Zdaroŭje22

Kardyjołah raskazaŭ, jakija simptomy pieradynfarktnaha stanu i jak dziejničać pry infarkcie

Na vychadnych stała viadoma pra raptoŭnuju śmierć ministra zamiežnych spraŭ Biełarusi Uładzimira Makieja. Jak paviedamlali krynicy «Našaj Nivy», pryčynaj staŭ infarkt. Što pryvodzić da infarktu i ci možna jaho papiaredzić? A što rabić, kali infarkt u blizkaha čałavieka ŭžo zdaryŭsia? Pra heta nam raspavioŭ daśviedčany biełaruski kardyjołah.

Fota tut i dalej: pixabay.com.

Što takoje infarkt i što adbyvajecca ŭ arhaniźmie padčas jaho?

Ličyć infarkt samastojnaj chvarobaj možna davoli ŭmoŭna, tamu što zvyčajna jon źjaŭlajecca nastupstvam inšych doŭhaterminovych chvarob. Najčaściej ryzyka infarktaŭ abumoŭlena aterasklerozam i arteryjalnaj hipiertenzijaj.

— Bolšaść vypadkaŭ jakraz zdarajecca padčas zachvorvańnia na ateraskleroz. Zvyčajna jon praciakaje bieśsimptomna. Substratam dla hetaj chvaroby źjaŭlajeca toje, što ŭ arteryjach utvarajucca ateraskleratyčnyja blaški, jakija zvužajuć praśviet arteryj. Heta niachutkaja chvaroba: rost blašak zajmaje hady, a časam i dziesiacihodździ. 

Kali takija praśviety błakujucca ŭ tych sasudach, jakija zabiaśpiečvajuć kryvioju serca (havorka pra karanarnyja arteryi), heta pryvodzić da raźvićcia infarktu mijakarda — amiarćvieńnia sardečnaj myšcy. 

— Chacia ŭ bolšaści vypadkaŭ ateraskleroz praciakaje bieśsimptomna, ź ciaham času niekatoryja jaho prykmiety vychodziać na pavierchniu.

Najbolš raspaŭsiudžany simptom, jaki moža sihnalizavać pra vierahodnaść takoha infarktu ŭ budučyni, — stenakardyja (bol u sercy).

Zvyčajna heta adbyvajeca padčas fiznahruzki (biehu, padymańnia ciažaraŭ i h.d.), bo pavialičvajecca nahruzka na serca. Kali ŭ orhana chvoryja sasudy i jany nie mohuć prapampoŭvać dastatkovuju kolkaść kryvi, jon pačynaje pakutavać: bol mocny, ściskajučy, łakalizujecca ŭ centry hrudziny. Kali chvaroba praciahvajecca, talerantnaść da fiznahruzki pastupova mienšaje. Akramia taho, niekatoryja stresy ŭpłyvajuć na chutkaść raźvićcia aterasklerozu.

Druhaja imaviernaja i raspaŭsiudžanaja pryčyna ŭźniknieńnia infarktu mijakarda — arteryjalnaja hipiertenzija, abo pavyšany cisk.

— Doŭhaterminovy pavyšany arteryjalny cisk (vyšejšy za normu 120/80) pryvodzić da taho, što ścienka arteryi pačynaje tłuścieć — i tut taksama zvužajecca praśviet sasuda. Nie ŭsie ludzi adčuvajuć na sabie padvyšeńnie cisku: niechta moža całkam narmalna pieranosić i pakazčyk 200/100 — prajavy chvaroby mohuć być zusim roznyja. 

U vyniku praciakańnia i pieršaj, i druhoj chvaroby praśviet u arteryjach naŭprost błakujecca — i kryvatok stanovicca niedastatkovym. Heta i jość infarkt.

Infarkt mijakarda zdarajecca tolki ŭ starych ludziej?

Usio ž prablemy z sasudami čaściej raźvivajucca z uzrostam. Ateraskleroz davoli raspaŭsiudžany, i z hadami jaho ryzyka ŭzrastaje: 70% infarktaŭ zdarajucca paśla 40 hod. Ale ž isnujuć i vypadki, kali infarkt atrymlivajuć i maładyja ludzi (jakim ad 25 da 40 hadoŭ).

— Pryblizna da 5% infarktaŭ zdarajucca i siarod maładoha nasielnictva, ale heta abumoŭlena inšymi pryčynami.

Ličycca, što vielmi emacyjnyja reakcyi na mocnyja stresy zapuskajuć u arhaniźmie pracesy, pry jakich zvužajucca arteryi. Apošnija majuć i niervovuju rehulacyju, padčas jakoj mohuć ściskacca abo pašyracca. U takich vypadkach pry ultrahukavym abśledavańni my bačym, što nijakich fizičnych parušeńniaŭ arteryj niama.

Nie treba zabyvać i pra cukrovy dyjabiet, što paskaraje raźvićcio aterasklerozu i arteryjalnaj hipiertenzii. Taksama ryzyka infarktaŭ raspaŭsiudžvajecca na ludziej z redkimi hienietyčnymi zachvorvańniami i pryrodžanym parokam serca.

Jak zrazumieć, što pačaŭsia infarkt?

Zvyčajna pačynajecca taja ž samaja stenakardyja, ale ž heta ŭžo vielmi mocny bol u sercy. Taksama moža źnizicca arteryjalny cisk. Na ahulnym stanie čałavieka heta taksama moža adbivacca.

— Čałaviek moža adčuć młość i stracić prytomnaść na fonie vielmi mocnaha bolu. Časam bol nie tolki łakalizujecca ŭ hrudzinie, ale addaje ŭ łapatku, levaje plačo abo nižniuju skivicu. 

U vypadku zvyčajnaj stenakardyi spynieńnie fiznahruzki pryvodzić da źniknieńnia bolu ŭ sercy, ale ž padčas infarktu heta nie pracuje.

Jak dapamahčy čałavieku ŭ takoj situacyi?

Treba mieć pad rukoj adpaviednyja leki. Najbolš raspaŭsiudžany pry raźvićci stenakardyi — nitrahlicyryn, jaki pašyraje arteryi. Taksama dapamahaje aśpiryn, bo robić kroŭ bolš vadkaj.

Viadoma, treba nieadkładna vyklikać chutkuju dapamohu.

Kolki praciahvajecca infarkt?

Heta zaležyć ad dyjamietra arteryi i taho, nakolki dobryja kampiensatornyja miechanizmy (reziervy) jość u čałavieka. Časam niezvarotnyja źmieny adbyvajucca ad hadziny da šaści, ale ž byvajuć i vypadki, kali infarkt raźvivajecca sutki, dva dni i navat niekalki dzion. Ale siaredniestatystyčna havorka idzie pra niekalki hadzin.

— Ličycca, što pramiežak da šaści hadzin — toj čas, kali ekstrannaja dapamoha miedykaŭ moža być efiektyŭnaj.

Sučasnyja technałohii dazvalajuć navat vydalić blašku z sasudaŭ, jakaja pryviała da błoku arteryi. Takija apieracyi pastaŭleny na patok u Biełarusi. Ale ž ličycca, što adnavić pracu serca možna ciaham šaści hadzin paśla pačatku infarktu.

Jak nie dapuścić ryzyki źjaŭleńnia infarktu?

Pierš za ŭsio važna jak maha raniej vyjavić dva zachvorvańni, pra jakija havaryłasia raniej, — ateraskleroz i arteryjalnuju hipiertenziju.

— Jość roznyja daśledavańni, jakija mohuć vyjavić nie tolki ateraskleroz, ale i ryzyki jaho raźvićcia. Najbolš raspaŭsiudžany mietad — analiz kryvi na chalesteryn i inšyja lipidy (nazyvajecca lipidahrama), jaki možna zrabić u luboj paliklinicy. Druhi sposab, jaki dazvalaje vyjavić najaŭnaść abo adsutnaść chvaroby, — ultrahukavoje daśledvańnie. Zvyčajna mišeniami dla aterasklerozu źjaŭlajucca sasudy serca, hałaŭnoha mozhu i nyrak. Takija pracedury asabliva važna rabić ludziam paśla 50 hadoŭ.

Što da arteryjalnaj hipiertenzii, to treba rehularna mierać cisk. Asabliva heta važna rabić ludziam, čyje svajaki majuć padobnyja prablemy.

— I niepasredna prafiłaktyka zaklučajecca ŭ zdarovym charčavańni, bo ŭ našym rehijonie vielmi raspaŭsiudžana tłuščavy miasa-małočny racyjon, a treba ŭžyvać jak maha bolš sadaviny i aharodniny, a taksama rybu.

Važnym składnikam papiaredžańnia sardečna-sasudzistych zachvorvańniaŭ źjaŭlajecca i aktyŭny ład žyćcia.

Nieabchodna pazbavicca i škodnych zvyčak, najpierš kureńnia, bo jano paharšaje praciakańnie i aterasklerozu, i arteryjalnaj hipiertenzii. Taksama treba paźbiahać užyvańnia ałkaholu.

Čytajcie taksama:

Śmierć Makieja: ruka Maskvy, pomsta Łukašenki ci prosta infarkt?

10 faktaŭ pra Uładzimira Makieja

Stała viadoma, jak buduć chavać Makieja

Kamientary2

 • Valera
  28.11.2022
  Nu, s kłaśsičieskimi simpotomami infarkt mnohim iźviestien. A vot po moim rodstvieńnikam prošiełsia atipičnyj infarkt. Naprimier, u diadi boleł život i była diarieja, ot etoho i lečili. Prosto potom stał sovsiem słabyj i prišłoś vyzvať skoruju, spasibo vračam. U druhoj rodstvieńnicy - bol v šieje i słabosť, potlivosť, niemnoho povyšiena tiempieratura. A davlenije było v normie vsio vriemia. Jeŝio u odnoj rodstvieńnicy - tianuło plečo silno i opiať žie słabosť. A vot kłaśsičieskich simptomov nie było. Vsie byli v hruppie riska. Poetomu obraŝajem vnimanije na vozrast, davlenije, jeśli hipiertoniki - to malejšieje iźmienienije v samočuvstvii - povod biť trievohu. Zdieś priamaja zavisimosť mieždu skorosťju okazanija miedicinskoj pomoŝi i kačiestvom dalniejšiej žiźni. Čiem bystrieje - tiem łučšie. Bieriehitie siebia.
 • Anatol Starkou
  04.12.2022
  N-da. Ŭsio ž majo pytańnie, jakoje było nadrukavana, kali była infa ab niečakanaj śmierci Makieja, zastajecca aktualnym: "Dzie była biełaruskaja miedycyna?"

  "— Ličycca, što pramiežak da šaści hadzin — toj čas, kali ekstrannaja dapamoha miedykaŭ moža być efiektyŭnaj."

  Moj lekar-terapieŭt  - habrejka z Ŭkrainy, jakaja śpiecyjalizujecca na pryhladzie takich starpieraŭ jak ja, kaža: "Kali šo, ŭ vas jość try hadziny."

  Symptomy, Adnojčy ja jechaŭ ad svajoj chaty ŭ Ńju Jorku da dački ŭ pryharad. Jechaŭ na Chrysmas, jak tut kažyć, na Kalady 25 śniežnia. Ŭ darozie ŭ trejnie mietro, ci ŭ pojedzie da pryharadu, mnie chaciełasia spać i ja na niekalki chvilin prykimaryŭ. Pryjšoŭ u chatu da dački. My ź joj stali razmaŭlać. Raptoŭna dačka zakryčała: "Oj, u ciabie voka čyrvonaje." Prybieh jaje muž: "Treba ŭ špital." U lustercy ja ŭbačyŭ, što maleńkija sasudy pravaha voka łopnuli i tamu jano stała čyrvonym. Pa darozie ŭ špital končyki maich palcaŭ kałoła bycca ihłoj i jany miorźli. Pryjechali. Cisk 160 / na nie pamiataju što. Pakłali ŭ pałatu, 
  Lačeńnie. Pryjšoŭ lekar i stałaja mied siastra. Jany ź Indyi. Lekar skazaŭ uziać analiz kryvi. Jana zrabiła zvyčajnuju praceduru i adniesła maju kroŭ na analiz, BYCCAM BY zabyŭšysia vyniahnuć z majoj vieny ihłu... Maja kroŭ liłasia na padohu amierykankaha špitalu. Dačka ŭvieś čas była pobač i ja skazaŭ joj, što mnie stała našmat lepiej. I dadaŭ jak inžynier, što durnaja kroŭ na padłozie sadziejničała źnižeńniu ciska kryvi ŭ sistemie - ŭ maim ciele. Pryjšła mied siastra i vybačałasia za toje, što jana BYCCAM BY zabyłasia ihłu ŭ majoj vienie. Ja ž u adkaz padziakvaŭ jaje i skazaŭ: "VY mianie ratavali." 
  Praź niekalki chvilinaŭ my z dačkoj viarnulisia ŭ jaje chatu i razam ź jaje siamjoj ja byŭ za śviatočnym stałom i vypiŭ kielich kalifarnijskaha kabierne.

  Vysnova: pieramiena miesca mianie ratavała. Simptomy sanlivaść, łopnuli miełkija sasudy voka i "ihołki" ŭ končykach palcaŭ, jakija pačynajuć miorznuć. Svaječasovaje źviartańnie ŭ špital i, jak heta nie dziŭna, krovapuskańnie. Ŭsio razam try hadziny.

  Budźcie zdarovyja.

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA2

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa23

Kali ź Biełarusi sydzie anamalnaja śpioka4

Rasijanie zaniali Uradžajnaje

Biełaruska padarožničaje pa samych biednych krainach Afryki i raskazvaje — jak heta, kali ciabie pastajanna razvodziać na hrošy12

Dva čałavieki zahinuli ŭ avaryi pad Mahilovam, čaćviora — u reanimacyi8

Donald Tramp zrabiŭ zajavu paśla ataki na jaho8

Bajden skazaŭ, što molicca za Trampa, i zaklikaŭ abjadnacca ŭsiu nacyju11

Čałaviek, jaki stralaŭ na mitynhu ŭ Donalda Trampa, zabity9

Padčas zamachu na Trampa jak minimum adzin čałaviek zahinuŭ3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA2

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →