Usiaho patrochu11

Jak składvać adzieńnie? Piać praktyčnych mietadaŭ

Kali vy pačniacie dobra składvać adzieńnie, zmožacie źmiaščać bolš rečaŭ u čamadan, radziej karystacca prasam i ŭvohule daŭžej zachoŭvać rečy ŭ dobrym stanie. Prapanujem piać karysnych padkazak.

Fota: pixabay.com

Składvajem błuzy i kašuli — 1 varyjant

Jość niekalki sposabaŭ, jak spravicca z hetaj zadačaj. Kali my składvajem śvitšoty, kašuli abo błuzki, to robim upor na rukavy, toj ža pryncyp dziejničaje i sa švedrami.

Dyk jak ža dać rady adzieńniu z rukavami? Pieršy sposab — pamiaścić rukavy pad samu błuzu ci kašulu. Pačnicie z taho, što razhładźcie adzieńnie, kab na im nie było składak, potym pamiaścicie rukavy pad adzieńnie — pavinien atrymacca svojeasablivy prastakutnik. Potym koftu možna paŭtorna skłaści spačatku ŭzdoŭž doŭhaha kraju, a potym — upopierak.

Mahčyma, heta nie nadta estetyčny sposab, ale efiektyŭny. Ideja ŭ tym, kab pryvieści vopratku da vyhladu hieamietryčnaj fihury (čaściej za ŭsio prastakutnika), a potym skłaści da patrebnaha pamieru.

Składvajem błuzy i kašuli — 2 varyjant

Bolš pryvabna vyhladajuć kašuli, składzienyja takim čynam, kab kaŭnieryk znachodziŭsia źvierchu. Hety mietad vykarystoŭvajuć, naprykład, dla demanstracyi kašul u skryncy ci na palicy mahazina. Voś jak jon pracuje:

 • paviarnicie kašulu zadnim bokam da siabie,
 • razhładźcie pavierchniu,
 • zahnicie da siaredziny adzin bok kašuli,
 • nakładzicie rukaŭ na zahnuty bok, sumiaściŭšy jaho kraj z krajem boka kašuli,
 • paŭtarycie heta ž samaje ź inšym bokam kašuli,
 • u dumkach padzialicie kašulu ŭpopierak na try roŭnyja častki i dvojčy składzicie jaje pa paznačanych linijach.

Nie tolki prastakutnik

Majki i futbołki možna składvać hetak ža, jak i błuzy z kašulami, z ulikam taho, što jany nie majuć rukavoŭ. Ale ž nie abaviazkova, kab u vyniku atrymlivaŭsia prastakutnik, možna i skrucić adzieńnie ŭ valik. Tady raźmiaščajcie adzieńnie viertykalna na palicy. Hety sposab dobra pasuje da kamod ź niehłybokimi šufladami, ale ž možna vykarystoŭvać jaho i na zvyčajnych palicach u šafie — tolki pastaŭcie tudy stełažy abo karziny.

Składvajem štany

Pierš za ŭsio, składzicie štany napałovu ŭzdoŭž štanin. Z adnaho boku, u vierchniaj častcy štanoŭ, budzie vystupajučaja častka, treba pakłaści jaje pad štaninu, kab atrymaŭsia maksimalna roŭny prastakutnik. Dalej składzicie štany napałovu dva razy zapar.

I znoŭ, nie abaviazkova składvać štany tak, kab u vyniku atrymać prastakutnik. Paśla taho, jak atrymajecie pieršapačatkovy prastakutnik, možacie pastupova skrucić vopratku tak, kab atrymaŭsia ćviordy valik.

Składvajem škarpetki

Trymać u naležnym stanie škarpetki i bializnu nie nadta ciažka, ale ž možna i tut palehčyć sabie žyćcio. Pieršy varyjant składvańnia škarpetak rodam z armii. Razhładźcie abiedźvie škarpetki i pakładzicie ich adna na adnu, a potym zharnicie ŭ valik, pačynajučy z palcaŭ. Potym, kali valik budzie hatovy, prosta vyviernicie vierchniuju častku adnoj škarpetki tak, kab jana zakryvała chacia b trochi vierchniaj častki abiedźviuch škarpetak.

Inšy mietad — składvańnie škarpetak kryž-nakryž. Pakładzicie škarpetki adnu na druhuju ŭ vyhladzie kryža takim čynam, kab u centry była piatka, i pieramiaścicie častki nižniaj škarpetki na pierakryžavańnie. Paŭtarycie anałahičnyja dziejańni z druhoj škarpetkaj. Takim čynam u vas atrymajecca akuratny prastakutnik, dy i škarpetki nie zhubiacca.

Čytajcie taksama:

Dadajcie trochi kavy ŭ pralnuju mašynu i heta dapamoža zachavać koler. Jakim čynam?

«Dzie ty zhubiŭ štany?» U modu ŭvachodzić prazrystaje adzieńnie — i navat nižniaja bializna

Dla čaho vykarystoŭvajecca treci adsiek u pralnaj mašynie? Vy možacie ździvicca

Kamientary1

 • ox-xo
  04.12.2022
  Vo heta ja zanatuju ! Nienavidžu zbirac` valizu.

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?7

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Usie naviny →
Usie naviny

Siońnia ŭkrainskija zienitčyki źbili čarhovy rasijski Su-253

Załužny: Adzinym vychadam u vajnie moža stać pavieličeńnie kolkaści čałaviečych resursaŭ2

Dva hady ŭ łahiery ŭciekačoŭ. Volha Nikałajčyk narešcie atrymała prytułak u Bielhii15

«Lusterka» prakamientavała situacyju ź videa rodnych kaleh partała2

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET24

Zabaronu ruchavikoŭ unutranaha zharańnia ŭ ES nazvali niezakonnaj2

Z čaćviarha na stadyjonie «Dynama» znoŭ pačnuć pakazvać kino pad adkrytym niebam

Siłaviki cisnuć na baćkoŭ viadoŭcaŭ tyktok-kanała «Lusterka»21

U Biełarusi pradajuć Mercedes-Benz W124 za 12 000 dalaraŭ. Čamu 32-hadovaje aŭto takoje darahoje?3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?7

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →