«Ciapier daciskajuć kamientataraŭ i repośnikaŭ»

Pavodle mužčyny, u CIP na Akreścina pa jaho mierkavańni try «palityčnyja» mužčynskija kamiery i adna «palityčnaja» žanočaja. U šaścimiesnaj kamiery ŭtrymlivajuć da 30 mužčyn, u čatyrochmiesnaj — da 20 čałaviek. Pavodle jaho padlikaŭ z 30 čałaviek u kamiery byli tolki dva, jakija zatrymlivalisia ŭ 2020 hodzie, i try čałavieki, što viarnulisia ŭ Biełaruś z-za miažy. Pa-raniejšamu ŭ kamierach nie vyklučajuć nočču śviatło i budziać u dźvie i čatyry hadziny nočy.

«Asnoŭnaja masa ludziej na Akreścina — heta tyja, chto zatrymlivajecca za kamientary i reposty. Jość tyja, kaho zatrymali za piva: ich viazuć na afarmleńnie pratakoła za znachodžańnie ŭ stanie ałkaholnaha apjanieńnia i raśpićcio śpirtnych napojaŭ, ale ŭ adździaleńni mohuć pahladzieć ich telefony i znajści tam fota sa ściaham abo kamientar. Usio — staŭ palityčnym.

Hetak ža praciahvajuć vyłoŭlivać tych, chto braŭ udzieł u maršach 2020 hoda. Jak praviła, apaznajuć pa fota. Jak ja zrazumieŭ, jany biaruć čałavieka, hladziać fota ź mitynhaŭ, i kali jość sumiesnyja fota ź siabrami, znajomymi, kalehami, to pačynajuć adpracoŭvać ich. Milicyjanty vypampoŭvajuć usie paviedamleńni z tielehrama. Nijakich uzłomaŭ, zdajecca, telehrama niama. Ludzi traplajucca sami z-za fota i nieabaronienaści svaich piersanalnych danych. Takoje pačućcio, što ciapier tyja, chto zatrymlivaŭsia ŭ 2020 hodzie ci siadziać, ci źjechali. Ciapier daciskajuć kamientataraŭ i repośnikaŭ.

Byli vypadki, kali ludziej zatrymlivali paśla pierasiačeńnia miažy. Napeŭna, tych, chto źjechaŭ paśla 2020-ha, zanieśli ŭ asobnuju padbazu. Hetak ža zatrymlivajuć futbolnych fanataŭ z tatuiroŭkami.

Mnie zdajecca, što ciapier krychu źmienšyli abaroty, ale, jak praviła, patok tam pastajanny. Ukraina padkidvaje naviny, a praz heta źjaŭlajucca novyja kamientary i, adpaviedna, zatrymanyja».

«Praściej pieražyć źbićcio i «sutki», ale viedać, što ty vyjdzieš na volu»

Jak adznačaje były aryštant, «karusielać» (pierazatrymlivajuć paśla «sutak» i sudziać pa novych pratakołach) adsotkaŭ 10—15 ad kolkaści zatrymanych, jakija znachodziacca ŭ adnoj kamiery.

«Zatrymanyja, jakija prachodziać praz HUBAZiK, — źbityja ŭ 60—70% vypadkaŭ. Byli chłopcy, jakich źbivali patelniaj. Čamu patelnia — niezrazumieła. U milicyi, u asnoŭnym, łajucca matam, nie bjuć. Ale ŭsio zaležyć ad zatrymanaha.

Źbivajuć, jak praviła, doma, kali niama nikoha. Na Akreścina bačyŭ u chłopcaŭ siniaki na nahach, u rajonie ściohnaŭ. Radziej sustrakajucca drapiny na tvary.

Ale samaje strašnaje, jak pa mnie, dyk heta nieviadomaść. Čałaviek adrazu atrymlivaje «sutki», a potym daznajecca ŭ kamiery pra «karusieli», kamientary i mahčymaść «ulacieć» na kryminałku. Maralna zabivaje nieviadomaść… Praściej pieražyć źbićcio i «sutki», ale viedać, što ty sapraŭdy vyjdzieš na volu. A tut ty nie viedaješ, pajedzieš na Vaładarku ci dadomu. Heta katavańnie».

«Sudździ i śviedki ŭžo nie apranajuć masak»

«Na sudzie staiš u kajdankach pierad noŭtbukam. Pobač milicyjant u telefon hulaje. Usich «kantrolnych» (jany tak nazyvajuć palityčnych) pieravoziać u kajdankach. Luboje pieramiaščeńnie — u kajdankach.

Udzielničajuć u sudziliščach, jak praviła, tyja, chto va ŭsim hetym užo zamazany. Sudździ i śviedki ŭžo nie apranajuć maski. Bałakłavy apranaje AMAP i HUBAZiK. Tyja, chto afarmlaje, HAM, RAUS, im užo ŭsio roŭna — jany ŭžo «źlityja» ŭ internet i nie chavajucca.

Mnohich praciahvajuć zvalniać ź dziaržaŭnych arhanizacyj za «sutki» i kali dzieści zaśviaciŭsia. Jość navat pryvatniki, jakija bajacca brać na pracu palityčnych».

«Nie tak mocna łajucca za padpiski na Nexta, jak za padpiski na ŭkrainskija partały navin»

«Byŭ vypadak, kali zatrymali čałavieka za strym. Pjany mužčyna prapanoŭvaŭ usim svaim hledačam jechać va Ukrainu, a ranicaj da jaho pryjechaŭ HUBAZiK. Jość vypadki prahladaŭ siłavikami strymaŭ i čat-ruletki.

Vielmi cikavaja reakcyja milicyi na ŭkrainskuju temu. Nie tak mocna łajucca za padpiski na Nexta i Matolku, jak za padpiski na ŭkrainskija partały navin. Ciapier tematyka Ukrainy ich bolš turbuje. Opierupaŭnavažanyja na dopycie časta pytalisia, chto ź siabroŭ, svajakoŭ vajuje ŭ haračych punktach, chto sa znajomych ciapier znachodzicca va Ukrainie. Tema Ukrainy dla ich vielmi strašnaja. Jany bajacca supracivu sa zbrojaj.

Tak jak jany pracujuć pa admašcy źvierchu, to, adpaviedna, jany dapuskajuć scenar projhryšu RF u vajnie. Bo nichto nie viedaje, jak buduć pracavać USU. A tak jak uciahnutaja i Biełaruś, to jany dumajuć, što USU abo połk Kalinoŭskaha mohuć zajści na našu terytoryju».

«Na treci-piaty dzień pačynajuć chvareć ŭsie»

Mužčyna, jaki niadaŭna vyzvaliŭsia ź CIP raspavioŭ, što ciapier chvarejuć usie aryštanty:

«Virus chodzić. Na treci-piaty dzień chvarejuć usie».

Jašče adzin mužčyna, jaki ŭ 2022 hodzie dvojčy traplaŭ na «sutki» dapaŭniaje, što «ludzi tam chvareli zaŭsiody»:

«Heta nie zaležyć ad nadvorja. Praz toje, što ludzi śpiać na padłozie i skraźniak ŭ kamiery, ludzi pačynajuć chvareć».

Leki aryštantam vydajuć u asnoŭnym ź ich pieradač. Heta adzinaje, što dachodzić ź pieradač na Akreścina. Leki prymajuć u luby čas. Voś, što raić pieradavać ciapier były aryštant:

«Pakieciki ad prastudy, tabletki dla rassmoktvańnia dla horła, sprei ŭ nos, u horła, ad kašlu tabletki, antybijotyki, samyja prostyja vitaminy: askarbinki, revit, hieksavit, undevit».

Były aryštant raspaviadaje, što ŭ kamiery na Akreścina jaho pakusali rečavyja vošy.

Jašče adzin z surazmoŭcaŭ «Viasny» sustreŭ Novy hod na «sutkach»:

— Jak adznačyli Novy hod? — Spali. Ale šumna było z-za salutaŭ.

«Užo zaŭsiody jość tak zvany evakuacyjny čamadančyk»

«Kali žyvieš u Biełarusi, to ŭžo na aŭtamacie hladziš u vokny pry vychadzie. Vykarystoŭvaješ novyja telefony paśla zatrymańnia. Užo zaŭsiody jość tak zvany evakuacyjny čamadančyk. Pryvykaješ žyć u takim tempie. Ale nasamreč, kali siłaviki zachočuć, to ciabie zatrymajuć.

Adzinaje, što chaču skazać: treba znosić usio instahramy i tielehramy, to-bok vydalać akaŭnty i mianiać telefony».

Клас
11
Панылы сорам
6
Ха-ха
3
Ого
1
Сумна
23
Абуральна
79