Usiaho patrochu22

Ci zmožacie vy razhadać lubimuju zahadku Iłana Maska?

Hetaja zahadka — adna ź lubimych u Iłana Maska, tak havorycca ŭ jahonaj bijahrafii, apublikavanaj u 2015 hodzie. Popular Mechanics piša, što technałahičny mahnat staviŭ hetaje pytańnie na sumoŭi padčas pryjomu na pracu ŭ SpaceX. Chacia ciapier, kali pra heta stała viadoma, jon napeŭna prydumaŭ novuju hałavałomku.

Prablema

Vy staicie na pavierchni Ziamli. Vy idziacie adnu milu na poŭdzień, adnu milu na zachad i adnu milu na poŭnač — i traplajecie mienavita tudy, adkul pačali.

Dzie vy?

Padkazka

Jość bolš čym adno rašeńnie. Pryhažość hetaj zahadki jak pytańnia na sumoŭi zaklučajecca ŭ tym, što Mask bačyć, ci moža zajaŭnik znajści pieršaje rašeńnie, a zatym — ci budzie jon praciahvać šukać dadatkovyja rašeńni.

Adkaz znojdziecie nižej pad vyjavaj.

Vyjava: vecteezy

Rašeńnie

Tak, Paŭnočny polus — heta pravilny adkaz. Kali vy staicie niepasredna na Paŭnočnym polusie i projdziecie adnu milu na poŭdzień, zatym milu na zachad, potym milu na poŭnač — vy viernieciesia da Paŭnočnaha polusa.

Ale dzie moža być takoje miesca jašče?

Ujavicie sabie kruh z daŭžynioj akružnaści ŭ 1 milu, u centry jakoha Paŭdniovy polus. Vy mahli b pačać vaš šlach za adnu milu na poŭnač ad hetaha kruha: vy b prajšli adnu milu na poŭdzień; zatym prajšli milu na zachad pa kole, a potym adnu milu na poŭnač — i patrapili b nazad da zychodnaha punkta.

Faktyčna vy možacie pačać ź luboha miesca, jakoje znachodzicca ŭ adnoj mili na poŭnač ad takoha kruha vakoł Paŭdniovaha polusa. (Na dyjahramie aranžavy kruh maje akružnaść daŭžynioj u 1 milu, i vy možacie pačać ź luboha miesca vakoł tłustaj čornaj linii šyraty.)

Vyjava: Michael Stillwell, Popular Mechanics

I na hetym rašeńni nie spyniajucca. Ujavicie, što kruh vakoł Paŭdniovaha polusa maje daŭžyniu akružnaści 1/2 mili. Vy pačynajecie vaš šlach za adnu milu na poŭnač ad hetaha kruha i prachodzicie adnu milu na poŭdzień, adnu milu na zachad vakoł kruha daŭžynioj 1/2 mili dvojčy, a zatym adnu milu na poŭnač nazad u zychodnaje stanovišča.

Kali b akružnaść składała 1/3 mili, vy ŭsio roŭna mahli b pačać za adnu milu na poŭnač ad jaje i abyści akružnaść try razy. Toje ž samaje pracuje dla luboha drobu 1/n, dzie n — naturalny lik, i ŭ vyniku vy abychodzicie kruh n razoŭ.

Takim čynam, isnuje biaskoncaja kolkaść rašeńniaŭ.

Dobraja navina ŭ tym, što kali intervjujery zadajuć zahadkavyja pytańni, padobnyja da hetaha, to jany nie abaviazkova čakajuć pravilnaha adkazu. Časta jany imknucca acanić navyki krytyčnaha myśleńnia i zdolnaść kandydata dziejničać pad ciskam. Tamu adkaz časta nieistotny. Važna toje, jak kandydat pryjdzie da vysnovy.

Kamientary2

 • ,,
  18.12.2022
  "Dobraja navina ŭ tym, što kali intervjujery zadajuć zahadkavyja pytańni, padobnyja da hetaha, to jany nie abaviazkova čakajuć pravilnaha adkazu."

  tolki nie kažycie heta ,,psichołaham,, u Navinkach
 • Minak
  19.12.2022
  Opyt, priobrietionnyj vami v novinkach bieścienien

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava11

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii21

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku6

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava11

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →