Hramadstva22

Dziasiatki pieratrusaŭ u aktyvistaŭ Ruchu za Svabodu. Siłaviki vypytvajuć pra Hubareviča i Bykoŭskuju

Pieratrusy ŭ aktyvistaŭ, jakija byli źviazanyja ź likvidavanym režymam Rucham «Za Svabodu», prachodziać praz tydzień paśla taho, jak kiraŭnika arhanizacyi Juryja Hubareviča pryznačyli namieśnikam pradstaŭnika Nacyjanalnaha pierachodnaha kabinieta pa tranzicie ŭłady.

Juryj Hubarevič

Pieratrusy pravodziać supracoŭniki milicyi i KDB. Masavaja ataka siłavikoŭ na aktyvistaŭ pačałasia 22 listapada. Paviedamlajecca pra pieraśled jak minimum dvuch dziasiatkaŭ asobaŭ ad Homiela na paŭdniovym uschodzie da Vierchniadźvinska na paŭnočnym zachadzie.

22 listapada pieratrusy adbylisia ŭ Alaksieja Atroščanki i Uładzimira Kacory ŭ Homieli.

23 listapada siłaviki pryjšli da nastaŭnika, sielanina, barda i redaktara sajta beshankovichi.by Hieorhija Stankieviča ŭ Biešankovickim rajonie.

U Baranavičach łukašysty pryjšli da haspadara kramy «Roskvit» u Baranavičach Juryja Kazakieviča. U Kazakieviča ŭziali padpisku, što jon nie budzie parušać kryminalnaje zakanadaŭstva, u pryvatnaści artykuł 356 Kryminalnaha kodeksa (zdrada dziaržavie).

U Vierchniadźvinsku paśla pieratrusu zatrymali Valancinu Bołbat. U jaje zabrali arhtechniku.

Ëść infarmacyja, što siłaviki vypytvali ŭ aktyvistaŭ infarmacyju pra Juryja Hubareviča i Volhu Bykoŭskuju.

Pavodle źviestak staršyni ruchu Juryja Hubareviča, jaki dziejničaje za miežami Biełarusi, pad pieraśled trapili bolš za dva dziasiatki byłych aktyvistaŭ arhanizacyi. Peŭna, što nie ŭsie fakty pieratrusaŭ, hutarak, vizitaŭ viadomyja, tamu maštaby mohuć być značna bolšymi.

Pa słovach Hubareviča, naviedvajucca śpiecsłužbisty nie tolki da siabroŭ ruchu, jakija byli aktyŭnyja da jaho likvidacyi, ale i da tych, chto mieŭ uskosnaje dačynieńnie da dziejnaści arhanizacyi šmat hadoŭ tamu.

Na jaho dumku, paśla represij suprać niezaležnych medyja, prafsajuzaŭ, čarhovym abjektam ataki stali inšyja hramadskija arhanizacyi.

«Heta kampanija zapałochvańnia i represij, — ličyć Hubarevič. — Metava abranaja najbolš aktyŭnaja arhanizacyja. Iduć pa zahadzia składzienym śpisie, ale naŭrad ci heta pryviadzie da patrebnych śpiecsłužbam vynikaŭ, bo aktyŭnaja častka siabroŭ ruchu vyjechała za miežy Biełarusi, jakaja znachodzicca pad akupacyjaj režymu».

Ruch «Za Svabodu» byŭ pazbaŭleny aficyjnaj rehistracyi 19 listapada 2021 hoda. Ruch uźnik pa inicyjatyvie kandydata ŭ prezidenty na vybarach 2006 hoda Alaksandra Milinkieviča. Ën abjadnoŭvaŭ ludziej z nacyjanalna-demakratyčnymi i prajeŭrapiejskimi pohladami. U palityčnym śpiektry jon znachodziŭsia prykładna pamiž Partyjaj BNF i Abjadananaj hramadzianskaj partyjaj. U im było niamała aktyvistaŭ maładoha pakaleńnia. Aktyvistam Ruchu za Svabodu byŭ palitviazień-pakutnik Vitold Ašurak ź Biarozaŭki.

Byłaja pres-sakratarka ruchu Volha Bykoŭskaja kaža, što pieratrusy adbylisia jak minimum u dzieviaci haradach. Jana dapuskaje, što pieraśled moža być źviazany jak z tym, što čarha represij dajšła da ruchu «Za svabodu», tak i z pryznačeńniem Juryja Hubareviča na pasadu namieśnika pradstaŭnika Nacyjanalnaha pierachodnaha kabinieta pa tranzicie ŭłady.

Jury Hubarevič adznačaje: kali jość pytańni da jahonaj dziejnaści, to niachaj śpiecsłužboŭcy zadajuć ich jamu.

23 listapada ruch «Za Svabodu» ŭ svaim telehram-kanale apublikavaŭ zvarot, u jakim aficyjnaj padstavaj pieratrusaŭ i zatrymańniaŭ byłych aktyvistaŭ arhanizacyi nazvaŭ «pošuk infarmacyi ab praciahu aktyŭnaści ruchu ŭ Biełarusi».

Dziejańni pradstaŭnikoŭ režymu ŭ im nazvanyja biespadstaŭnymi, niepravamiernymi i acenienyja jak praciah palityki zapałochvańnia i biezzakońnia.

«My z poŭnym razumieńniem stavimsia da pazicyi tych z vas, chto ŭ časie śledčych dziejańniaŭ zajaviŭ, što ad momantu pazbaŭleńnia ruchu «Za Svabodu» aficyjnaj rehistracyi 19 listapada 2021 hoda, nie maje dačynieńnie da jaho dziejnaści i nie znachodzicca ŭ šerahach arhanizacyi», — adznačajecca ŭ zajavie.

Ruch zaklikaŭ mižnarodnuju supolnaść «uzmacnić cisk na režym, jaki praciahvaje parušać pravy hramadzian Biełarusi».

Čytajcie taksama:

U Vierchniadźvinsku zatrymali hramadskuju aktyvistku Valancinu Bołbat

Praviali pieratrus u paeta i barda Hieorhija Stankieviča

U Paŭła Łatuški źjavilisia dva namieśniki

Kamientary2

  • Hryška
    23.11.2022
    Boža, kali łaska, dapamažy hetym synam i dočkam Biełarusi, jakija šanujuć svabodu, jakuju Ty ŭkłaŭ u čałaviectva
  • Litvin
    23.11.2022
    [Red. vydalena]

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być4

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie17

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych17

«Pa vychadnych navat čerhi». U Minsku adkryłasia «kaśmičnaja» zona adpačynku ź biaspłatnym viarovačnym haradkom

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być4

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →