Navuka i technałohii33

Jak zarehistravać ananimnyja akaŭnty ŭ Telegram, sacsietkach i inšych miesiendžarach — padrabiazny hajd

U hetym artykule my patłumačym, jak znajści abo stvaryć emejły i telefony dla stvareńnia biaśpiečnych akaŭntaŭ.

Dla rehistracyi ananimnych akaŭntaŭ vam patrabujecca e-mail i numary, jakija anijakim čynam nie buduć źviazanyja ani ź jakim z vašych realnych akaŭntaŭ i sacsietkami, a nazva e-mail nie budzie nahadvać anijakuju z vašych starych juzierniejmaŭ ci mianušak. Taksama ŭsie apieracyi lepš pravodzić z uklučanym VPN (tut my źbirali śpis davieranych i biaspłatnych) abo praz TOR

Stvareńnie ananimnaha e-mail

Dla stvareńnia ananimnaha e-mail vam treba abrać servis, jaki budzie vam pasavać i, vielmi pažadana, uklučyć VPN. Samych viadomych siarod biaśpiečnych dva: proton.me (u źviazcy ź im idzie Proton VPN i biaśpiečnaje vobłaka Proton Drive) i tutanota.com.

Apošni dla paćvierdžańnia patrabuje tolki vašaj zhody na toje, što vy nie budziecie stvarać na im dublikaty vašych akaŭntaŭ i vykarystoŭvać jaho dla biznesu — anijakaha paćvierdžańnia nie patrabujecca. Proton patrabuje paćvierdžańnia zhodna z unutranymi naładami ŭbudavanaj antyspam-sistemy, to-bok, moža nie zapatrabavać ničoha, a moža — paćvierdžańnie z dapamohaj inšaj elektronnaj pošty, sms ci navat achviaravańnia na servis.

Možna stvaryć i ananimny akaŭnt u Google, kali karystacca tymi ž praviłami (zamiežny numar, nieźviazanaje z realnym čałaviekam imia i h.d, mocny parol i dvuchfaktarka), i nie źviazvać novy akaŭnt z užo isnujučymi.

Atrymańnie numaroŭ dla rehistracyi akaŭntaŭ

Dla rehistracyi ananimnych akaŭntaŭ časta patrabujucca numary. Padyduć zamiežnyja ci virtualnyja. Samaje aktualnaje pytańnie — jakim mienavita čynam ich nabyvać i jak zachoŭvać akaŭnty ŭ hetych servisach u biaśpiecy. My razhledzieli roznyja varyjanty — ad samych prostych da samych składanych i biaśpiečnych.

Zamiežny numar

Vy možacie paprasić luboha vašaha znajomaha nabyć vam simku ŭ inšaj krainie ci zrabić heta samastojna padčas vandroŭki. Nie pasuje varyjant Rasii, a taksama krainaŭ z vysokim uzroŭniem karupcyi, bo tam takija numary časta «ŭciakajuć» z ofisaŭ apierataraŭ.

Sim-kartu možna abo biez prablem nabyć, abo atrymać u ofisie kampanii.

Kali heta jeŭrapiejskaja kraina ci, da prykładu, Hruzija, to tam časta patrabujecca pašpart dla rehistracyi sim-karty, ale naŭrad ci jany stanuć vydavać danyja ludziej biełaruskim śpiecsłužbam. Praściej za ŭsio ź bližejšych da Biełarusi krainaŭ heta robicca ŭ Litvie — dla rehistracyi sim-karty tam nie patrabujecca anijakich dakumientaŭ i jany pradajucca na kožnym kroku.

Kali vaš numar rehistruje znajomy i vy daviarajecie jamu nie na 100%, to nie varta kazać jamu nazvu abo imia vašaha novaha akaŭnta ŭ sacyjalnych sietkach ci telehramie. Kali vy nabyvajecie sim-kartu ŭłasnaručna, to lepš nie vieźci jaje ŭ Biełaruś. Pakińcie jaje vašym siabram ci vykińcie — kali vy pakłali hrošy na jaje bałans, to niejki čas numar budzie za vami i hety termin va ŭsich apierataraŭ akreśleny.

Ale kali sim-kartu prosta vykinuć, to jość ryzyka taho, što niechta praź niejki čas vykupić toj ža numar. U bot inicyjatyvy CyberBeaver užo źviartalisia ludzi, jakija traplali ŭ takuju situacyju, kažuć pradstaŭniki incyjatyvy:

«Čałaviek, jaki nabyŭ vykinuty numar, budzie mieć dostup da akaŭntaŭ čałavieka, jaki vykinuŭ simku. I paśla pradkazać dziejańni niemahčyma.

Adzin čałaviek moža prosta nabyć inšuju simku i zabić, ale jość ludzi, jakija prosiać hrošy i pahražajuć źlivam danych, da jakich jany atrymali dostup. Tamu my nie raim biazdumna vykidać simku. Ci kali vykidać, to trymać u hałavie pahrozy (možna taksama pieranosić vašy akaŭnty z numara na numar. — NN).

Darečy, Google u hetym sensie maje karysny funkcyjanał. Možna zarehistravać ananimny akaŭnt z dapamohaj numara, a paśla adviazać akaŭnt ad jaho. Tady varyjant «vykinuć simku» moža spracavać bolš biaśpiečna».

Doŭhaterminovaja arenda virtualnaha numara

Heta vypadak, kali ŭ vas dastatkova hrošaŭ i resursaŭ, kab kupić i apłočvać pastajanny virtualny numar u zamiežnym servisie. Dla hetaha vam patrebnaja kartka, vielmi pažadana — zamiežnaja (inačaj u hetym niama sensu), i nadziejny servis.

Da prykładu, takuju pasłuhu prapanuje servis Numero eSIM, ale praź internet-pošuk možna znajści ich vielmi šmat. Siarod plusoŭ — jon davoli tanny (numar tam kaštuje 25 dalaraŭ za hod) i zamiežny. Prahrama dla dostupu da servisu dastupnaja dla Android i iOS. Takija opcyi jość i ŭ servisach dla arendy numaroŭ dla aktyvacyj (apisanyja nižej). Płacić možna tolki kartkaj, tamu lepš karystacca takoj pasłuhaj, tolki kali vy majecie zamiežnuju kartku ci žyviecie za miažoj.

Minus pastajannaj arendy virtualnaha numara — heta toje, što vy musicie płacić za jaho pastajanna, nie možacie vielmi časta mianiać akaŭnty, bo jany pryviazanyja na hety numar, a niekatoryja servisy nie dazvalajuć paŭtorna rehistravać ich. Plus — heta toje, što numar zastajecca za vami i jaho nichto nie «pierachopić», prynamsi, pakul vy płacicie.

Inšyja rekamiendavanyja servisy dla doŭhaterminovaj arendy numaroŭ, jakija prymajuć sms dla aktyvacyi i za jakija možna płacić u kryptavalucie, — Crypton (onion-viersija dla braŭziera TOR), MoneroSMS i Silent.

Adnarazovy virtualny numar dla pryjomu SMS

Takija numary nabyvajucca ŭ admysłovych servisach aktyvacyj. Taksama pažadana nie karystacca rasijskimi servisami i nie nabyvać numary ź biełaruskaj kartki (choć takija varyjanty my taksama razhledzim).

Kali vy stvarajecie akaŭnt na adnarazovy numar, to možacie nazaŭždy zhubić nad im kantrol u vypadku, kali vyjdziecie z akaŭnta z usich pryładaŭ abo numar pierapradaduć. Kab źbierahčy akaŭnty, varta zaŭsiody adrazu paśla rehistracyi stavić dvuchfaktarnuju aŭtentyfikacyju — navat kali numar pierapradaduć, to vy prosta zhubicie akaŭnt, ale vašy danyja zastanucca ŭ biaśpiecy. Taksama važna adviazvać numar ad akaŭnta, kali heta dazvalaje funkcyjanał.

Siarod rekamiendavanych servisaŭ — ProovlJuicySMS i VirtualSIM. Tut možna płacić abo niepadsankcyjnaj (lepš — zamiežnaj) kartkaj, abo kryptavalutami. Numar tam nabyvajecca pad adnarazovuju aktyvacyju kankretnaha servisu.

Čytajcie taksama: Jak nabyvać kryptavaluty — padrabiazny hajd

Kali vy ŭ situacyi, kali ŭ vas niama niepadsankcyjnaj kartki i znajści jaje prablematyčna, vy tearetyčna možacie skarystacca rasijskimi servisami ci servisami z karaniami z Rasii, samyja papularnyja i tannyja ź jakich: Sms-Activate, SimSMS i OnlineSIM. Vy papaŭniajecie bałans, abirajecie patrebny vam servis i — vuala. Tut taksama pakazanaja cana adnoj sms dla kožnaha z servisaŭ i numara peŭnaj krainy. Tam ža možna nabyvać užo hatovyja akaŭnty ŭ roznych sacsietkach ci Telegram.

Heta kampramisnyja i mienš nadziejnyja varyjanty. Imi aktyŭna karystajucca rasijskija aktyvisty, ale biaśpieka hetych servisaŭ pad vialikim pytańniem.

Rehistravacca na rasijskich servisach varta z adnarazovaj pošty (da prykładu, Guerilla Mail abo EmailOnDeck) — tady navat u vypadku, kali ŭ sietku «vyciače» baza danych servisu praz uraźlivaść, vy nie budziecie ŭ niebiaśpiecy, ale źviarnicie ŭvahu, što paśla vydaleńnia jemejłaŭ vy nikoli nie ŭznovicie dostup da vašych akaŭntaŭ. Zachodzić na ich varta praz VPN abo TOR, a płacić dziela vašaj biaśpieki varta kryptavalutami. Dla apłaty z karty naŭprost jany vykarystoŭvajuć papularnyja płaciežnyja sistemy i zrazumieć, kudy mienavita pojduć hrošy, budzie niaprosta — ale praz paraŭnalna nizkuju nadziejnaść vy nikoli nie viedajecie, ci ŭ biaśpiecy buduć vašy danyja paśla apłaty, bo na niekatorych ź ich užo byli ŭciečki.

Adzin ekśpiert skazaŭ «Našaj Nivie», što akaŭnt na virtualny numar, kupleny choć by ź biełaruskaj kartki naŭprost — našmat lepšy varyjant, čym prosta stvareńnie ci pierastvareńnie akaŭntaŭ na ŭłasnyja numary. Ale, kuplajučy ich z ułasnaj biełaruskaj kartki, vy stavicie siabie ŭ davoli niebiaśpiečnaje stanovišča, tamu lepš razabracca z kryptavalutami, a kali i kuplać numary biełaruskaj kartkaj, to tolki ŭ zamiežnych servisach.

Taksama vy možacie paprasić vašych siabroŭ ci znajomych za miažoj papoŭnić bałans jakoha-niebudź z hetych servisaŭ i kuplać vam virtualnyja numary, kali heta spatrebicca.

Jašče važna viedać, što vašy minułyja ślady, jakija vy pakinuli ŭ sietcy na pryviazanym da vas akaŭncie, nie vydalacca sami. Vy možacie vydalić ich uručnuju pa našych hajdach, ale kali vam pahražaje palityčny pieraśled i łukašenkaŭcy paśpieli ich zachavać, to heta mała dapamoža. Voś našy hajdy: dla instahram, miesiendžaraŭ, inšych sacsietak, łajkaŭ dla sacsietak i vyčyščeńni fota.

Biaśpieka samich akaŭntaŭ i servisaŭ, u jakich vy kuplajecie numary

Nie maje vialikaha sensu kuplać virtualnyja numary dy «šyfravacca», kali vy nie kłapociciesia pra biaśpieku servisaŭ, u jakich kuplajecie numary. Lepš, kab vy ŭvohule nie mieli pramoha dostupu da vašych kryptakašalkoŭ i servisaŭ virtualnych sms — za vas heta mohuć rabić siabry ci svajaki za miažoj.

U vypadku, kali łukašenkaŭcy atrymajuć dostup da vašaha servisu, to pabačać usie vašy aktyvacyi i ŭsia schiema biaśpieki stanie biessensoŭnaj. Dobry varyjant — stvarać akaŭnt u servisie aktyvacyi na virtualny numar sa składanym parolem, a paśla vydalać parol i vychodzić z akaŭntu. Tady ani vy, ani chto inšy nie atrymaje da jaho dostupu.

Stvareńnie akaŭntaŭ

Pierad tym jak stvarać akaŭnt, varta padumać, ad kaho mienavita vy źbirajeciesia chavacca. Kali heta vašy kalehi i znajomyja, to heta adna sprava, kali łukašysty — zusim inšaja.

Čym bolš niebiaśpiečny vaš vorah, tym bolš zachadaŭ biaśpieki varta pryniać. Stvaryć novy «čysty» akaŭnt možna ŭ luboj sacsietcy abo miesiendžary. Adrazu paśla stvareńnia varta vystavić maksimalnyja nałady biaśpieki, bo novy ŭžo stvorany akaŭnt pačynaje pakidać ślady i danyja.

Pry stvareńni akaŭntaŭ kirujciesia hetymi praviłami i viedajcie nastupnaje:

 • Vaš akaŭnt musić mieć nazvu, nie źviazanuju z vami anijakim čynam (imia, juziernejm, niknejm, fota i inšaje).
 • Akaŭnt pavinien mieć maksimalnyja nałady biaśpieki i pryvatnaści adrazu paśla stvareńnia: mocny parol (kali takaja funkcyja jość), dvuchfaktarnaja aŭtentyfikacyja, schavany pošuk pa numary, aŭtavydaleńnie ŭraźlivaj infarmacyi (paviedamleńniaŭ i kešu), zabarona zvankoŭ dla sacsietak i miesiendžaraŭ, inšyja nałady.
 • Kłapaciciesia pra toje, kab kantaktavać ź ludźmi biaśpiečna. Kali vy kantaktujecie ź ludźmi ŭ Biełarusi, to vystaŭcie strohija nałady aŭtavydaleńnia paviedamleńniaŭ, kab nie padstavić siabie i ich.

Hety artykuł nam dapamahali rabić pradstaŭniki inicyjatyvy CyberBeaver, jakaja biaspłatna kansultuje biełarusaŭ pa pytańniach ličbavaj biaśpieki, i niekalki biełaruskich aktyvistaŭ. My ščyra dziakujem usim.

My zabylisia pra niešta ci niečaha nie ŭličyli? Možacie palepšyć našy parady? Kali łaska, pišycie nam: na e-mail ([email protected] ci [email protected]), u Telegram (kantaktny akaŭnt — nn_editor, paśla historyju čatu možna vydalić) abo ŭ kamientary pad hetym artykułam.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Čytajcie taksama:

Raskazvajem, čamu ŭłasnyja emoji ŭ telehramie treba stvarać z aściarožnaściu

Jak abaranić siabie i svoj akaŭnt u WhatsApp: pakrokavy hajd

Kamientary3

 • ee
  18.12.2022
  vaša niva ździekujecca?)
 • Łaos
  18.12.2022
  NN, vy spaźnilisia na 2 ź liškam hady )))
 • Noniejm
  19.12.2022
  Niva, spasibo za publikaciju. Chotiełoś by jeŝie usłyšať, kak aktivirovať tielehram-akkaut na virtualnyj nomier naprimier s kompa. S sieriediny 21-ho tielehram nie dajet vozmožnosť podtvierdiť nomier čieriez SMS biez ustanovki na mobilnoje ustrojstvo. Vozmožno, siejčas čto-to iźmieniłoś, no połhoda nazad było tak.

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Suśvietnyja ceny na kavu bjuć rekordy. Košt vašaha łate pad pahrozaj5

Vatykan pryznačyŭ lidskaha ksiandza Andreja Znoska biskupam. Roŭna hod tamu jaho zatrymlivali siłaviki

Stała viadoma, u čym padazrajuć Ramašeŭskuju, Dzikavickaha i inšych top-mieniedžaraŭ «Biełsata»19

U Italii žurnalistku aštrafavali za žarty pra rost premjer-ministra Miełoni — heta paličyli bodyšejminham1

Jak biełarusam jeździć praź miažu na aŭto, zarehistravanych u ES, kali biełaruskija numary akažucca pad poŭnaj zabaronaj4

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury25

Cichanoŭskaja sustrełasia z prezidentam Sierbii Vučyčam3

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →