Zdareńni22

Mašyna źbiła łasia. Jon zrabiŭ salta ŭ pavietry i pabieh dalej VIDEA

U siecivie źjaviłasia videa, jakoje, jak paviedamlajecca, źniataje ŭ Polščy. Na im — avaryja z udziełam łasia, jakaja mieła niezvyčajny vynik.

Furu na darozie na prystojnaj chutkaści abjazdžaje aŭtamabil niejkaj śpiecyjalnaj słužby (mahčyma, pamiežnaj), i ŭ hety momant pad koły joj traplaje łoś, jaki pierabiahaŭ darohu. Mašyna padniała žyviolinu na kapot, łoś zrabiŭ salta ŭ pavietry, upaŭ, a potym ustaŭ i pajšoŭ u les.

Jakija paškodžańni atrymaŭ aŭtamabil i nakolki paciarpieŭ łoś, niezrazumieła. Miarkujučy pa videa, kiroŭca nie spyniŭsia i praciahnuŭ ruchacca.

Kamientary2

  • Čieł
    13.12.2022
    A za rulom był Raškin?
  • Vir
    14.12.2022
    Los` byū u šoky .

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»6

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask23

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»6

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →