Śviet

Pucin źniaŭ daradcu sakratara Rady biaśpieki Rasii, jaki zaklikaŭ da «desatanizacyi» Ukrainy

Pamočnik sakratara Rady biaśpieki Rasii Alaksiej Paŭłaŭ źniaty z pasady pa ŭkazie Uładzimira Pucina. Pryčyny zvalnieńnia ŭ dakumiencie nie nazvanyja.

Letaś Paŭłaŭ pryciahnuŭ uvahu zajavaj ab nieabchodnaści «desatanizacyi» Ukrainy. U intervju jon skazaŭ, što z 90-ch hadoŭ va Ukrainie pavialičvałasia kolkaść paśladoŭnikaŭ relihijnych siektaŭ, a paśla 2014 hoda kiraŭnictva krainy vyrašyła «zabaranić sapraŭdnyja kaštoŭnaści, jakija niasuć pravasłaŭnaja viera, isłam i iudaizm».

Paŭłaŭ skazaŭ, što ŭ vyniku z Ukrainy zrabili «tatalitarnuju hipiersiektu», a «ŭłada zamožnych u Kijevie pieršaj pieratvaryłasia ŭ vajaŭničych fanatykaŭ, čyje pohlady prama supraćlehłyja pohladam narmalnych ludziej».

Kamientary

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam9

Čamu Bajden vyrašyŭ vyjści z honki? Voś što pra heta pišuć suśvietnyja miedyja4

Sotni busłoŭ sabralisia na adnym poli la Hrodna FOTAFAKT2

Kolkaść lehkavikoŭ na biełaruska-polskaj miažy vyrasła da hihanckich 3501

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →