Kultura44

YouTube płanuje źmianić praviły nienarmatyŭnaj leksiki

Heta ŭžo vyklikała burnuju reakcyju niekatorych stvaralnikaŭ videakantentu.

Fota: pixabay

Na hetym tydni anhłamoŭnaja hulniavaja supolnaść YouTube (karystalniki, kanały jakich pryśviečany ŭ asnoŭnym kampjutarnym hulniam) była ŭzrušanaja paśla taho, jak niekatoryja stvaralniki kantentu raptoŭna ŭbačyli demanietyzacyju svaich starych videa.

Pryčyna — novaja palityka kampanii, uviedzienaja jašče ŭ listapadzie z metaj zrabić niekatoryja vidy kantentu bolš zručnymi dla rekłamadaŭcaŭ. Hetaje novaŭviadzieńnie źmianiła padychod płatformy da nienarmatyŭnaj leksiki i hvałtu. Ale, chacia pakul usio jašče nie zusim zrazumieła, što kiraŭnictva YouTube budzie rabić dalej, u kampanii, vidać, usio ž prysłuchoŭvajucca da zakłapočanaści karystalnikaŭ.

«U apošnija tydni my čuli reakcyju mnohich stvaralnikaŭ nakont hetaha abnaŭleńnia, — cytuje pradstaŭnika YouTube vydańnie TechCrunch. — Hetaja zvarotnaja suviaź važnaja dla nas, i my znachodzimsia ŭ pracesie ŭniasieńnia niekatorych karekcirovak u hetuju palityku, kab vyrašyć ich prablemy. Nieŭzabavie my źviažamsia z našaj supolnaściu stvaralnikaŭ, jak tolki ŭ nas budzie čym padzialicca».

U listapadzie YouTube pašyryŭ svajo vyznačeńnie hvałtu za miežy realnaha śvietu: tak, hvałtoŭnaje źmieściva ŭ hulniach taksama pačało rasceńvacca jak demanstracyja hvałtu. Źmieny ŭ palitycy nienarmatyŭnaj leksiki byli bolš rezkija. YouTube abviaściŭ, što bolš nie budzie ličyć «piekła» (hell) i «čort» (damn) niecenzurnymi słovami, ale ŭsie inšyja niecenzurnyja słovy buduć abjadnoŭvacca, a nie adroźnivacca pa stupieni surjoznaści (naprykład, takija słovy, jak «łajno» (shi*) i «bł****» (fu**), ciapier buduć razhladacca adnolkava nieprymalna). Akramia taho, zhodna z novaj palitykaj, «nienarmatyŭnaja leksika, jakaja vykarystoŭvajecca ŭ naźvie, zastaŭcy abo ŭ pieršych 7 siekundach videa ci vykarystoŭvajecca paśladoŭna ciaham usiaho videa, nie moža prynosić rekłamny dachod».

Kali łajanka źjaŭlajecca paśla pieršych 8 siekund videa, jano pa-raniejšamu maje prava na manietyzacyju. Ale ž źmieny paŭpłyvali na vialikuju kolkaść videa, mnohija ź jakich byli zroblenyja zadoŭha da taho, jak jany byli abjaŭlenyja. Stvaralniki pačali zaŭvažać heta prykładna ŭ kancy śniežnia: novyja praviły abmiažoŭvali achop starych videa i prava na rekłamu.

Pakul YouTube nieachvotna adkazvaje na dadatkovyja pytańni pra svaju dalejšuju palityku, ale stvaralniki čakajuć, što novyja praviły ŭsio ž pierastanuć raspaŭsiudžvacca na staryja videa. Da taho ž pakul niajasna, jak adabjucca novyja praviły na videa na inšych movach, akramia anhlijskaj.

Kamientary4

 • daviedka
  20.01.2023
  A kak Youtube raścienit słova nachrien i pochier iz ust Łukašienko? )) https://www.youtube.com/watch?v=bLdRbUyQ5wI
 • daviedka
  20.01.2023
  Łukašienko vyruhałsia na sovieŝanii po cienam, a pośle pojechał v Homiel, hdie pieried aktivom snova krył matom.
 • JANKA
  21.01.2023
  JuŭTUB.
  A sam Jutub ža čaściakom pavodzić siabie vielmi vyludačna. Voś u kamentacyjach nadta niaredka ŭ adkrytuju, sa smajłami, źjaŭlajucca dopisy — tak, tak! — piedafiłaŭ z prapanovaj pierajści na niejkija ichnija kanały ŭ Telehramie j t.p.. I piedafiłaŭ Jutub byccam naračna nie zaŭvažaje! Zatoje raniej nijak nie mahli prajści tudy kamenty, dzie ŭ tekście było imia «Janka». Bo ichnija alharytmy «niezahanych noravaŭ» uvažajuć heta imia... (zaraz budzie śmiešna) jak abrazu amerykancaŭ. Kštałtu kacapy, pšeki, ch..ły-bińdzieraŭcy j janki hop u kuču brydkasłoŭja. Plus ja maŭču ŭžo (choć nasamreč nie) pra zabaronišču nazyvać jaŭrejaŭ biełaruskim i pa-biełarusku ni ŭ jakim razie nie abražalnym najmieńniem. A pra niazručny vyhlad raźmiaščeńnia rolikaŭ, niby jany zaroliki, i žorsta naviazanyja nałady možna praśpiavać ceły płač Jarasłaŭny. Dy navošta, kali karystalnikam i tak usio bačna? Akramia samoha Jutubu, jaki karcić nazvać Ju-tup.

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała19

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Usie naviny →
Usie naviny

Skarlet Jochansan nazvała kiraŭnika OpenAI Altmana vydatnym pratatypam dla złydnia Marvel

Pomnik na mahile Pryhožyna ŭ Pieciarburhu ablili biełaj farbaj. A ŭ ruku ŭstavili fałaimitatar FOTAFAKT4

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?15

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała19

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Hałoŭnaje
Usie naviny →