Historyja

U BDU vystaŭlajuć unikalnyja fatahrafii pačatku XX stahodździa. Ich usio žyćcio rabiŭ pravasłaŭny śviatar

Fotavystava «Repartaž ź minułaha stahodździa» z unikalnymi plonačnymi fatahrafijami protaijereja Paŭła Vałynceviča adkryjecca 28 listapada ŭ Biełaruskim dziaržaŭnym univiersitecie (vuł. Kalvaryjskaja, 9, choł 5-ha paviercha). Hetaja histaryčna kaštoŭnaja kalekcyja fota adlustroŭvaje chroniku žyćcia i pobytu biełarusaŭ ad pačatku i da siaredziny XX stahodździa, piša «Źviazda».

Aŭtar fotazdymkaŭ — protaijerej Pavieł Vałyncevič. Jon byŭ pravasłaŭnym śviatarom, słužyŭ 65 hadoŭ, a taksama zajmaŭsia aśvietnickaj dziejnaściu.

Naradziŭsia jon u miastečku Vialikaja Bierastavica na Hrodzienščynie. U 1897 hodzie skončyŭ Vilenskuju duchoŭnuju sieminaryju, a ŭ 1899-m staŭ probaščam Pietrapaŭłaŭskaha chrama ŭ siale Kasuta ŭ Vilejskim rajonie. Nastupnymi miescami słužeńnia ŭ roznyja hady byli Uźmiony, Sabakincy, Kreva i Šarašova.

Adnačasova sa słužeńniem ajciec Pavieł pracavaŭ školnym inśpiektaram, jeździŭ pa inšych siołach, dzie kantaktavaŭ ź miascovymi prychadžanami i vioŭ zaniatki dla dziaciej u carkoŭna-prychodskaj škole.

Śviatar byŭ šmathrannaj asobaj i mieŭ šerah intaresaŭ. Jon zajmaŭsia pčalarstvam, pisaŭ abrazy i karciny, vyvučaŭ pryrodaznaŭčyja navuki.

Ajciec Pavieł sabraŭ vialikuju biblijateku, dostup da jakoj mieli ŭsie jaho prychadžanie. Adnak hałoŭnym jaho zachapleńniem była fatahrafija. Jon samastojna prajaŭlaŭ plonki i drukavaŭ fotazdymki. Pieršyja zdymki datujucca 1900-m hodam. Na praciahu paŭstahodździa jon fatahrafavaŭ ludziej i padziei, jakija adbyvajucca vakoł. Na jaho zdymkach adlustravanaja cełaja epocha, nasyčanaja histaryčnymi padziejami: revalucyi, vojny, akupacyi i inšaje.

Usiaho fotakalekcyja protaijereja Paŭła Vałynceviča ŭklučaje bolš za 300 zdymkaŭ.

Naviedvalniki ekspazicyi ŭ BDU zmohuć ubačyć bolš za 30 aličbavanych fatahrafij, zroblenych z aŭtentyčnych niehatyvaŭ aŭtara, a taksama adskanavanyja kopii aryhinalnych plonačnych zdymkaŭ ź siamiejnych albomaŭ. Na fotakartkach zafiksavana štodzionnaje žyćcio siamji ajca Paŭła i jaho prychadžan, vioski i miastečki, dzie jon słužyŭ, a taksama śviatočnyja hulańni biełarusaŭ, chrosnyja chady, uborka ŭradžaju, pryrodnyja piejzažy i inšaje.

Naviedać vystavu mohuć usie achvotnyja biaspłatna da 21 śniežnia.

Kamientary

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki1

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki

Usie naviny →
Usie naviny

Mašynu namieśnika načalnika vajskovaj čaści ŭzarvali ŭ Maskvie. Vajskoŭcu adarvała stupni2

U Trampa byŭ efiektyŭny kozyr suprać Bajdena. Ciapier jon moža viarnucca bumieranham 3

«Simpsany» jašče ŭ 2000 hodzie pradkazali, što Kamała Charys stanie prezidentam?2

«Radujciesia, s*ki!» Čym skončyŭsia skandał pamiž hiniekałahiniaj-błohierkaj i pacyjentkaj pryvatnaha miedcentra?17

99-hadovy biełarus vyrašyŭ atrymać paśviedčańnie ab naradžeńni

Ryžankoŭ prylacieŭ u KNDR1

KNDR znoŭ zapuściła šary sa śmiećciem na poŭdzień. Adzin ź ich upaŭ la rezidencyi prezidenta Paŭdniovaj Karei

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?32

Charys apiaredžvaje Trampa: 44% suprać 42% — pieršaje apytańnie paśla źniaćcia Bajdena27

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki1

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki

Hałoŭnaje
Usie naviny →