Hramadstva33

Deputaty pryniali ŭ pieršym čytańni zakonaprajekt ab Usiebiełaruskim narodnym schodzie

Pałata pradstaŭnikoŭ Nacyjanalnaha schodu 20 śniežnia pryniała ŭ pieršym čytańni prajekt zakona «Ab Usiebiełaruskim narodnym schodzie», paviedamlaje pres-słužba parłamienta.

Usiebiełaruski narodny schod u lutym 2021 hoda. Fota: BiełTA

Zakonaprajekt źmiaščaje pałažeńni, nakiravanyja na kompleksnaje vyznačeńnie paradku farmiravańnia Usiebiełaruskaha narodnaha schodu i realizacyi im svaich paŭnamoctvaŭ, pryncypaŭ i arhanizacyjnych asnoŭ jaho dziejnaści, miechanizmaŭ razhladu pytańniaŭ, adniesienych da kampietencyi UNS.

«Zakonaprajektam taksama prapanujecca zamacavać pravavy status delehata UNS, jaho pravy i abaviazki, padstavy spynieńnia jaho paŭnamoctvaŭ, u tym liku daterminovaha. Pry hetym zakonaprajekt uličvaje kanceptualnyja padychody da farmiravańnia i dziejnaści UNS, jaho struktury, kampietencyi, paŭnamoctvaŭ jaho orhanaŭ, ustanoŭlenyja Kanstytucyjaj Respubliki Biełaruś», — paviedamiła pres-słužba parłamienta.

Praduhledžvajecca, što da kanca hoda zakonaprajekt budzie pryniaty ŭ druhim čytańni, bo hraničny termin dla pryniaćcia zakonaprajekta — sakavik.

Kamientary3

 • byk na viaroŭcy
  20.12.2022
  A na čarzie źmiena Kanstytucyi, kab hety UNS moh vybirać Łukašenku Respubliki Biełaruś.
 • daviedka
  20.12.2022
  Pośle sozdanija VNS s priedsiedatielem i priezidiumom iz diesiatka čiełoviek post priezidienta staniet nominalnym.
 • Josik
  20.12.2022
  Jakija małajcy, usie ZA, anivodnaha ŭstrymaŭsia, nie kažu ab chtości suprać. Vy.ladki.

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała22

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Usie naviny →
Usie naviny

U rasijskim Krasnadary ludzi pierakryli vulicu z-za adklučeńniaŭ śviatła1

Žančynu-mera na Filipinach abvinavačvajuć u špijanažy na Kitaj. Vyśvietliłasia, što jana nie taja, za kaho siabie vydavała1

Skarlet Jochansan nazvała kiraŭnika OpenAI Altmana vydatnym pratatypam dla złydnia Marvel

Pomnik na mahile Pryhožyna ŭ Pieciarburhu ablili biełaj farbaj. A ŭ ruku ŭstavili fałaimitatar FOTAFAKT4

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?15

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała22

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Hałoŭnaje
Usie naviny →