Śviet

Ursuła fon der Lajen paabiacała Rasii «dziesiacihodździ recesii» z-za sankcyj

Raŭndy abmiežavalnych mier Jeŭrasajuza, uviedzienych suprać Rasii z-za vajennaj apieracyi va Ukrainie, na najbližejšyja hady asłabiać ekanomiku krainy, zajaviła na Suśvietnym ekanamičnym forumie ŭ Davosie kiraŭnik Jeŭrakamisii Ursuła fon der Lajen. Tranślacyja išła na YouTube.

Fota: AP

«My ŭviali samyja strohija sankcyi za ŭsiu historyju, u vyniku čaho rasijskaja ekanomika na dziesiacihodździ pahruzicca ŭ recesiju, a jaje pramysłovaść pazbavicca sučasnych i važnych technałohij», — skazała jana.

Kamientary

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →