Hramadstva1010

Kaścioł u Ziembinie — usio, jaho pačali znosić

Staradaŭni kaścioł u miastečku Ziembin Barysaŭskaha rajona, jaki znachodzicca ŭ avaryjnym stanie, na hetym tydni pačali razburać, paviedamlaje rasijskaje vydańnie Sputnik. Spadziavańni, što ŭłady ŭsio ž buduć šukać sposaby, kab zachavać hety pomnik architektury, akazalisia marnymi.

Fota: Sputnik

Budynak, jaki ličycca historyka-kulturnaj kaštoŭnaściu, užo daŭno byŭ pryznany avaryjnym. A sioleta ŭ krasaviku adna sa ścien kaścioła abvaliłasia z-za mocnaha vietru.

Fota: Sputnik

Idei restaŭracyi byli adchilenyja, budynak vyrašyli prosta źnieści. Adzinaje, što zachavajuć — skulpturu Dzievy Maryi. Padčas demantažu kaścioła jaje časova źmiaścili ŭ muziej.

«Tak, kryž i postać atrymałasia biaśpiečna źniać, nichto nie paciarpieŭ. Jany (rabotniki) pa miery mahčymaściaŭ vielmi akuratna heta rabili, i na dany momant znachodzicca skulptura ŭ muziei. Ja napisaŭ prośbu ŭ harvykankam, kab razhledzieli varyjant pieradać jaje parafijanam, za srodki jakich jana budzie adrestaŭravanaja», — raskazaŭ Sputnik miascovy ksiondz.

Fota: Sputnik

U Barysavie adkazali, što prośbu ksiandza ŭ ciapierašni momant razhladajuć u Ministerstvie kultury. Kali rašeńnie budzie pryniata stanoŭčaje, fihuru pieradaduć u Ziembin dla adnaŭleńnia. «A z časam, kali kaścioł razburać, my płanujem pabudavać maleńkuju kapličku na jaho miescy abo pobač, pastavić fihuru Dzievy Maryi i kryž», — rastłumačyŭ jon.

400-hadovy kaścioł u Ziembinie sa skulpturaj Božaj Maci na frantonie — adzin z apošnich abjektaŭ baroka, pabudavanych na terytoryi Biełarusi. Śpiecyjalisty ličać, što budynak byŭ uźviedzieny ordenam daminikancaŭ u pačatku XVII stahodździa. Pieršapačatkova pabudova była draŭlanaj i ŭ joj žyli daminikanskija manachi. Kali ž u pačatku XVIII stahodździa chram zhareŭ, to jaho pabudavali nanoŭ užo cahlanym.

Kaścioł dziejničaŭ da 1932 hoda, paśla čaho jaho zakryli savieckija ŭłady. Z tych časoŭ budynak nie vykarystoŭvaŭsia. U 2010 hodzie ruiny kaścioła źbiralisia źnieści barysaŭskija ŭłady, adnak tady vałanciory praduchilili znos. Ale nijakich mieraŭ pa praduchileńni dalejšaha razbureńnia nie rabiłasia.

Čytajcie taksama:

Raźbiaruć pa cahlincy. Vyrašany los staražytnaha kaścioła ŭ Ziembinie

Paśla abrušeńnia ściany kaścioła ŭ Ziembinie na darozie pobač ź im pierakryli ruch. Što budzie dalej sa śviatyniaj

Kamientary10

 • Ja
  25.11.2022
  Harycie ŭ piekle
 • A
  25.11.2022
  Bačyŭ hety kaścioł... baluča čytać hetu navinu.
  Varvary i fašysty! Horš za inšaziemnvch akupantaŭ!
  Spadziavańnie na toje, što hetym pačvaram nikudy nie ŭbiehčy.
 • Juzik sa stancyi Kruleŭščyna
  25.11.2022
  Skazać, što škada, heta značyć nie skazać ničoha! Što takoje demantaž hetaha kankretnaha kaścioła na tle demantažu cełaj dziaržavy. Kropla! Našym unukam zastanucca tolki ruiny cełaj dziaržavy! I ci zachočuć jašče tyja ŭnuki žyć siarod ruinaŭ? I kab jašče pracavać ŭsio žyćcio na reparacyi dla Ukrainy? I chto zachoča z tych chto ciapier u vyhnańni viartacca da ruinaŭ. Što ich tut čakaje? Minimalnaja piensija pa staraści? Značyć, haleča! Ziembinski kaścioł -- symbal paniaviečanaj Biełarusi, symbal jaje kanca...

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →