centra palityčnaha analizu i prahnozu Pavieł Vusaŭ i lidar ruchu «Supraciŭ» Dźmitryj Ščyhielski.

Pa słovach Vusava, va Ukrainu jany adpravilisia z ułasnaj inicyjatyvy, kab sustrecca z pałkom Kalinoŭskaha. Takaja sustreča adbyłasia, ale padrabiaznaści nie ahučvajucca.

Havorka tam išła pra mahčymaje raźvićcio situacyi ŭ Biełarusi i ŭdzieł u joj kalinoŭcaŭ.

«Abmiarkoŭvalisia kirunki palityčnaj supracy, bo połk Kalinoŭskaha zadekłaravaŭ siabie jak palityčny subjekt biełaruskaj demakratyčnaj supolnaści i dumaje, jakuju rolu i miesca budzie zajmać u pracesie pieramien u Biełarusi ŭ budučym», — kaža Pavieł Vusaŭ.

Zianon Paźniak sustreŭsia z trojčy paranienym na froncie Dzianisam Urbanovičam. Fota: fejsbuk Dzianisa Urbanoviča

Inšyja mierapryjemstvy arhanizoŭvali ŭžo na miescy.

25 studzienia Zianon Paźniak sustrakaŭsia ź biełarusami i ŭkraincami ŭ Kijevie. Sustreča anansavałasia na kantraście źmiakčanaha cytavańnia Śviatłanaj Cichanoŭskaj słoŭ Kastusia Kalinoŭskaha. «Jon naŭrad ci skaža «čužaja akupacyjnaja ŭłada», — napisaŭ telehram-kanał pałka Kalinoŭskaha.

Zianon Paźniak ušanoŭvaje pamiać Michaiła Žyźnieŭskaha. Fota: Pavieł Vusaŭ

Na sustrečy Zianon Paźniak abviaściŭ, što ŭznačaleny im ruch «Volnaja Biełaruś» pieradaŭ pałku Kalinoŭskaha aŭtamabil i bieśpiłotnik, srodki na jakija źbiralisia biełaruskaj emihracyjaj.

Paźniak adznačaŭ, što ŭ Polščy pad ehidaj ruchu zarehistravany fond, jaki ablehčyć padtrymku dobraachvotnikaŭ.

26 studzienia delehacyja ŭdzielničała ŭ paminalnaj akcyi da hadaviny śmierci Michaiła Žyźnieŭskaha.

U hety ž dzień była sustreča z deputackaj hrupaj «Za demakratyčnuju Biełaruś».

«Jana zacikaŭlenaja ŭ padtrymcy inicyjatyŭ, jakija buduć spryjać, jak minimum, niaŭdziełu ŭ vajnie Biełarusi i, jak maksimum, vyzvaleńniu jaje ad rasijskaj prysutnaści i demakratyzacyi ŭ pierśpiektyvie, bo biez svabodnaj demakratyčnaj Biełarusi pytańnie biaśpieki Ukrainy budzie nie vyrašanym», — tłumačyć Pavieł Vusaŭ.

Sustreča z pradstaŭnikami deputackaj hrupy ŭ Viarchoŭnaj Radzie Ukrainy «Za demakratyčnuju Biełaruś». Fota: Pavieł Vusaŭ

Pra što kazaŭ Paźniak va Ukrainie

Va Ukrainie Zianon Paźniak z paplečnikami z 22 studzienia. Kali jon byŭ u Lvovie, jaho paprasili vystupić ad imia biełarusaŭ na ŭračystaści da hadaviny paŭstańnia pad kiraŭnictvam Kastusia Kalinoŭskaha.

Imprezu na miascovych Łyčakaŭskich mohiłkach, dzie pachavanyja paŭstancy, arhanizavała polskaja dyjaspara va Ukrainie. U joj brali ŭdzieł dypłamaty Polščy, Litvy, a taksama pradstaŭniki haradskich i abłasnych uład Lvova.

«160 hadoŭ tamu narody Rečy Paspalitaj paŭstali suprać svajho adviečnaha voraha — Rasijskaj Impieryi. Paŭstańnie rychtavałasia niekalki hadoŭ, — kazaŭ Zianon Paźniak.

— Siońnia my sabralisia, tamu što nad nami, kali znoŭ pahražaje hety vorah usim nam, visić duch hetych paŭstancaŭ, jakija pajšli na śmierć, kab hety duch padymaŭ cełyja pakaleńni».

Zianon Paźniak na adnoj z sustreč u Lvovie. Sprava ad jaho — ukrainski palitołah Jaŭhien Mahda, a źleva — Pavieł Vusaŭ. Fota: zahidfront.com.ua

U intervju resursu Espreso palityk davodziŭ, što Kreml płanavaŭ dziaržaŭny pieravarot u Biełarusi ŭ 2020 hodzie.

«Łukašenka — nielehitymnaja fihura ŭ Biełarusi. Na Zachadzie nie pryznali nijakich vybaraŭ u Biełarusi. Adnak dla taho, kab dałučyć Biełaruś da Rasii, Pucinu treba było razabracca z Łukašenkam, — davodziŭ jon. — I heta stała prablemaj, tamu što Łukašenka vielmi trymajecca za ŭładu.

U 2020 hodzie ŭ Pucina byŭ vialiki šaniec anieksavać Biełaruś, kali b u Kramli zjaviŭsia płan zamianić Łukašenku na prarasijskaha kandydata. Jon padtrymaŭ pratesty. Biełarusy paličyli b jaho svaim vyratavalnikam».

Na abmierkavańni pierśpiektyŭ suisnavańnia Ukrainy i Biełarusi Zianon Paźniak adznačyŭ, što Rasija viadzie vajnu suprać ukraincaŭ i biełarusaŭ z metaj źniščeńnia nacyjanalnych asablivaściaŭ i akupacyi terytoryj, pierasialeńnia zdarovaha nasielnictva ŭ Rasiju.

«Tamu ŭkraincy pavinny razumieć, što vajna idzie suprać našych narodaŭ i našych dziaržaŭ. Nas, biełarusaŭ, užo akupavali, zachapili i zadušyli, a vas jašče nie, vy baroniciesia, i baroniciesia hieraična, i ŭvieś śviet hladzić na vas. I jość nadzieja, što pieramoha budzie», — kazaŭ palityk.

«Z našaj terytoryi vas zakidvajuć rakietami, ale ŭsie ludzi suprać vajny, suprać Łukašenki, jość častka, jakaja pad rasijskaj prapahandaj ličyć, što Pucin moža mieć racyju, na žal, takija jość, a ich pracentaŭ kala 30, a moža i bolš, ale vajny nichto nie choča. Navat 85% vojska nie choča iści va Ukrainu, nie choča vajavać, ryzykavać žyćciom, bolš za toje, jany razumiejuć, što hetaje vojska nie bajazdolnaje, i heta razumieje navat Łukašenka», — zapeŭnivaŭ jon.

Zianon Paźniak z delehacyjaj zastaniecca va Ukrainie na niekalki dzion. 

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Paźniak pryjechaŭ u Lvoŭ

Fotafakt: Zianon Paźniak sustreŭsia z trojčy paranienym na froncie Dzianisam Urbanovičam

Paźniak nie vyklučaje mabilizacyi ŭ Biełarusi, ale prahnazuje jaje niečakany pavarot

Kamientary56

 • Cyprus
  26.01.2023
  I hety najmutniejšy typ Vusaŭ tam! Užo da kalinoŭcaŭ prabiŭsia. )))
 • 97%
  26.01.2023
  Hety ukrainski deputatat ź jakimi jany sustrelisia - končany č.udak!!!!
  jon nazyvaŭ cichanoŭskuju "biehłaj apazicyjaj"
  i byŭ suprać jaje vyznańnia , jon kazaŭ "niachaj jana jak turyst u Kijeŭ pryjazdžaje"

  Hańba z takimi sustrakacca.
  Jany spadziajucca a) nie złavać dytktatara
  b) jany chaciać kab pradstaŭnikami biełarusaŭ byli tolki siły na terytoryi ukrainy.
  A sami navat z dniem kalinoŭskaha nie pavinšavali, kłouny
 • Byŭ za Cichanoŭskuju
  26.01.2023
  Za Svabodu!, pamiataje, jeamiatajem jak jana p4rad pucinym płastałasia, spadziajučysia što jon jaje abiare, a nie łukašenku, nie dziakuj takoha lidara mnie nia treba

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska16

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie7

Pamior Michaił Vierhiejenka1

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva6

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →