Hramadstva1212

«Chłopiec vyhladaŭ nie prosta razhublenym». U Čačersku praviali publična-pakazalnaje zatrymańnie navučenca miascovaha kaledža

16-hadovaha navučenca kaledža publična ŭziali pad vartu ŭ aktavaj zale pierad jahonymi adnahrupnikami. Takaja miera sankcyjanavanaja prakuroram rajona i pra hetuju padzieju piša miascovaja rajonka.

«Hrubaje parušeńnie hramadskaha paradku i vidavočnuju niepavahu da hramadstva, ździejśnienaje z prymianieńniem hvałtu z chulihanskich pamknieńniaŭ, z asablivym cynizmam i hrupaj asob — heta parušeńni zakona, za jakija padletak paniasie pakarańnie naroŭni z darosłymi. Prakuror rajona Viktar Siemiancoŭ nazyvaje sankcyi artykuła, inkryminavanyja junamu złačyncu. Aryšt, abmiežavańnie abo pazbaŭleńnie voli terminam da 6 hadoŭ», — havorycca ŭ artykule.

A dalej rajonnyja prapahandysty smakujuć toje, što ŭbačyli:

«Stojačy pierad adnahodkami ŭ kajdankach, pad kanvojem, chłopiec vyhladaŭ nie prosta razhublenym. Było vidavočna: narešcie da jaho pryjšło ŭśviedamleńnie, što svaimi ŭčynkami jon nie tolki sapsavaŭ reputacyju, ale i žyćcio na niekalki hadoŭ napierad. Mahčyma, jaho vypadak pasłužyć urokam dla inšych chłopcaŭ i dziaŭčat, jakim samastojna rabić vybar žyćciovaha šlachu.

Publičnaje zaklučeńnie pad vartu — zusim nie šarahovaje prafiłaktyčnaje mierapryjemstva. Na chłopcaŭ i dziaŭčat jano, jak praviła, robić mocnaje ŭražańnie, astudžaje haračyja hałovy. Pierad zakonam adnymi vybačeńniami i vinavatym vyhladam nie adkaraskaješsia. Trapić za kraty za złačynnyja dziejańni całkam realna — heta svaimi vačyma ŭbačyli navučency kaledža».

Pra maralny aśpiekt spravy i adpaviednaść takich praktyk pravam čałavieka havorki ŭ hetym artykule nie viadziecca. 

Kamientary12

 • Hryška
  23.11.2022
  Sapraŭdnaje złačynstva tut: Hrubaje parušeńnie cyvilizacyi, vidavočnaja niepavaha da viaršenstva zakona i pravoŭ čałavieka, i amaralnaja reabilitacyja nialudzkaha stalinizmu, ździejśnienaja z advolnym prymianieńniem hvałtu suprać hramadzian Biełarusi, biełaruskaje movy, biełaruskaje kultury j svabody j budučyni Biełarusi.
 • Nazar
  23.11.2022
  A počiemu musoriły v šapkach v pomieŝienii?! Fi, kak niekulturno...
 • Aresa
  23.11.2022
  Pačvary!

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ2

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN9

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami28

Minskaje «Dynama» na apošnich chvilinach prabiłasia ŭ druhi raŭnd kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ VIDEA1

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska22

Pasłableńni dla biełaruskich turystaŭ uvodzić Tajłand

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →