Hramadstva

«Łukašenka akružyŭ siabie siłavikami». Eks-dypłamaty razvažajuć, jak sychod Makieja adabjecca na sistemie

Jakija źmieny možna čakać u pracy MZS? Jak Uładzimir Makiej upłyvaŭ paśla vybaraŭ na vybudoŭvańnie źniešniaj palityki Biełarusi? Razvažajuć byłyja dypłamaty Valer Kavaleŭski i Pavieł Śluńkin.

«Kantakty z Zachadam byli, ale ničoha nie davali»

Pradstaŭnik Śviatłany Cichanoŭskaj pa mižnarodnych spravach Valer Kavaleŭski z Uładzimiram Makiejem niepasredna nie pracavaŭ. 

«U toj čas, kali ja byŭ u MZS, Makiej pracavaŭ pamočnikam u Administracyi Łukašenki. Byli peŭnyja supolnyja suviazi, ale ščylnych adnosinaŭ nie», — kaža jon. 

Kavaleŭski ličyć, što Makiej u pieršuju čarhu — strata dla režymu Łukašenki, a nie dla krainy.

«Varta adznačyć, što paśla 2020-ha rola Makieja ŭ pryniaćci rašeńniaŭ rezka źniziłasia, — raskazvaje jon. —

Faktyčna źniešniaja palityka Biełarusi źnikła, Makiej vykonvaŭ cyrymanijalnuju rolu, jaho mierkavańnie nie ŭličvałasia. Razam z tym heta čałaviek, jaki mieŭ aŭtarytet na Zachadzie da 2020-ha. Jaho ŭsprymali z peŭnym uzroŭniem davieru, ale paśla vybaraŭ jon źnik».

Valer Kavaleŭski ličyć, što piersona, jakaja pryjdzie na pasadu ministra zamiežnych spraŭ, budzie pravodzić absalutna łukašenkaŭskuju palityku.

«Stanoŭčych prahnozaŭ u mianie niama, — kaža jon. — Paśla 2020-ha ŭ Makieja niekalki razoŭ na hod atrymlivałasia vyjazdžać za miežy Biełarusi, nie ŭ Rasiju, Centralnuju Aziju, a ŭ krainy Zachodniaj Jeŭropy, ale hetyja kantakty ničoha nie davali. Bolšaść ź ich zastavalisia niepubličnymi, bo jeŭrapiejskija ministry zamiežnych spraŭ saromiejucca sustrakacca z čałaviekam, jaki źjaŭlajecca hałoŭnym dypłamatam dyktatara. 

Nijakich prykmiet narmalizacyi adnosinaŭ pamiž dyktaturaj i demakratyčnym Zachadam na siońnia niama. Makiej nijak nie moh karystacca astatkam svajho aŭtarytetu, suviaziami dla taho, kab vyraŭniać adnosiny z Zachadam, bo z taho boku isnuje absalutnaje niepryniaćcie režymu Łukašenki paśla 2020-ha, a heta vielmi adbivajecca na tym, što mohuć rabić dypłamaty».

«Źniešniuju palityku ciapier zadajuć umovy, a nie čałaviek»

Były supracoŭnik MZS Pavieł Śluńkin ličyć, što sychod Makieja na źniešniuju palityku nijak upłyvać nie budzie, bo jana farmirujecca nie stolki čałaviekam, jaki ŭznačalvaje viedamstva, kolki ŭmovami, u jakich isnuje. 

«Ciapier umoŭ dla źmienaŭ niama, kali nivodzin z bakoŭ (ni Zachad, ni režym Łukašenki) nie hatovy iści na istotnyja kroki, sastupki, — kaža jon. — Naprykład, režym Łukašenki moža vyzvalić palitźniavolenych, ale pry hetym jon nie spynić represii i nie zmoža harantavać, što rasijskija vojski syduć z terytoryi Biełarusi. Prosta nie isnuje pieramoŭnaha paradku dnia. U hetym prablema. Kaho ni pryznač, hety faktar nie źmienicca, pakul baki sami nie zachočuć mocna źmianić svaje padychody». 

Pavieł Śluńkin kaža, što ŭ zaležnaści ad taho, kaho pryznačyć Łukašenka novym ministram zamiežnych spraŭ, možna budzie prykładna zdahadvacca, jakija zadačy jon stavić pierad MZS. 

«Kali siłavika, rusafiła, jaki budzie prasoŭvać idei «Zachad — vorah», «My z Rasijaj», — heta daść nam razumieńnie, jak Łukašenka bačyć ciapier źniešniuju palityku. Kali karjernaha dypłamata, jaki b asabliva nie vykazvaŭsia pa-antyzachodniamu, to heta, biezumoŭna, budzie śviedčyć pra toje, čto MZS u dziejučych umovach pasprabuje kantaktavać z Zachadam. A moža być uvohule niečakanaja fihura, jakaja b spałučała adnačasova i toje, i druhoje», — razvažaje jon. 

Pavieł Śluńkin taksama nazyvaje admietnaść fihury Uładzimira Makieja. Pa-pieršaje, jon adnačasova mieŭ vajskovy dośvied i dypłamatyčny.

«Jon z Łukašenkam razmaŭlaŭ jak vajskoviec. Usie aŭtarytaryi lubiać, kali padnačalenyja stukajuć abcasami. I Łukašenka taksama, a Makiej heta ŭmieŭ rabić, prezientavaŭ siabie jak łajalnaha vykanaŭcu.

Kali jon sustrakaŭsia z zamiežnikami — uklučaŭ talenavitaha dypłamata, jaki moh razmaŭlać na niekalki movach, viedaŭ, što ad jaho chočuć pačuć, umieŭ rastłumačyć.

Ja heta adznačaju, tamu što prysutničaŭ ź im na niekatorych pieramovach. Da 2020-ha zamiežnapalityčnaje raźvićcio farmulavała MZS i častkova ŭnutrapalityčnaje taksama — libieralizacyja, reformy. Paśla vybaraŭ — siłaviki ŭ trendzie», — raskazvaje Śluńkin.

Pavieł miarkuje, što siarod kandydataŭ na pasadu ministra zamiežnych spraŭ šancy jość u pieršaha namieśnika kiraŭnika Administracyi Łukašenki Maksima Ryžankova i namieśnika ministra Siarhieja Alejnika. 

«Treciaja fihura — čałaviek, jaki maje vajskovy dośvied i adnačasova vałodaje zamiežnymi movami. Heta taksama tearetyčnaja zamiena. Łukašenka ŭsiudy papryznačaŭ siłavikoŭ, jamu važna, kab jany jaho akružali. I heta adlustroŭvaje toje, jak jon ciapier bačyć situacyju», — kaža jon.

Čytajcie taksama: 

Stali viadomyja kandydatury na zamienu niezamiennaha ministra

U Minsku raźvitvajucca z Uładzimiram Makiejem ŠMAT FOTAŬ

Abiacaŭ, što rasijskija vojski nie zastanucca paśla vučeńniaŭ, chacieŭ być pakaranym za viernaść i razvodziŭ kurej. 10 faktaŭ pra Uładzimira Makieja

Kamientary

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie1

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Usie naviny →
Usie naviny

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman51

Jak vyhladaje čarha pa vadu ŭ Mazyry6

Jašče adna achviara ŭrahanu: u Śvietłahorsku dreva zabiła 90-hadovaha mužčynu

Ukraincaŭ spytali, ci pryjšoŭ čas pačynać pieramovy z Rasijaj — vyniki sacapytańnia1

«Paśpieli raźvitacca z žyćciom». Vidavočcy raskazali pra śmiarotny ŭrahan na Vilejskim vadaschoviščy5

TEST: Ci dobra vy viedajecie historyju biełaruskich habrejaŭ?

U Homielskaj vobłaści abjaŭlena nadzvyčajnaja situacyja1

Tramp raskazaŭ, što cudam jaho vyratavała ad kuli3

Łatvija z 16 lipienia zabaraniaje ŭjezd mašyn ź biełaruskimi numarami 3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie1

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Hałoŭnaje
Usie naviny →