Hramadstva11

Adnaho z kiraŭnikoŭ inicyjatyvy «Cumlennyja ludzi» abvinavacili ŭ zmovie suprać biełaruskaj ułady

Śledčy kamitet zaviaršyŭ rasśledavańnie kryminalnaj spravy ŭ dačynieńni da Ilji Šapatkoŭskaha — adnaho z kiraŭnikoŭ płatformy «Cumlennyja ludzi», jakuju biełaruskija ŭłady pryznali «ekstremisckaj», paviedamlaje pres-słužba viedamstva.

U SK ličać, što Šapatkoŭski «adkazvaŭ za destruktyŭny infarmacyjny paradak, raźmiaščajučy miedyjamateryjały, nakiravanyja vyklučna na naniasieńnie škody reputacyi dziaržaŭnych orhanaŭ, pravaachoŭnaha błoka i pradstaŭnikoŭ ułady».

«Meta infarmacyjnaha paradku — zakłaści ziernie sacyjalna-palityčnaha supraćstajańnia ŭ hramadstvie. Niahledziačy na toje, što Šapatkoŭski, aścierahajučysia, nie ŭstupaŭ u pramuju zmovu pa zachopie ŭłady, jon aktyŭna padzialaŭ idei złačynnych farmiravańniaŭ i spryjaŭ im u dasiahnieńni namiečanych met šlacham zabieśpiačeńnia infarmacyjnaha supravadžeńnia, kultyvavaŭ i prapahandavaŭ u hramadstvie pratesnyja nastroi, tym samym dzialiŭ biełarusaŭ na «svaich» i «čužych» pa pryncypie ich staŭleńnia da dziejnaj ułady. Takaja dziejnaść farmavała radykalna nastrojenyja hrupy i akumulavała ich u vyhladzie natoŭpu na vulicach, u tym liku pablizu vybarčych učastkaŭ. Tak zvanuju «žyvuju siłu» ekstremisty imknulisia vykarystoŭvać jak asnoŭny instrumient dla dasiahnieńnia złačynnych metaŭ i siłavoha zachopu ŭłady», — havorycca ŭ paviedamleńni viedamstva.

Šapatkoŭskamu vystaŭlena abvinavačvańnie pa č. 1 art. 357 (zmova abo inšyja dziejańni, ździejśnienyja z metaj zachopu dziaržaŭnaj ułady niekanstytucyjnym šlacham) Kryminalnaha kodeksa Biełarusi. Jamu pahražaje da 12 hadoŭ pazbaŭleńnia voli.

Materyjały pieradadzienyja prakuroru dla nakiravańnia ŭ sud.

Nahadajem, Ilja Šapatkoŭski ŭ 2020 hodzie byŭ adnym z kiraŭnikoŭ inicyjatyvy «Sumlennyja ludzi». Jon braŭ aktyŭny ŭdzieł u pracy vybarčaha štaba Viktara Babaryki i ŭznačalvaŭ adździeł vieryfikacyi podpisaŭ.

Šapatkoŭskaha zatrymali 4 žniŭnia 2020 hoda, jaho źmiaścili pad vartu ŭ miežach kryminalnaj spravy pa «ekanamičnym» artykule. Adnak u kancy 2021 hoda artykuł źmianili na «palityčny».

Niezaležnaja inicyjatyva pa raźvićci hramadzianskaj supolnaści ŭ Biełarusi «Sumlennyja ludzi» była stvorana ŭ 2020 hodzie. Metaj inicyjatyvy było nie dapuścić falsifikacyi prezidenckich vybaraŭ.

Kamientary1

  • uvachod rubiel, vychad dva
    25.01.2023
    Padzialaŭ idei. Vydatnaja farmuloŭka. Tre zanatacić.

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Usie naviny →
Usie naviny

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Hałoŭnaje
Usie naviny →