Śviet44

«Mahčyma, jon viedaje husty svajho klijenta lepš». Čamu dziejnaść «kuchara Pucina» stanovicca ŭsio bolš kryvavaj

Pryhožyn — heta chutčej nie kuchar Pucina, a aficyjant «čieho izvolitie?», jaki atrymlivaje vielizarnyja hrošy «na čaj». I robić jon usio tolki dziela taho, kab Pucin lepš jaho bačyŭ i bolš caniŭ. Tak miarkuje redaktar «Miedyjazony» Dźmitryj Traščanin, jaki raspavioŭ na jutub-kanale vydańnia, što staić za biznesam i matyvami zasnavalnika PVK «Vahnier» Jaŭhiena Pryhožyna.

Restaranny biznes

Pierakazvać kryminalnuju bijahrafiju Pryhožyna savieckaha času niama vialikaha sensu. Jon ździajśniaŭ strašnyja, ale banalnyja dla taho času złačynstvy. Byŭ złoŭleny, adbyŭ pakarańnie.

Paśla vyzvaleńnia Pryhožyn pasprabavaŭ siabie ŭ handlovym biznesie. A ŭ 1996 hodzie staŭ restarataram. Jon adkryŭ restaran «Staraja mytnia» — pieršy pa-sapraŭdnamu elitny ŭ Sankt-Pieciarburhu. U 90-ja restaran chutka staŭ papularnym u haradskoj elity. Naprykład, Ksienija Sabčak zhadvała, jak byvała ŭ «Staroj mytni» «jašče maleńkaj dziaŭčynkaj»: «Dobra pamiataju Pryhožyna, jaki vychodzić u zału, kab pahutaryć z klijentami, jak u Jeŭropie».

Vidavočna, Ksienija była tam z baćkam — meram horada Anatolem Sabčakom. Imavierna, u toj čas Pryhožyn i paznajomiŭsia z Pucinym, jaki byŭ namieśnikam Sabčaka.

Pryhožyn adkryŭ jašče niekalki restaranaŭ, u tym liku adzin — na ciepłachodzie. Tam u kampanii Pucina ŭ 2001 hodzie abiedaŭ prezident Francyi Žak Šyrak. A ŭ 2002-m — prezident ZŠA Džordž Buš. U 2003 hodzie Pucin adznačaŭ na borcie ciepłachoda svoj dzień naradžeńnia.

Paralelna Pryhožyn sprabavaŭ zapuścić sietkavy fast-fud, ale biznes nie pajšoŭ. Zatoje na bazie prajekta Pryhožyn zapuściŭ kiejterynh (pasłuha vyjaznoha absłuhoŭvańnia ŭ hramadskim charčavańni) i absłuhoŭvaŭ užo bolš maštabnyja imprezy: picierski ekanamičny forum, inaŭhuracyju Dźmitryja Miadźviedzieva i inšaje.

U 2008 hodzie Pryhožyn staŭ uładalnikam restarana ŭ Maskvie na terytoryi konna-spartyŭnaha kompleksu na Rubloŭcy. Mienavita tam była zroblenaja znakamitaja fatahrafija, paśla jakoj za Pryhožynym zamacavałasia mianuška «kuchar Pucina».

Fota: AP Photo / Misha Japaridze, Pool

Charčavańnie ŭ armii i škołach

Klučavymi dla Pryhožyna stali dźvie padziei, jakimi jon talenavita skarystaŭsia — reformy ŭ Minabarony i adchileńnie ad ułady Łužkova.

Meta sierdziukoŭskich reformaŭ hučała razumna: treba skaracić vojska, ale nie za košt źmianšeńnia kolkaści vajskoŭcaŭ, a vyvieści za štat hramadzianskija funkcyi — karmić vajskoŭcaŭ, apranać ich, absłuhoŭvać vajskovyja čaści pavinny zvyčajnyja kamiercyjnyja arhanizacyi. Tak źjaviłasia niša, jakuju ź ciažkaściu možna nazvać rynkavaj. Za zakupki adkazvaje TAA «Vajenhandal». Arhanizacyja raźmiarkoŭvaje zamovy siarod padradčykaŭ. I hod za hodam usio bolš takich padradčykaŭ akazvalisia źviazanyja z Pryhožynym.

Dziasiatki, kali nie sotni, farmalna nie źviazanych adno z adnym pradpryjemstvaŭ atrymlivajuć kantrakty na absłuhoŭvańnie čaściej pa ŭsioj krainie. «Miedyjazona» padličyła, što za 8 hadoŭ kampanii impieryi Pryhožyna asvoili minimum 209 miljardaŭ rubloŭ.

Hetaja suma dakładna nie poŭnaja. Z 2017 hoda Dźmitryj Miadźviedzieŭ, tady jašče premjer-ministr, dazvoliŭ nie publikavać vajskovyja dziaržzakupki, mienavita tamu nieviadoma, što adbyvajecca na hetym rynku ciapier.

200 ź lišnim miljardaŭ rubloŭ — žachliva vialikaja suma: Krymski most abyšoŭsia tańniej. Ale dziaržkantrakty, jakija atrymlivaje Pryhožyn, achoplivajuć nie tolki vojska.

Jašče adzin biznes Pryhožyna — śniadanki ŭ maskoŭskich škołach.

Źviazany hety pośpiech z palityčnaj padziejaj, kali ŭ 2010 hodzie ŭ adstaŭku adpravili ŭsiomahutnaha mera Maskvy Juryja Łužkova. Mienavita ŭ hety čas u maskoŭskich škołach zapuścili reformu, padobnuju da sierdziukoŭskaj u vojsku. Hatavańnie ježy ŭ škołach addajuć na aŭtsors bujnym padradčykam. Ale padrady raptam pieraciakli ad łužkoŭskich ludziej strukturam Pryhožyna.

Pa apošnich viadomych danych, pad kantrolem kuchara Pucina było kala 90 % rynku školnaha charčavańnia ŭ Maskvie.

Rasśledavańnie viadomaha vypadku masavaha atručvańnia školnikaŭ u Maskvie viała supracoŭnica Fondu baraćby z karupcyjaj Luboŭ Sobal. Tut vyjavilisia ŭsie talenty Pryhožyna jak pijarščyka, jaki ŭmieje vykarystoŭvać i jakomu padabajucca brudnyja pryjomy. Pryhožynu ŭdałosia zasłać padstaŭnuju śviedku, jakaja ŭ publičnaj prastory častkova razburyła dokaznuju bazu rasśledavańnia. I pijaram sprava nie abmiežavałasia.

Ledź nie zahinuŭ muž Lubovi Sobal Siarhiej Mochaŭ. Złačyniec, złavić jakoha tak i nie ŭdałosia, padbieh da jaho i ŭkałoŭ špryc ź niejkaj vadkaściu. Vyratavać Siarhieja Mochava ŭdałosia vypadkova — vidavočcy apieratyŭna vyklikali chutkuju.

Zrazumieła, dačynieńnie Pryhožyna da hetaha napadu nijak nie dakazanaje.

Fabryka trolaŭ

Zasvajeńnie takoj masy dziaržkantraktaŭ, biezumoŭna, dazvalaje akumulavać hihanckija sumy.

Marnuje jon ich nie tolki na stajni ŭ Jeŭropie, jachty (u jaho ich jak minimum dźvie) abo biznes-džety (ich u jaho minimum try), ale i ŭkładvaje hrošy ŭ avantury i złačynnyja pradpryjemstvy. Naprykład, u miedyjaimpieryju i fabryku trolaŭ.

«RIA FAN» — samy raskručany pryhožynski miedyjaresurs. Inšy znakamity aktyŭ Pryhožyna — fabryka trolaŭ. Spačatku płatnyja kamientatary pakidali kamientary tolki ŭ rasijskich miedyja i ŭ sacsietkach na ruskaj movie. Ale ŭ niejki momant nie mienšuju aktyŭnaść jany stali prajaŭlać na placoŭkach zamiežnych miedyja.

Pierad prezidenckimi vybarami ŭ ZŠA ŭ 2016 hodzie ŭvaha trolaŭ pieraklučyłasia na sacyjalnyja sietki — Instagram, Twitter i Facebook. Pavodle rasśledavańnia RBK, na kampaniju syšło bolš za 2 młn dalaraŭ, a pasty hrup pad kantrolem fabryki trolaŭ hladzieli da 70 młn čałaviek na tydzień.

Troli razhojdvali rasavyja i relihijnyja kanflikty, navat stvaryli łžyvy kłon ruchu Black Lives Matter i ad jaho imia sabrali jak minimum adzin mitynh suprać palicejskaha hvałtu.

Nakolki hety ŭkład u radykalizacyju byŭ važkim i ci paŭpłyvaŭ jon na kančatkovy vynik vybaraŭ, u hetym ekśpierty razychodziacca.

U lubym vypadku reakcyja amierykanskaha boku dazvoliła Pryhožynu prypisać sabie jašče adnu pieramohu: hladzicie, kaho zaŭhodna mahu abrać u prezidenty ŭ hetaj vašaj Amierycy.

PVK «Vahnier»

U 2015-m imia Pryhožyna ŭpieršyniu źviazali z PVK «Vahnier». Adkul uziałasia PVK i jak jana apynułasia pad kantrolem Pryhožyna, dakładna nieviadoma.

Hieahrafija prysutnaści vahnieraŭcaŭ pastajanna pašyrałasia. Spačatku jany źjavilisia ŭ Siryi, potym u Sudanie, Livii, Centralnaafrykanskaj Respublicy, Mazambiku i h. d.

U Livii vyjaviłasia, što ŭ rasparadžeńni najmitaŭ jość nie tolki strałkovaja zbroja ci braniatechnika, ale navat šturmavaja avijacyja. Heta ŭžo padobna nie da PVK, a da pryvatnaj armii. Takoha, mabyć, niama nidzie ŭ śviecie.

Takaja dziejnaść Pryhožyna pryciahvała ŭvahu žurnalistaŭ, publikavalisia rasśledavańni. Hrupa daśledčykaŭ, jakija sprabavali ŭbačyć usio na ŭłasnyja vočy, — Archan Džemal, Alaksandr Rastarhujeŭ i Kirył Radčanka — pryjechali ŭ Centralnaafrykanskuju Respubliku i nieŭzabavie byli zabityja.

Pavodle aficyjnaj viersii SK RF, jany byli zabityja pry sprobie abrabavać. Pry hetym asabistyja rečy zahinułych byli cełyja, ale źniščanyja ŭ pasolstvie Rasii jak niezapatrabavanyja. Viadoma, što nichto ź ludziej Pryhožyna pa hetaj spravie dapytany nie byŭ, a zabojcaŭ tak i nie znajšli.

PVK «Vahnier» nie ŭdzielničała spačatku ŭ vajnie z Ukrainaj. Ale realnaść akazałasia takoj, što nieŭzabavie i najmity spatrebilisia, pryčym tak mocna, što ŭ PVK spačatku admianili čornyja śpisy i stali brać usich zapar, ale i hetaha nie chapiła.

Pryhožynu dazvolili vierbavać zekaŭ, pra što stała viadoma dziakujučy jamu ž.

U sieciva było źlitaje videa. Naŭrad ci chtości z zekaŭ abo piersanału kałonii tak ryzyknuŭ i źniaŭ usiu hetuju scenu, a potym pieradaŭ žurnalistam.

Chutčej za ŭsio, heta videa zdymałasia ź viedama Pryhožyna i pa jaho zamovie.

Pa padlikach «Miedyjazony», viarboŭščykam Pryhožyna ŭdałosia adpravić na front 23 tysiačy źniavolenych.

Taki vyvad zrobleny sa statystyki słužby vykanańnia pakarańniaŭ. Mienavita stolki zekaŭ prosta źnikli ź sistemy za vierasień i kastryčnik.

Pijar i samapijar

U svaich publičnych zajavach Pryhožyn užo ŭpivajecca rolaj čałavieka, jaki vyjhraje hetuju vajnu. Jaho ŭpłyŭ, vidavočna, vyras, raz jon dazvalaje sabie najezdy na kiraŭnictva Ministerstva abarony.

Raspaviadajučy ab Pryhožynie ciapier, niemahčyma nie ŭzhadać pra zabojstva kuvałdaj, i varta nahadać, što heta ŭžo nie pieršaje zabojstva takim žudasnym čynam.

Papiaredniaje pakarańnie zdaryłasia ŭ Siryi — tak raspraŭlalisia z dezierciram z vojska Bašara Asada. «Novaj haziecie» ŭdałosia dakazać, što zabojcami byli vahnieraŭcy.

Pieršaje videa, chutčej za ŭsio, źjaviłasia vypadkova — najmity pierasyłali jaho adno adnamu.

Ale novaje videa było źniata naŭmysna, pryčym suviaź z Vahnieram amal nie chavałasia. Jaho pierapościŭ vahnieraŭski telehram-kanał, a potym adbyłasia jašče i pijar-akcyja — adpraŭka skryvaŭlenaj kuvałdy ź simvolikaj PVK u Jeŭraparłamient, pryčym u rolik byŭ umanciravany i kadr sa staroha siryjskaha videa.

U Pryhožyna naohuł svojeasablivaje razumieńnie pijaru i prapahandy. Akramia miedyjaimpieryi, na jaho pracujuć dziasiatki palittechnołahaŭ.

I čym bolš varjackija chady jany prydumlajuć, tym bolš heta padabajecca kucharu Pucina.

Lubimaja pravakacyja Pryhožyna — heta jaho śmierć. Upieršyniu my «stracili» kuchara Pucina ŭ Afrycy — u Demakratyčnaj Respublicy Konha raźbiŭsia stary saviecki transpartny samalot z rasijska-ŭkrainskim ekipažam. Vydańnie Readovka (tady jašče jaho suviaź z Pryhožynym nie była vidavočnaj) sa spasyłkaj na svaje krynicy paviedamiła, što na borcie byŭ i kuchar Pucina. Paśla hetaha Pryhožyn nie źjaviŭsia na publičnym mierapryjemstvie, dzie jaho prysutnaść čakałasia, ale praź niekatory čas jon jak ni ŭ čym ni byvała ŭvaskros.

Druhaja śmierć Pryhožyna zdaryłasia niadaŭna va Ukrainie, u zaniataj vahnieraŭcami Papasnaj. Pad udar «chajmarsaŭ» trapiŭ budynak, dzie nibyta znachodziŭsia štab najmitaŭ. Za paru dzion da taho tam sapraŭdy pabyvaŭ Pryhožyn. Čutku ŭkinuli i jaho aktyŭna abmiarkoŭvali, a potym Pryhožyn znoŭ pryjechaŭ u Papasnuju, kab pieramožna paziravać na ruinach: voś ja, ništo mianie nie biare.

Mnohija rečy, jakija my viedajem ab Pryhožynie, my viedajem dziakujučy tamu, što heta jon zachacieŭ zrabić ich publičnymi.

«Ja dumaju, što publikacyi ŭ varožaj libieralnaj presie — heta najlepšy sposab dla jaho raskazać ab svaich pośpiechach i dasiahnieńniach niepasredna Pucinu. Navošta marnavać miljony dalaraŭ na avantury ŭ Afrycy? Kab paradavać Pucina. Navošta trahična pamirać u Afrycy ci Papasnaj? Kab Pucin źviarnuŭ uvahu na ciažkuju i niebiaśpiečnuju pracu. Navošta zabivać źniavolenaha kuvałdaj?..

U hetym i jość sapraŭdny biznes Pryhožyna. Jon imkniecca być nie tolki karysnym, ale i vielmi prykmietna karysnym. Jak dakučlivy i nienaturalna dahodlivy aficyjant, jaki vielmi choča atrymać na čaj.

Pryhožyn — heta «čieho izvolitie?» Tolki voś stravy hety kuchar rychtuje z kožnym razam usio bolš kryvavyja. Mahčyma, jon prosta viedaje hust i svajho klijenta lepš za nas. Nu i zatoje napivak u jaho vielmi salidny», — reziumuje žurnalist.

Kamientary4

 • Koniec tupika
  07.12.2022
  Rasputinŝina jesť nie tolko v Rośsii, v putinskoj Rośsii, ona - kollektivnoj - prihožinsko-kadyrovsko-zołotovŝinieskoj, tak dla Putina i rośsijan.
  V Biełarusi, rasputinŝina - kočanova, massandra, tiertiel i upokoivšijsia makiej, za kotorymi jesť B...h.
 • Palašuk
  07.12.2022
  Pryhožyn i jaho złačynstvy - heta adzin sa zvanočkaŭ dla hulniavoj prastory na Kujbyšava, kab zrabić rebrendynh. Kuvałda niejak dvuchsensoŭna ciapier hučyć.
 • A
  08.12.2022
  Saša Kurara ŭsio raskazaŭ pra pryhožyna))

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

Pad Brestam prachodzić džyp-fiestyval ŠMAT FOTA2

U Staŭbcoŭskim rajonie matacykł trapiŭ pad ciahnik — zahinuli dva čałavieki1

Chłopiec, što stralaŭ u Trampa, byŭ respublikancam24

Stali viadomyja padrabiaznaści žudasnaha DTZ pad Mahilovam. U im zahinuŭ 5-hadovy chłopčyk i jaho baćka2

MUS raspaviało pra abłavu na rok-kancert pad Pinskam13

Bułački z čarnicami — recept1

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa23

Kali ź Biełarusi sydzie anamalnaja śpioka4

Rasijanie zaniali Uradžajnaje

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →