Śviet22

Rasijski Minkult akaža padtrymku stvareńniu filmaŭ pra «dehradacyju Jeŭropy», «kałanijalizm anhłasaksonskaha śvietu» i «miratvorčuju misiju RF»

Rasijskaje Ministerstva kultury vyznačyła hałoŭnyja temy rasijskaha kino. Ministerstva paabiacała dziaržpadtrymku filmam, jakija zakranajuć 17 pryjarytetnych tem.

Fota: Siarhiej Babyloŭ / TASS

Adna z hetych tem pryśviečanaja «nieakałanijalnaj palitycy krain anhłasaksonskaha śvietu» i «dehradacyi Jeŭropy», inšaja pavinna papularyzavać «hieraizm i samaaddanaść rasijskich vajskoŭcaŭ padčas śpiecyjalnaj vajennaj apieracyi» va Ukrainie.

Taksama siarod pryjarytetnych tem značacca «zachavańnie, stvareńnie i raspaŭsiudžvańnie tradycyjnych kaštoŭnaściej», «Małarosija jak histaryčnaja vobłaść Rasii» i «papularyzacyja słužby va Uzbrojenych siłach Rasii».

Ministarka kultury Rasii Volha Lubimava zajaviła, što viedamstva ličyć nieabchodnym zrabić akcent na «supraćdziejańni sprobam falsifikacyi historyi i sučasnym prajavam ideałohii nacyzmu».

U kancy 2022 hoda rasijski Minkult źbirajecca abviaścić paradak i ŭmovy praviadzieńnia konkursnych adboraŭ na finansavańnie kinavytvorčaści.

Čytajcie taksama:

Pa centry Ćviary jeździli tanki z ukrainskimi ściahami, miascovaje načalstva pierapałochałasia

Kamientary2

  • A
    30.11.2022
    Ujaŭlaju jakaja brydziacina atrymajecca...
  • Hryška
    30.11.2022
    Škada, što režysiorka Leni Ryfenštal užo niama ŭ žyvych. Pucin moh by naniać jaje rabić takija «filmy», jak jana zrabiła dla Hitlera.

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Padazravany ŭ padryvie aŭtamabila z rasijskim HRUšnikam paśpieŭ vylecieć z Maskvy ŭ Turcyju2

«Rasija łže nakont ekanamičnaha rostu. Sankcyi pracujuć, ich treba ŭzmacnić» — ministry finansaŭ ES19

Hałoŭnaja zorka zbornaj Ukrainy pierachodzić u ispanski top-kłub

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Rasijskija aktyvisty paskardzilisia patryjarchu Kiryłu na Vienijamina — jon nie molicca za pieramohu6

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

Hałoŭnakamandučy USU: Va Ukrainy jość płan viartańnia Kryma, i heta realistyčna4

Surjozna? Alimpijcy buduć płavać u Sienie? Nasamreč, afihienny prajekt adradžeńnia raki8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →