Hramadstva11

Prafiesar Bubnoŭ u mahiloŭskim SIZA atrymaŭ traŭmu hałavy

Zatrymanamu mahiloŭskamu navukoŭcu-sacyjołahu, zahadčyku kafiedry humanitarnych dyscyplin Biełaruskaha ŭniviersiteta charčovych i chimičnych technałohij Juryju Bubnovu vystavili abvinavačańnie ŭ paklopie na Łukašenku (art. 367 KK). Inšych padrabiaznaściaŭ spravy pakul niama, pišuć mahiloŭskija pravaabaroncy.

Fota: bgut.by

Viadoma, što ŭ mahiloŭskim SIZA Bubnoŭ atrymaŭ traŭmu hałavy. Aficyjnaja viersija — zvaliŭsia z naraŭ, traŭma, jak śćviardžajuć, niesurjoznaja.

Navukoŭca zatrymali 12 studzienia na pracy.

U Mahilovie Bubnoŭ viadomy nie tolki jak navukoviec, ale i jak hramadski dziejač. Jon adzin sa stvaralnikaŭ Centra haradskich inicyjatyŭ i fiestyvalu «Dranik-fest».

Čytajcie taksama:

U Mahilovie zatrymali prafiesara-sacyjołaha

Kamientary1

  • Čarkaškvarka
    20.01.2023
    [Red. vydalena]

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava11

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku6

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava11

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →