Hramadstva11

Top-10 haradoŭ, u jakija biełarusy lotali ŭ 2022 hodzie

Analityki Aviasales.by padviali vyniki hoda ŭ treviele i vyśvietlili, što kolkaść mižnarodnych padarožžaŭ značna vyrasła ŭ paraŭnańni ź minułym hodam. Sioleta biełarusy šukali kvitki ŭ 2,5 raza bolš, a kolkaść braniravańniaŭ pavialičyłasia amal udvaja. Źmieny jość i ŭ napramkach padarožžaŭ. U 2022 u śpisie dźvie novyja krainy — Armienija i AAE, piša Thinktanks.by.

Mnohija krainy, u jakija raniej časta lotali biełarusy, sioleta pa zrazumiełych pryčynach vypali z rejtynha. U vyniku ŭ topie zastalisia ŭ asnoŭnym harady SND i kurortnyja centry.

U top mižnarodnych kirunkaŭ biahučaha hoda ŭvajšli:

 • Rasija
 • Turcyja
 • Hruzija
 • Kazachstan
 • Armienija
 • Azierbajdžan
 • AAE

Pieršuju pazicyju ŭ śpisie samych papularnych haradoŭ, jak i ŭ 2021 hodzie, zajmaje Maskva. Z novych kirunkaŭ u śpisie — Baku, Taškient i Jerevan.

U top haradoŭ pa kolkaści braniravańniaŭ u 2022 hodzie ŭvajšli:

 • Maskva
 • Sankt-Pieciarburh
 • Stambuł
 • Tbilisi
 • Taškient
 • Baku
 • Antalja
 • Jerevan
 • Kalininhrad
 • Adler / Sočy

U siaredniaj canie kvitkoŭ u topavyja krainy za 2022 hod nazirajecca pavyšeńnie. Siaredni košt kvitkoŭ u topavyja mižnarodnyja napramki letaś składaŭ 458 rubloŭ, a ŭ 2022 — 932 rubli.

Źnizilisia ceny ŭ hetym hodzie na kvitki ŭ Rasiju (-8% ad siaredniaj cany kvitkoŭ u 2021 hodzie). U 2021 kvitki ŭ rasijskija harady ŭ siarednim kaštavali 382 rubli, a ŭ 2022 — 354 rubli.

Pry hetym užo ciapier biełarusy šukajuć i branirujuć kvitki na nastupny hod. Pa danych analitykaŭ Aviasales.by, na 2023 hod biełarusy čaściej za ŭsio šukajuć kvitki ŭ nastupnyja krainy:

 • Rasija
 • Turcyja
 • Hruzija
 • AAE
 • Tajłand
 • Izrail
 • Indaniezija

Śpis krain, u jakija biełarusy kuplajuć kvitki na nastupny hod, nie mocna adroźnivajecca ad śpisa pošuku. U jaho ŭvajšli Rasija, Turcyja, Hruzija, AAE, Tajłand, Izrail, Uźbiekistan.

Kamientary1

 • Pieralotnaja ptuška
  21.12.2022
  Lotaŭ šmat, ale ŭ tym pieraliku z usich maich kirunkaŭ tolki AAE prysutničaje. Peŭna mnie ź biełarusami nie pa puci, a moža biełarusam nie pa puci sa mnoju. Ale nia budu z hetaj nahody ni škadavać, ni radvacca. Moža ŭ mianie karma takaja, dyk što tut zrobiš ?..

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska15

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie7

Pamior Michaił Vierhiejenka1

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva5

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →