Hramadstva22

«Lekary nie śpiašajucca z prahnozami». Biełaruski chłopčyk u ciažkim stanie paśla najezdu ŭ Biełastoku, treba dapamoha

6-hadovaha chłopčyka ź Biełarusi źbiła mašyna na piešachodnym pierachodzie ŭ Biełastoku. Dzicia znachodzicca ŭ ciažkim stanie, polskija miedyki nie śpiašajucca davać nijakich prahnozaŭ. Mama chłopčyka 20 studzienia napisała zajavu ŭ polskuju palicyju i prosić padtrymki ŭ biełarusaŭ, piša vydańnie Most.

17 studzienia ŭ polskim Biełastoku na piešachodnym pierachodzie źbili chłopčyka, jaki pryjechaŭ u horad razam z mamaj i bratam. U hety dzień siamja źbirałasia viartacca ŭ Biełaruś, ale vyrašyła zastacca jašče na adzin dzień u polskim horadzie.

Dzicia zabrali ŭ balnicu, jano ŭ ciažkim stanie ŭ reanimacyi. Za rulom aŭtamabila była 22-hadovaja dziaŭčyna.

«Try dni prajšło, ale z nami vinavataja ŭ DTZ abo jaje pradstaŭniki tak i nie źviazalisia. My nie viedajem, chto hetaja dziaŭčyna i ŭ jakim stanie jana była. Idzie pravierka, palicyja nie daje nijakaj infarmacyi. Spravu pieradali ŭ prakuraturu.

Ciapier vielmi šmat roznych čutak. Chto kaža, što pjanaja była, a chto kaža, što pad narkotykami, ale my pakul ničoha nie viedajem i nie śpiašajemsia z vysnovami, kab nie naškodzić spravie», — raskazaŭ pradstaŭnik siamji Andrej.

Na sajcie bialystokonline.pl u dzień najezdu na chłopčyka źjaviłasia natatka, dzie była infarmacyja, što kiroŭca ŭ momant DTZ była ćviarozaja: «Pavodle papiarednich źviestak, 22-hadovaja kiroŭca Toyota na piešachodnym pierachodzie źbiła 6-hadovaje dzicia, jakoje pierachodziła darohu razam z maci. Kiroŭca była ćviarozaja. Chłopčyka dastavili ŭ balnicu».

Michaił ciapier znachodzicca ŭ ciažkim stanie, u jaho pabityja lohkija, acioki hałaŭnoha mozhu i jość unutranaja hiematoma. Mocna złamanaja tvarnaja kostka čerapa.

Lekary nie śpiašajucca z prahnozami. Chłopčyk lažyć u štučnaj komie, jamu padklučanaja vientylacyja lohkich. Kažuć čakać, pakul sydzie aciok, i tady možna havaryć pra niejkuju apieracyju.

Hienieralnaje konsulstva Biełarusi prapanoŭvała dapamohu žančynie z transpartavańniem dziciaci ŭ Biełaruś, ale siamja admoviłasia. Baćka dziciaci robić ekstrannuju vizu, kab pryjechać u Biełastok. Brata Michaiła časova prytuliła biełaruska ŭ Biełastoku.

«Mnohija pytalisia, jak možna dapamahčy siamji Mišy. Pierakładčyka my znajšli, sustrelisia ź jurystam. Tolki siońnia adkryli rachunak. Srodki ŭ pieršuju čarhu patrebnyja na jurysta, mahčymuju apieracyju i budučuju reabilitacyju. U Michaiła jość karta palaka, hety faktar taksama adyhryvaje važnuju rolu dla biełarusa ŭ Polščy. Viadoma, lačeńnie pavinien pakryvać vinavaty ŭ DTZ abo strachavaja kampanija. Ale ciapier da hetaha jašče daloka. Mamie i dziciaci patrebna ciapier padtrymka».

Padtrymać siamju možna hrašovym pieravodam: 52 1020 1332 0000 1702 1408 8845 Victoria Abramenia

Kamientary2

  • hob
    20.01.2023
    Dieržiś
  • Pravdorub
    21.01.2023
    Chotieł napisať svojo mnienije pro jažiemamu, no, požałuj, vozdieržuś...

Raniej terminu vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ

Raniej terminu vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Biełaruś ci Polšča: chto važniejšy handlovy partnior dla Kitaja?8

«Maja daŭniaja mara — žyć u Ispanii — akazałasia rasčaravańniem». Saliharčanka try hady pažyła ŭ Alikante i viarnułasia ŭ Biełaruś54

Pudynh, pica i roł — niebanalnyja stravy z bulby

U Dudutkach prachodzić mižnarodny fiestyval «Naš Hrunvald» ŠMAT FOTA11

Kašteli, ranety, piepinki: usio pra staryja biełaruskija sady i sarty. I dzie ich kupić4

Niekatorym žurnalistam ź Biełarusi zabaranili aśviatlać Alimpijadu3

Jakoha nadvorja čakać biełarusam na nastupnym tydni

Na BT zapuścili šou «Dobry viečar!» Hościa pieršaha vypusku — zorka rasijskaha šansona Vika Cyhanova20

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby25

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Raniej terminu vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ

Raniej terminu vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →