Usiaho patrochu55

Ëść prablema, jakuju možna vyrašyć, pakłaŭšy sol u spalni pad łožkam

Hety prosty krok dapamoža vam vyrašyć niepryjemnuju i škodnuju dla zdaroŭja prablemu.

Fota: pixabay.com

Vosieńniu i zimoj u vyniku drennaj vientylacyi i pavyšanaj vilhotnaści ŭ pamiaškańni moža rabicca niekamfortna, u krajnich vypadkach u pamiaškańniach moža navat źjaŭlacca pleśnia. A ŭźniknuć jana moža ŭ ciažkadastupnych miescach.

Kab paźbiehnuć pleśni ŭ spalnym pakoi, treba nasypać u misku krychu soli i pastavić jaje ŭ prablemnaje miesca. Taksama možna raźmiaścić kubak ci talerku z sollu na padakońniku. Sol vielmi dobra pahłynaje vilhać i tamu dapamoža praduchilić źjaŭleńnie pleśni ŭ vas u spalni.

Čytajcie taksama:

Jak vydalić nalot ad harbaty i kavy? Vielmi prosta — pasprabujcie hetyja sposaby

Mikrapłastyk — adna z hałoŭnych pahroz zdaroŭju ŭ XXI stahodździ. Ale navukoŭcy znajšli rašeńnie

Jak padtrymać imunitet i zastrachavacca ad prastudy? Voś niekalki receptaŭ

Kamientary5

 • Uład
  18.12.2022
  Nu jakaja zaraz u haradskich kvaterach pavyšanaja vilhotnaść? Naadvarot! 
 • techexpert
  18.12.2022
  Uład, jak čałaviek, datyčny da mnostva kvater, skažu što kali pracuje vientylacyja, to pavietra vielmi suchoje. A kali nie pracuje, to pavieta vielmi vilhotnaje navat u haradskich kvaterach, navat u novych.
 • Ćvil
  18.12.2022
  Plesień pa biełarusku ćvil

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta7

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta7

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →