Litaratura

Kniha «Pa što idzieš, voŭča?» Jevy Viežnaviec vyjdzie pa-niamiecku

Adno sa starejšych vydaviectvaŭ Vieny ŭ nastupnym hodzie apublikuje tvor biełaruskaj piśmieńnicy Jevy Viežnaviec (Śviatłany Kurs) «Pa što idzieš, voŭča?», paviedamlaje vydavieckaja inicyjatyva «Pflaŭmbaŭm».

Śviatłana Kurs

U lutym 2023 hoda «bałotnaja kazka» Jevy Viežnaviec, uhanaravanaja letaś premijaj Ježy Hiedrojcia, vyjdzie ŭ pierakładzie na niamieckuju movu. Aŭtarka pierakładu — Cina Viunšman (Tina Wünschmann), viadomaja pa supracy ź biełaruskimi litaratarami Alhierdam Bacharevičam i Julijaj Cimafiejevaj. Mienavita Cina Viunšman pierakładała tvory słynnych biełaruskich aŭtaraŭ na niamieckuju.

Publikavać «Pa što idzieš, voŭča?» budzie vydaviectva Paŭla Žołnieja (Paul Zsolnay), adno ź viadomych vydaviectvaŭ Aŭstryi, na ruchunku jakoha vydańnie knih takich aŭtaraŭ, jak Hienrych Man, Hienrych Eduard Jakab, Franc Vierfiel, Žan-Ryšar Błoch, Franc Teador Cokar dy inšyja, paviedamlaje Reform.by.

Kamientary

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom1

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Usie naviny →
Usie naviny

«Zasnuli na Kalinoŭskaha, pračnulisia na Mašerava». U Kobrynie za noč prybrali pakazalniki z proźviščam Kalinoŭski VIDEA2

Hramadzianina Hiermanii prysudzili ŭ Biełarusi da rasstrełu14

Źnikłaha ŭ Polščy biełarusa znajšli ŭ Varšavie źbitym i biez dakumientaŭ10

«Vada pranikła ŭnutr, zapoŭniła sałon mnie pa pojas, ruki treślisia». Chto taja dziaŭčyna z zapaminalnaha fota minskaha patopu3

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT32

Suśvietnyja ceny na kavu bjuć rekordy. Košt vašaha łate pad pahrozaj5

Vatykan pryznačyŭ lidskaha ksiandza Andreja Znoska biskupam. Roŭna hod tamu jaho zatrymlivali siłaviki

Stała viadoma, u čym padazrajuć Ramašeŭskuju, Dzikavickaha i inšych top-mieniedžaraŭ «Biełsata»20

U Italii žurnalistku aštrafavali za žarty pra rost premjer-ministra Miełoni — heta paličyli bodyšejminham1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom1

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Hałoŭnaje
Usie naviny →