Hramadstva

Lidskamu lekaru prysudzili try z pałovaj hoda kałonii za ŭdzieł u pratestach

U sudzie Lidskaha rajona 20 śniežnia vynieśli prysud pa kryminalnaj spravie miascovaha lekara-terapieŭta Andreja Kraśnika, abvinavačanaha pa šerahu pratesnych artykułaŭ. Spravu razhladaŭ sudździa Alaksandr Mišuroŭ, piša «Viasna».

Papiarednie było viadoma, što 55-hadovaha terapieŭta pryjomnaha pakoja Lidskaj haradskoj balnicy Andreja Kraśnika zatrymali za kamientary i łajki, jakija jon pakidaŭ u sacyjalnych sietkach jašče ŭ 2020 hodzie. Adnak paźniej jamu vystavili abvinavačańnie pa čatyroch artykułach Kryminalnaha kodeksa. 

Pa materyjałach abvinavačańnia, mužčyna raźmiaściŭ publikacyi z abraźlivymi vykazvańniami i pahrozaj prymianieńnia hvałtu ŭ dačynieńni da Łukašenki, a taksama pryniziŭ paŭnamoctvy pradstaŭnika ułady — vajennaha kamisara Homielskaj vobłaści.

Akramia taho, jon nibyta «publikavaŭ na svajoj staroncy ekstremisckija paviedamleńni, nakiravanyja na arhanizacyju parušeńnia pracy transpartu, pradpryjemstvaŭ, ustanoŭ i arhanizacyj».

Kamientary

Minsk znoŭ pajšoŭ pad vadu. Stychija nie spyniajecca FOTY2

Minsk znoŭ pajšoŭ pad vadu. Stychija nie spyniajecca FOTY

Usie naviny →
Usie naviny

U najlepšych tradycyjach Ahaty Kryści. Zahinułych u hateli ŭ Banhkoku vjetnamcaŭ atrucili cyjanidam

Kruty prybyŭ u paciarpiełuju ad urahanu Homielščynu. Pierš za ŭsio jon pajechaŭ na ekskursiju ŭ muziej partyzan8

Hihanckaja bliskavica ŭdaryła ŭ šmatpaviarchovy dom u Baranavičach VIDEA1

Siońnia apošni dzień pryjomu dakumientaŭ u VNU na biudžet. Budzie horača ŭ pramym i pieranosnych sensach

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj57

Taksistaŭ užo pačali štrafavać za vykarystańnie mašyn u asabistych metach — pa dziŭnym artykule4

Bajden nazvaŭ adzinuju ŭmovu, pry jakoj admovicca ad prezidenctva10

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

Pajšoŭ z žyćcia biełaruski vynachodnik Alaksandr Dłatoŭski

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Minsk znoŭ pajšoŭ pad vadu. Stychija nie spyniajecca FOTY2

Minsk znoŭ pajšoŭ pad vadu. Stychija nie spyniajecca FOTY

Hałoŭnaje
Usie naviny →