Hramadstva1414

Jakaja infarmacyja z Nexta i BHM mahła apynucca ŭ rukach łukašenkaŭcaŭ i što rabić biełarusam, jakija tudy pisali

Dniami siłaviki zajavili, što sabrali masiŭ danych pra tych, chto pisaŭ u bot Nexta. Jaki masiŭ danych moh patrapić da siłavikoŭ? Jakija nastupstvy heta moža prynieści biełarusam i što im rabić? «Naša Niva» pasprabavała adkazać na hetyja pytańni. 

Što kaža były administratar Nexta?

Pra asablivaści pracy bota kanała Nexta nam raskazaŭ Jan Rudzik, były administratar prajekta: «ID telehram-akaŭntaŭ byŭ bačny tolki tady, kali čałaviek dasyłaŭ miedyjafajły, to-bok dakładna ź videa abo fota, ale, mahčyma, i z aŭdyja. U astatnich vypadkach bačny tolki niknejm (heta bačna i na skrynšotach, jakija apublikavali siłaviki. — NN). Tak pracavaŭ bot».

Rudzik miarkuje, što danyja siłaviki mahli atrymać z pryładaŭ Pratasieviča. Imavierna, toj nie čyściŭ pierapiski i moh niešta zachoŭvać u siabie na pryładach u vyhladzie archivaŭ. Adminam Nexta Pratasievič byŭ sa studzienia da kanca vieraśnia 2020 hoda. Takim čynam, miarkuje Rudzik, u rukach siłavikoŭ mohuć być niejkija danyja za hety čas.

Ciapierašnija adminy Nexta, jak vynikaje ź ich zajavy na kanale, taksama ličać, što ŭciečka adbyłasia praz dostup da techniki Pratasieviča.

Pratasievič byŭ taksama adminam kanała «Biełaruś hałaŭnoha mozhu» z kanca vieraśnia 2020-ha da aryštu.

«U BHM, mnie zdajecca, bot byŭ taki ž, jak u ČKB, — pakazvaŭ ID usich karystalnikaŭ, a nie tolki tych, chto vysyłaŭ aŭdyja i videa», — kaža Rudzik.

Jon ličyć, što Pratasievič moh być i ŭ inšych palityčnych čatach, kamunikavać z aktyvistami.

Što rabić, kali vy pisali ŭ bot Nexta ci BHM? 

Što da mahčymaści identyfikacyi taho ci inšaha čałavieka, to tut tak: kali čałaviek nie pisaŭ u bot svaich asabistych danych, to heta adna situacyja, kali pieradavaŭ (naprykład, svaje imia i proźvišča, pratakoł zatrymańnia) — inšaja.

«Naša Niva» ŭ paradku ekśpierymientu pravieryła piać ID u telehramie, jakija vykłali siłaviki ŭ svaim paviedamleńni. Čatyroch ź piaci čałaviek atrymałasia raskryć.

Tamu varta ŭzvažvać ryzyki.

Pradstaŭniki inicyjatyvy pa ličbavaj biaśpiecy CyberBeaver rekamiendujuć tym, chto pisaŭ u boty Nexta i BHM, vydalić akaŭnt u telehramie, kab danyja akaŭnta pierastali z vami asacyjavacca. Pierad hetym pačyścić keš miedyja i bazaŭ danych telehrama.

Novy akaŭnt varta stvaryć na novy numar telefona ź inšym imiem.

Jak zarehistravać ananimnyja akaŭnty ŭ Telegram, sacsietkach i inšych miesiendžarach — padrabiazny hajd

U kožnym razie, na siońnia my nazirajem, jak łukašenkaŭcy karajuć zadniaj dataj za toje, što nie było zabaronienym na momant ździajśnieńnia. 

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Čytajcie jašče:

Łukašenkaŭcy ŭzialisia za tych, chto dasyłaŭ paviedamleńni ŭ Nexta — imavierna, Pratasievič nikoli nie čyściŭ čaty

Jak pačyścić telehram-boty, kab nie zastałosia nijakich śladoŭ VIDEA 

Kamientary14

 • Chm
  22.12.2022
  Uzhadvajecca viadomaja pieśnia Skrabina "Nas kinuli"
 • Kryk dušy
  22.12.2022
  Daražeńkija nievierajatnyja, voś praŭda, lepš by vy ničoha nie rabili!!!
 • Vik
  22.12.2022
  Kryk dušy, A vam što z hetaha? Jak žrali z karyta, tak i ciapier žarecie.

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →