Śviet22

Raźviedka Danii: Pucin chvareŭ na rak i pakutuje ad chraničnych bolaŭ. Jaho manija vieličy sfarmiravałasia ŭ tym liku ad upłyvu lekavych srodkaŭ

Słužba vajskovaj vyviedki Danii (FE) miarkuje, što prezident Rasii Uładzimir Pucin pakutuje ad surjoznych chraničnych bolaŭ, i heta ŭpłyvaje na jaho znachodžańnie pry ŭładzie.

Na sustrečy Pucina i Šajhu 21 krasavika prezident Rasii ŭsie 12 chvilin nie adryvaŭ pravaj ruki ad stała. Skrynšot ź videa

Manija vieličy Pucina, jakaja pryviała da ŭvarvańnia va Ukrainu, sfarmiravałasia ŭ tym liku ad upłyvu lekavych srodkaŭ. Pra heta zajaviŭ supracoŭnik raźviedvalnaj słužby Danii pa imi Joakim u intervju vydańniu Berlingske.

U svajoj štohadovaj spravazdačy za 2021 hod FE zajaŭlała, što Pucin «imavierniej za ŭsio» zastaniecca lidaram Rasii paśla nastupnych prezidenckich vybaraŭ u 2024 hodzie. Adnak u svajoj spravazdačy za 2022 hod źmianiła hety prahnoz na mienš upeŭnieny — što Pucin «mierkavana» zastaniecca va ŭładzie na praciahu nastupnych piaci hadoŭ.

«Samaja vialikaja naša niapeŭnaść datyčyć jaho zdaroŭja, abo taho, što chtości jaho adchilić ad ułady ŭ vyniku paharšeńnia stanu jahonaha zdaroŭja», — zajaviŭ supracoŭnik vyviedki.

FE nie ličyć, što ŭ Pucina jość nievylečnyja chvaroby, ale miarkuje, što jon pakutuje ad mocnych chraničnych bolaŭ.

«Tamu jon imkniecca siadzieć i mocna trymacca za rečy. Heta dla taho, kab palehčyć bol», — adznačyŭ surazmoŭca.

Tak, 21 krasavika 2022 hoda na sustrečy Pucina i Šajhu, prezident Rasii ŭsie 12 chvilin sustrečy nie adryvaŭ pravaj ruki ad stała. Hety momant trapiŭ na videa, jakoje paśla na sajcie Kramla «pierastała prajhravacca».

FE ličyć, što ŭ Pucina raniej było ankałahičnaje zachvorvańnie, jon lačyŭsia ad jaho, kali pačaŭ vajnu, i heta, mahčyma, paŭpłyvała na jaho rašeńnie.

FE nie čakaje, što Pucin pamre ad chvarob, ad jakich pakutuje. Ale kali chvaroby buduć prahresavać, rasijskaja elita moža navažycca na adchileńnie jaho ad ułady.

«U nas skłałasia ŭstojlivaje ŭražańnie, što častka elity bačyć, što jany iduć niapravilnym šlacham», — dadaje supracoŭnik dackaj vyviedki.

Raźviedka Danii prahnazavała, što Rasija zachopić Ukrainu za dva tydni, ale, jak i bolšaść zachodnich raźviedsłužbaŭ, pamyliłasia ŭ svaich prahnozach. Supracoŭnik śpiecsłužby kaža, što jany ŭśviedamlali prablemy z łahistykaj i nievysokim uzroŭniem kamandavańnia, ale nie dumali, što rasijanie narobiać až tak šmat pamyłak.

Datčanie ličać, što hałoŭnaj pryčynaj pravału Rasii va Ukrainie byŭ sam Pucin i jaho pamyłkovyja rašeńni.

Pucin prymaŭ rašeńnie z takim vuzkim kołam daradcaŭ, što ŭ armii pra ich nie viedali. Vyjaviłasia, što ŭ armii było na 30 tysiač mienš vajskoŭcaŭ, čym na papiery, a paśla zdaryŭsia łancuh drobnych niaŭdač. Rasijski śpiecnaz zachapiŭ aeradrom u Hastomieli, ale ŭkrainskija desantniki akazali žorstkaje supraciŭleńnie, a ŭkrainskaja supraćpavietranaja abarona zachavała žyćciadziejnaść, što zrabiła niemahčymym pryziamleńnie transpartnych samalotaŭ pad Kijevam.

Kamientary2

  • Spravka
    01.01.2023
    Skazki dla diebiłov
  • Ajfon Płafonyč
    01.01.2023
    Biedny Pucin, akazvajecca, heta leki zrabili ź jaho monstra! A ja ŭvieś čas dumaŭ, što jon naradziŭsia sumlennym čałaviekam, ale u radzilni jaho padmianili

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →