Zdaroŭje

Hielevy manikiur zdolny vyklikać rak

Jak u sałonach, tak i ŭ chatnich umovach dla manikiuru časta vykarystoŭvajuć ultrafijaletavyja lampy-sušylni. Hetyja pryłady dapamahajuć chutka vysušyć hielevy łak. Navina, jakaja zasmucić mnohich žančyn: UF-lampy dla manikiuru mohuć vyklikać rak.

Fota: flickr.com

Daśledčyki z Kalifarnijskaha ŭniviersiteta ŭ San-Dyjeha vyśvietlili, što vykarystańnie UF-lampaŭ dla manikiuru viadzie da śmierci kletak i kletačnych mutacyj, jakija vyklikajuć rak. Niahledziačy na heta, takija lampy čaściej za ŭsio pradajuć, asabliva nie ŭdakładniajučy ich mahčymuju ryzyku dla zdaroŭja, piša Nature Communications.

Ludmił Alaksandraŭ, prafiesar Kalifarnijskaha ŭniviersiteta, tłumačyć: «Kali pahladzieć na toje, jak apisvajuć hetyja pryłady, to ich markirujuć jak biaśpiečnyja, nibyta tam niama pra što kłapacicca. Ale, nakolki nam viadoma, nichto pa-sapraŭdnamu nie vyvučaŭ da siońniašniaha momantu ni sami lampy, ni toje, jak jany ŭpłyvajuć na čałaviečyja kletki na malekularnym i kletkavym uzroŭniach». Prafiesar Alaksandraŭ i jaho kalehi pabačyli ŭ miedycynskich vydańniach źviestki pra ludziej, jakija rehularna rabili hielevy manikiur (naprykład, madeli), i pra toje, što ŭ ich na palcach raźvilisia redkija formy raku.

U zaležnaści ad daŭžyni chvali ultrafijaletavyja promni dzielać na try katehoryi: UVA, UVB i UBC. Zvyčajna UF-lampy dla manikiuru vypramieńvajuć śviatło, jakoje padychodzić pad katehoryju UVA — doŭhachvalovyja promni ŭltrafijaletu. Viadoma, što jany adkaznyja za ŭźniknieńnie zaharu, a taksama źviazanyja z raźvićciom raku skury. Anałahičnyja lampy ŭ salaryjach, jak užo dakazana, sapraŭdy spryjajuć raźvićciu raku, ale ž UF-lampy dla manikiuru z hetaha punktu hledžańnia raniej nie vyvučali.

Kab vypravić heta, navukoŭcy vykarystali dva typy čałaviečych kletak — kieracinacyty i fibrabłasty, a taksama kletki, vydzielenyja z embryjonaŭ myšy. Daśledčyki vyśvietlili, što, kali hetyja kletki na 20 chvilin źmiaścić pad uklučanuju UF-lampu, heta vyklikaje śmierć 20—30% kletak. Kali ž kletki źmiaščać pad lampu 3 razy pa 20 chvilin, zahinie ŭžo 65—70% kletak. I heta nie ŭsio: u kletkach, što pieražyvuć vypramieńvańnie, śviatło škodzić DNK i mitachondryjam, a taksama vyklikaje mutacyi, padobnyja da tych, što pryvodziać da raku skury ŭ ludziej.

Takim čynam, navukoŭcy śćviardžajuć, što častaje ci rehularnaje vykarystańnie UF-lampaŭ dla manikiuru škodzić čałaviečym kletkam. Kali kletki traplajuć biez abarony pad promni UVA i UVB (apošnija taksama prysutničajuć u lampach), heta razburaje DNK u kletkach skury i vyklikaje mutacyi, što mohuć pryvieści da raku skury.

Čytajcie taksama:

«Niemki prasili zrabić na paznohciach kufal piva». Biełaruskija manikiurnicy raskazvajuć, jak zarablajuć za miažoj

«Nichto nie daje mnie bolš za 30 hadoŭ, ale na heta ja traču nie mienš za tysiaču rubloŭ na miesiac». Minčanka — pra płastyčnuju chirurhiju i reakcyju mužčyn

«Mužčyny pavinny być mužčynami». U sibirskim FK «Irkuck» futbalista adchilili ad hulniaŭ z-za ružovaha manikiuru

Kamientary

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ2

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ27

Sikorski: Biełaruś viedaje, što treba zrabić, kab adnosiny palepšali5

Siońnia pačynajuć sudzić 24-hadovuju minčanku za ŭdzieł u akcyi pratestu

Zvarot Bajdena da nacyi nahadvaŭ pachavalny marš — Bild

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Suprać mamy anarchista Franckieviča, asudžanaha na 16 hadoŭ kałonii, zaviali kryminalnuju spravu1

Stała viadoma, dzie buduć vučycca studenty zakrytych pryvatnych VNU1

Stryžak raskazaŭ, ci maje prezidenckija ambicyi6

«Dačka Mara płakała ad hora». U Maładziečnie družalubny łabrador niečakana dla ŭsich źjeŭ nutryju Kapibaru — usieahulnuju lubimicu11

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ2

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →