Hramadstva1111

«Nie dumali, što niechta moža pabačyć tut inšy sens». Brend adzieńnia vypuściŭ prynt ź Bialackim — i atrymaŭ kuču krytyki

Prynt z partretam pravaabaroncy Alesia Bialackaha i cytataj ź pieśni rasijskaha pank-muzykanta Jahora Letava, jaki vykazvaŭsia ŭ padtrymku Łukašenki, vyklikaŭ abureńnie ŭ sacsietkach.

Chudzi z tym samym pryntam. Skrynšot: instagram.com / znivien2020

«Vy surjozna?»

Prynt z nobieleŭskim łaŭreatam Alesiem Bialackim i cytataj Letava vypuściŭ brend adzieńnia Znivien. Na majki i chudzi nanieśli partret Bialackaha, źvierchu padpisali «Maja pravaabarona», a źnizu dadali źmienienuju cytatu Letava «Nie ŭsio idzie pa płanie». Niekatoryja paličyli taki dyzajn niaŭdałym. Usčałasia pałkaja dyskusija.

«Bialacki sa spasyłkaj na Letava? Taho samaha Letava, jaki padtrymlivaŭ Łukašenku i vystupaŭ na kancercie ŭ honar stvareńnia «Biełaruskaha patryjatyčnaha sajuza moładzi» i kryčaŭ tam łozunhi pra «našuju budučuju supolnuju impieryju»? Vy surjozna??» — havaryłasia ŭ adnym z kamientaroŭ.

«Davajcie pa paradku: spadar Bialacki biełaruskamoŭny, a heta radok z rasijskaj pieśni. Dalej: jaki mesedž u hetaha prynta? Što voś, dahulaŭsia spadar Bialacki, što jaho pasadzili? Pravaabarona nie pa płanie pajšła?» — piša jašče adzin kamientatar.

Niekatoryja abvinavacili vytvorcaŭ u chajpie.

«Aleś Bialacki siadzić u turmie — my heta pakazali ŭ tym styli, jaki ŭ nas jość»

Brend Znivien raniej vypuskaŭ adzieńnie z sučasnymi pryntami, adzin ź viadomych — Make Belarus za**** again.

U svaich adkazach na kamientary z krytykaj novaha dyzajnu ź Bialackim brend nastojvaŭ: «Prynt — heta kavier na hurt «Hraždanskaja oborona». Kali ŭ ich usio idzie pa płanie, u Biełarusi zaŭsiody nie pa płanie. A zamiest Letava tut fota Alesia Bialackaha».

U kamientary «Našaj Nivie» brend adznačyŭ, što pytańnie ab źniaćci adzieńnia sa sprečnaj vyjavaj aktualnaje.

«My zaraz rychtujem jakraz paviedamleńnie nakont hetaj situacyi.

Kali my rabili hety prynt, navat nie dumali, što niechta moža pabačyć tut niejki inšy sens ci žart», — zaŭvažaje Znivien.

«Prynt z Alesiem, jak my pisali ŭžo niekalki razoŭ u kamientarach, heta pryciahnieńnie ŭvahi da prablemy pravaabarony, da taho, što nobieleŭski łaŭreat siadzić u turmie. My nie bačym ničoha drennaha, kali my robim pieraasensavańnie byłoha (trek Letava) na sučasny absurdny ład.

Aleś Bialacki siadzić u turmie — my heta pakazali ŭ tym styli, jaki ŭ nas jość. Kali heta začapiła kahości — vybačajcie, my chacieli zrabić tolki lepš», — patłumačyŭ svaju pazicyju brend.

Fota z adzieńniem, jakoje vyklikała krytyku, prybrali z sacsietak.

A paźniej u storys źviarnulisia da aŭdytoryi:

«Nam važna stavicca z pavahaj da inšych ludziej i ich pačućciaŭ, a taksama sačyć za tym, kab našy dziejańni nie pryčyniali škody ludziam vakoł. Nam važna šukać suviazi z radzimaj i padtrymlivać svaju kulturu, ale heta nie pavinna być za košt čužych pačućciaŭ ci škody inšym ludziam, ich reputacyi.

My vyrašyli vydalić prynt z Alesiem Bialackim, kab nie pravakavać ludziej na łajanku i vyśviatleńnie adnosin. Kali jość pytańni ci prapanovy — my zaŭsiody adkrytyja da dyjałohu».

Chto taki Jahor Letaŭ

Jahor Letaŭ — rasijski pank-muzykant, lidar hurta «Hraždanskaja oborona». U roznyja časy jon nazyvaŭ siabie kamunistam, savieckim nacyjanalistam. Vystupaŭ u padtrymku Alaksandra Łukašenki. U adnym sa svaich intervju zajaviŭ: «Treba padtrymać Łukašenku, jon kłasny čałaviek».

U 1997 hodzie napačatku kancerta ŭ Minsku Letaŭ vitaŭ publiku vokličami: «Słava Sajuzu Biełarusi i Rasii! Słava Biełarusi! Słava Rasii! Słava budučamu prezidentu našaj ahulnaj impieryi — Alaksandru Łukašenku».

Pavodle Letava, Łukašenka — «razumny i chitry prezident, dalnabačny palityk, jaki robić vielmi tonkija i dakładnyja chady». Na jaho dumku, «siarod rasijskaj i biełaruskaj apazicyi takich lidaraŭ, jak Łukašenka, prosta niama».

Cytata, jakuju vykarystaŭ brend adzieńnia, ź pieśni, premjera jakoj adbyłasia ŭ 1988 hodzie. 

Kamientary11

 • 1
  20.12.2022
  Tak, dyzajn niaŭdały. Mahli i lepš što prydumać. Chapaje i biełaruskich trapnych vyrazaŭ, asabliva, kali prynt ź Bialackim. Spadabaŭsia vyraz: "usčałasia pałkaja dyskusija" )) dziakuj
 • r
  20.12.2022
  Ščaślivy toj, chto prosta słuchaje pieśni Letava biez hetaha voś usiaho
 • Russkomirnyje dehienieraty
  20.12.2022
  Jany litaralna paŭsiul. A kamuści šče niajasna, čamu my žyviem horš za susiedziaŭ, jakija russkij mir pahnali sa svaich krain jašče ŭ 1989-91-ch. 

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ2

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN9

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami28

Minskaje «Dynama» na apošnich chvilinach prabiłasia ŭ druhi raŭnd kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ VIDEA1

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →