Vajna2424

«Dzikavatyja, panuryja, šukajuć žonak». Žychary Asipovičaŭ pra rasijskich vajskoŭcaŭ

Na palihonie pad Asipovičami biełaruskija instruktary rychtujuć da vajny va Ukrainie rasijskich navabrancaŭ. Miascovyja ich curajucca. «U mnohich panury vyhlad. Ich dzivić vybar tavaru ŭ kramie», — raskazvajuć.

Biełaruskija vajskoŭcy sustrakajuć rasijskich. Ilustracyjnaje fota: Minabarony

Rasijski navabraniec spadziajecca, što z vajny pryjedzie «sa svajoj druhoj pałavinkaj»

U Asipovičach kažuć, što rasijskija vajskoŭcy ŭ ich horadzie pieryjadyčna źjaŭlajucca ź minułaj zimy. Tady na palihonie za dziasiatak kiłamietraŭ ad rajcentra raspačalisia vučeńni «Sajuznaja rašučaść — 2022». Za tydzień da poŭnamaštabnaha ŭvarvańnia Rasii va Ukrainu ich naviedaŭ Łukašenka.

«My Rasii akažam lubuju padtrymku. I vajskovuju, kali budzie treba», — zajaŭlaŭ tady jon.

U apošnija miesiacy na miascovym palihonie prachodzili vajskovuju padrychtoŭku mabilizavanyja rasijanie. Niekatorych viazuć zdalok, navat z-za Urała.

Dopis rasijskaha navabranca, jaki spadziajecca z vajny viarnucca z «druhoj pałavinkaj». Skryn z sacyjalnych sietak 

U adnym z dopisaŭ u sacyjalnych sietkach 42-hadovy Aleh Taminhas, jaki nazyvaje siabie dobraachvotnikam, paviedamlaje, što jon z Omskaj vobłaści, z horada Isilkul, i jedzie ŭ Asipovičy, a adtul va Ukrainu.

Rasijanin spadziajecca, što z vajny pryjedzie «sa svajoj druhoj pałavinkaj». U pačatku studzienia jon publikavaŭ videa, jak rasijskija vajskoŭcy hruziacca ŭ aŭtobusy. Na prapanovu pahutaryć jon zabłakavaŭ karespandenta «Našaj Nivy».

Rasijskija vajskoŭcy pa darozie na front. Fota z sacsietak

Chvarejuć, biaruć harełku i sychodziać ź vinavatym vyhladam

Rasijskich vajskoŭcaŭ, chutčej za ŭsio, raźmiaščali ŭ kazarmach biełaruskich 336-j reaktyŭnaj i 51-j artyleryjskaj bryhad. Častka rasijan žyła ŭ pałatkach na samim palihonie, dzie, pavodle miascovych žycharoŭ, uvieś čas pravodzilisia strelby. 

U Asipovičach kažuć, što ŭ vyniku kiepskich bytavych umoŭ rasijanie časta chvarejuć. U rajonnaj balnicy vydzielili navat niekalki pałat dla takich pacyjentaŭ. Najčaściej u ich reśpiratornyja zachvorvańni i ich uskładnieńni.

U lakarni nie stali havaryć pra chvorych sałdat.

«My nie možam davać takoj infarmacyi. Źviartajciesia ŭ Ministerstva achovy zdaroŭja», — adkazali «Našaj Nivie» ŭ balnicy.

Pa słovach žycharoŭ Asipovičaŭ, rasijskija vajskoŭcy — ludzi roznych hadoŭ: ad zusim maładych chłopcaŭ da mužčyn siaredniaha vieku. Ich zredku adpuskajuć u zvalnieńni.

«U mnohich panury vyhlad, jaki vydaje, što ŭ Biełaruś jany trapili nie pa svajoj voli. Horad ahladajuć ź cikavaściu. Miascovyja staroniacca ich. Na pytańni adkazvajuć, ale ŭ hutarki nie ŭviazvajucca. Pra kanflikty ź imi nie čuŭ. Dy Asipovičy horad zaŭždy byŭ vajskovy, tamu ludzi ŭ formie nie ździŭlajuć», — raskazvaje miascovy žychar.

Rasijskija vajskoŭcy na śviatkavańni letašniaha 9 Maja ŭ Asipovičach. Fota: euroradio.fm

Mahazinščyca adznačaje, što rasijanie pavialičyli joj prybytak. Sałdaty kuplajuć słodyčy, kaŭbasu, piva.

«Byvaje, biaruć harełku, ale na paddačy nikoli nie prychodzili. Pavodziny ŭ ich adroźnivajucca ad našych. Jany rezkavatyja i krychu dzikavatyja. Ich dzivić vybar tavaru ŭ kramie, i im padabajecca naš chleb. Sychodziać zvyčajna ź vinavatym vyhladam», — kaža pradavačka.

«Našy ŭ les nie chodziać»

Vučeńni na palihonie «Asipovicki» znoŭ praciahnutyja da 16 studzienia. Miascovyja kažuć, što praź viosku Pratasievičy, jakaja pa darozie na palihon, pastajanna jeździać vajskovyja aŭtamabili.

«Tanki i inšuju ciažkuju techniku dastavili spačatku na stancyju Viarejcy, a potym svaim chodam jana dajechała da palihona. Lasnaja daroha ciapier u hłybokich kalainach. Našy tudy nie chodziać. Kažuć, što ŭ lesie stajali namioty, a vakoł — uzbrojenyja vajskoŭcy», — raskazaŭ žychar prylehłaj da palihona vioski.

U rajcentry miarkujuć, što ŭ horadzie rasijskich vajskoŭcaŭ «bolš za tysiaču nabiarecca».

Kolki ich aficyjna, nieviadoma. U dziaržaŭnaj presie takich źviestak niama. Jana naahuł paźbiahaje zhadvać pra dysłakacyju rasijskich sałdat.

Što jašče viadoma pra palihon pad Asipovičami 

U kancy kastryčnika «Naša Niva» daviedałasia, što palihon pad Asipovičami «pad kraj zabity ruskimi» i pryjazdžać siudy jany stali zadoŭha da taho, jak było aficyjna abvieščana ab stvareńni «sumiesnaj hrupoŭki vojskaŭ». Na hetym palihonie biełaruskija instruktary rychtujuć artylerystaŭ.

Dziaržaŭnaja presa zdavion nazyvaje Asipovičy «stalicaj biełaruskaj artyleryi», padkreślivajučy raznastajny reljef i vializnuju terytoryju. 

Adlehłaść ad Asipovičaŭ da palihona

Paviedamlałasia, što tudy ź vizitam ŭ śniežni 2022-ha źbiraŭsia deputat rasijskaj Dziarždumy Hienadź Panin — pahladzieć, jak prachodziać bajavoje zładžvańnie «mabilizavanyja ziemlaki».

Aficyjna pieršyja ešałony z rasijskimi vajskoŭcami dla «rehijanalnaj hrupoŭki vojsk» pačali prybyvać 15 kastryčnika. Tady nazyvałasia, što jaje kolkaść budzie bolšaj za 9 tysiač čałaviek. Pavodle Ministerstva abarony, rehijanalnaja hrupoŭka vojskaŭ hatovaja da «abarony Sajuznaj dziaržavy».

Sioleta vajskoŭcy abiedźviuch krain zajmalisia pa adzinych prahramach, byli zadziejničanyja adny i tyja ž instruktary jak z boku Rasii, tak i z boku Biełarusi, davodziŭ namieśnik ministra abarony Andrej Žuk.

Udaskanalenaja vajskovaja technika, jakuju pakazali na apieratyŭnym zbory kamandnaha składu Uzbrojenych sił Biełarusi

Za čas prysutnaści rasijskich vojskaŭ u Biełarusi nieadnarazova ŭ ramkach roznych vučeńniaŭ fiksavałasia pierasoŭvańnie vajskovaj techniki da miažy z Ukrainaj i viartańnie jaje na bazy dysłakacyi.

Pavodle staršyni Dziaržaŭnaj pamiežnaj słužby Ukrainy Siarhieja Dejneki, Rasija sabrała ŭ Biełarusi hrupoŭku vojskaŭ kolkaściu 10 200 čałaviek, a hetaj kolkaści dla nastupleńnia na Ukrainu niedastatkova.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Łukašenka — rasijskim vajskoŭcam: Supolnuju spravu robim

«Lena, mianie, mahčyma, siońnia rasstralajuć. Našy». Žonka rasijanina raspaviała, što adbyvajecca z tymi, chto admaŭlajecca vajavać

«Samaja technałahična prasunutaja vajna ŭ historyi čałaviectva». The Washington Post raskazała, jak amierykanskija technałohii zabiaśpiečvajuć Ukrainie pieravahu ŭ niaroŭnym supraćstajańni z Rasijaj

Kamientary24

 • tutejšy
  12.01.2023
  Čarhovaja porcyja harmatnaha miasa dziela ZSU.
  Nijakija "navučańnia" vas nie ŭratujuć, pajedziecie damoŭ ŭ čornych kulkach, kali ŭvohule pajedziecie.
 • Mar
  12.01.2023
  Otnošienija mieždu russkimi i biełarusami už točno nie bratskije. Miestnych udivlajet ich poviedienije, śliškom už oni nie pochoži na nas. A otnošienije skorieje tierpimo-vraždiebnoje, kak u nasielenija strany, na čju tierritoriju prišła biez sprosa inostrannaja armija. Konfliktov poka niet, no i tiepłoho otnošienija tožie.
 • Pošli von
  12.01.2023
  Jechał by ty nazad v svoj ułus pod nazvanijem Isilkul - privioł by tam svoj dom, saraj, zabor i sortir v poriadok ju, i nie lez by v čužuju stranu. Vot takije vot «myšiebraćcia» i Valeta - kotoryje tołkom to i russkoho nie znajut… Zato impierskosti, dierzosti i vieličnosti choť otbavlaj.

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Usie naviny →
Usie naviny

Viadomy błohier nabyŭ kvateru ŭ Polščy — voś jak heta ŭ jaho atrymałasia20

Bajden moža vyjści z vybarnaj honki ŭžo na hetyja vychadnyja11

Minski chirurh vydaŭ zbornik esteckaj prozy. Tak pa-biełarusku raniej nie pisali

U Drazdach źbirajucca zavieści płyvučyja altanki3

U akupavanym Łuhansku źnieśli pomniki achviaram stalinskich represij i Haładamoru — «pa prośbach vieteranaŭ»6

U Bychavie dla patryjatyčnych akcyj prydumali pieranosny «Viečny ahoń» FOTAFAKT9

U padziemnym parkinhu ŭ Minsku patanuli 14 aŭtamabilaŭ VIDEA9

Eks-palitźniavolenaja Asia Bułybienka apublikavała fota z knihaj Remarka — za hetym chavajecca kranalnaja historyja

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Hałoŭnaje
Usie naviny →