Ilustracyjny zdymak. Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Ilustracyjny zdymak. Fota: Ofis Cichanoŭskaj

«Mozh pierahružany»

Kaciaryna za dziejnaściu Cichanoŭskaj i Kabinieta nie sočyć. Jana mała čytaje naviny i ŭ cełym redka zahłyblajecca ŭ infarmacyjnuju prastoru. 

«Časam pierad snom mahu pahladzieć, chacia liču, što pierad snom heta rabić drenna, potym tryvožnaść padvyšanaja i biassońnica. 

Adzin raz navat było, što čytała pra zatrymańni, pačała pieražyvać i niejkuju mini-isteryku złaviła. Strašna było ŭ kvatery, nie adčuvała siabie ŭ biaśpiecy.

Mozh užo pierahružany niehatyŭnymi navinami i infarmacyjaj, navat fizična drenna, kali niechta pačynaje ŭsio heta abmiarkoŭvać.

Heta nie značyć, što mnie ŭsio roŭna ci ja biazdušnaja, prosta moj arhanizm nie daje rady takomu stresu, i ja pavinna pra siabie pakłapacicca, u hetym vypadku — abmiežavać infarmacyju», — kaža dziaŭčyna. 

Da biełarusaŭ, jakija źjechali z krainy, Kaciaryna stavicca narmalna. Nijakich niehatyŭnych emocyj da takich ludziej jana nie adčuvaje.

«Nikomu ŭ hetaj situacyi nie lohka: ni tym, chto zastaŭsia, ni tym, chto źjechaŭ, — ličyć jana. — Mieracca, kamu horš, — samaje durnoje, što ciapier možna zrabić. Uzajemnyja paproki i abvinavačvańni — heta toje, što razburaje naša adzinstva, robić nas słabiejšymi.

Pravilna sprabavać zrazumieć inšaha ci chacia b nie vinavacić, a hladzieć na siabie i na toje, što robiš ty».

«Ale heta nie ja»

Alaksandr namahańni i kroki Cichanoŭskaj i Kabinieta aceńvaje pazityŭna. 

«Ź lidaraŭ mnie zapaŭ u dušu Łatuška. NAU ŭ čymści vyhladaje celnaj i daśviedčanaj inicyjatyvaj, bo tam ludzi ź leśvicy ŭłady. I dośvied ich spatrebicca biezumoŭna. 

Padabajecca Viačorka. Sapraŭdy, kamiani lacieli ŭ jaho, adnak jon moža trymać siabie. Udary byli jaŭna praź jaho skiravany ŭ bok Śviatłany Cichanoŭskaj, a jon ich pryniaŭ na siabie. Praŭda, hety kiejs z «Infapojntam», ahientam u ČKB — peŭnaja plama, ale ž nie jon adbiraŭ kadry», — kaža jon. 

Taksama mužčynie simpatyčny Alaksandr Azaraŭ i jaho kamanda.

«Z vopytam pracy nie paspračaješsia, ale znoŭ ža: jak budzie vyhladzieć dzień Ch?

Sachaščyk dobry ŭ płanie zvarotu da desantnikaŭ nie brać zbroju.

A ŭzrovień kamunikacyi Kavaleŭskaha mnie padajecca słabym, chacia nie mahu nie pryznać jaho adkaznaści i rašučaści ŭ vypadku z pani Anisijaj Kaźluk [pravaabaroncaj, jakoj nie chacieli praciahvać dazvoł na žycharstva va Ukrainie]».

Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Alaksandr kaža, što, kali sfarmiravali Kabiniet, jon ździviŭsia źjaŭleńniu ŭ im byłoj televiadučaj Biełsata. 

Pra dziejnaść palitykaŭ za miažoj jon čytaje niašmat, bo pišuć pra heta ŭ asnoŭnym resursy, pryznanyja ekstremisckimi. Ale kaža, što chacieŭ by mieć mahčymaść daviedvacca pra ich mienš niebiaśpiečnym šlacham.

«Moža, chtości bolš śmieły i sočyć štodnia za imi. Ale heta nie ja», — kaža jon. 

Što moža rabić Kabiniet dla biełarusaŭ, jakija znachodziacca ŭ krainie?

«Spryjać pierajezdu, padymać kiejs palitviaźniaŭ. Kazać pra adroźnieńnie naroda i ŭłady, kab iznoŭ nas ź joj u adzinaje cełaje ŭ śviecie nie złučali», — razvažaje jon.

Da biełarusaŭ, jakija źjechali, Alaksandr stavicca «absalutna narmalova». 

«Ja nie chaču bačyć voraha ŭ tych, chto vyrvaŭsia z kancłahiera. Heta navat nie ŭcioki z Šaŭšenka. Naviny pra aharodžy mianie robiać sumnym, bo kolki ludziej mohuć apynucca začynienymi tut. Ja ŭvohule chacieŭ by ŭratavańnia šerahu ludziej, siabroŭ, arhanizacyj», — raskazvaje jon.

Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Fota: Ofis Cichanoŭskaj

«Dva hady katajucca»

Karyna na pytańnie, jak jana stavicca da dziejnaści Kabinieta i Cichanoŭskaj, adkazała, što «nienavidzić ich». 

«Dva hady katajucca pa Jeŭropie, nichto im uładu ŭ Biełarusi nie daść, nie puścim u krainu. Jana nie razumieje, praz što tut prachodziać ludzi. Zarablaje tolki hrošy na nas», — koratka adkazała dziaŭčyna.

Niekatoryja krytyki Cichanoŭskaj i demakratyčnych struktur za miažoj, da jakich «Naša Niva» źviartałasia pa kamientar, nie zachacieli tłumačyć svaju niezadavolenaść. 

«Biełaruś pieradusim» 

Lizavieta da Śviatłany Cichanoŭskaj stavicca admoŭna.

«Mnie pieršapačatkova jašče sam Siarhiej Cichanoŭski nijak nie simpatyzavaŭ. Kali Śviatłana Cichanoŭskaja źjechała, ja ŭvohule pieriestała jaje jak-niebudź padtrymlivać. Kali jana vierniecca paśla ŭsiaho sa svaim Ofisam, prahramaj, ja hetaha nie prymu, tamu što jaje ŭ Biełarusi nie było. 

Dla mianie lidar toj, chto nie źjechaŭ. Ale ŭ cełym liču, što adzin čałaviek mała što zrabić zmoža ŭ novaj krainie, treba budzie niejak abjadnoŭvacca. 

Cichanoŭskaja jeździć pa roznych krainach, razmaŭlaje ź ludźmi na pasadach. Razumieju, što jana nie sprabuje pakazać, što jana krutaja žančyna-palityk, ale heta vyhladaje tak. Čałavieku ŭ Biełarusi na heta składana hladzieć. Ja nie baču vynikaŭ ad takoj pracy. 

Dla biełarusaŭ, jakija ŭ emihracyi, kali pryjazdžaje Cichanoŭskaja — heta niejkaje śviata. Mnie składana zrazumieć čamu. Cikavaści da jaje, pryznańnia ŭpłyvovaj piersonaj u mianie niama», — raskazvaje jana.

Da biełarusaŭ, jakija źjechali z krainy pa palityčnych matyvach, dziaŭčyna stavicca dobra, a voś da tych, jakija jeduć pa mahčymaści, lepšaje žyćcio, — drenna. 

«Čałaviek prosta źjazdžaje, bo tut ekanamičny kryzis. Naŭrad ci jon budzie štości rabić u emihracyi dla Biełarusi, — ličyć jana. — 

Biełaruś pieradusim, a prablemy jość u luboj krainie i nie paŭsiul tak kłasna, jak raskazvajuć.

Taksama nie padabajucca biaskoncyja kanflikty (ja dakładna nie skažu, bo starajusia takim nie hruzicca, ale jany ž pastajanna hryzucca byccam by za ŭładu i aŭtarytet), taksama z Zareckaj. Jany biaruć čałavieka, a potym robiać vyhlad, byccam by ich heta nie datyčyć. Tam nie ŭsio čysta i z mužčynami, ale čamuści «padstavili» i zrabili znakamitaj mienavita Zareckuju».

Na pytańnie, čaho nie chapaje Kabinietu i Ofisu Cichanoŭskaj, Lizavieta adkazvaje, što prazrystaści. 

«Niezrazumieła, jak biaruć ludziej da siabie, ładziać pracu i płany, heta ŭsio źnižaje davier», — kaža jana. 

Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Fota: Ofis Cichanoŭskaj

«Što nie prykryli vydaču viz — zasłuha Ofisa»

Hienadź da dziejnaści Śviatłany Cichanoŭskaj stavicca stanoŭča. Da inšych palitykaŭ — niejtralna.

«Nie chočacca kazać słovy bolš žorstkija, — kaža jon. — Padabajecca tolki Cichanoŭskaja, bo jaje inicyjatyvy i jaje praca bačna, bačny vyniki, a astatnija, na maju dumku, siabie zžyli jak palityčnyja asoby. Moža, ja, kaniešnie, nie cikaviŭsia pahłyblena, ale toje, što bačna ciapier — heta prosta sproby nie źniknuć ź infapola».

Na dumku Hienadzia, ciapier Ofisu i Kabinietu nie chapaje adzinstva. 

«Niejkija asobnyja sprečki pamiž tymi ž Łatuškam, Capkałam, Viačorkam, Matolkam vyhladajuć jak šapito: byccam «u sprečkach naradžajecca iścina», ale ž ciapier, zdajecca, nie toj momant, kab takim zajmacca», — ličyć jon. 

Adkazać, što Kabiniet moža zrabić dla biełarusaŭ u krainie, mužčynie składana. Jon kaža, što vielmi mała prastory dla manieŭraŭ.

«Mabyć, praciahvać tuju pracu, jakaja ładzicca, prosta namahacca, kab tyja ž sankcyi byli bolš asabistymi, a nie škodzili prostym biełarusam. Moža, kab ludzi mahli chutčej zrabić vizu. Chacia naŭrad ci na heta možna niejak paŭpłyvać», — kaža jon. 

Da pačatku vajny va Ukrainie Hienadź adčuvaŭ upłyŭ Ofisa Cichanoŭskaj unutry krainy. 

«Da 24 lutaha było ŭražańnie, što amal usie sankcyi i toje, što biełarusam było krychu praściej źjechać — heta plon pracy Cichanoŭskaj, jaje kamandy i inšych palitykaŭ. Paśla sankcyi byccam pašli kanviejeram, i nie zaŭsiody jany pracavali tolki suprać režymu — časam i suprać biełarusaŭ. Adnak toje, što, naprykład, nam nie prykryli ŭvohule vydaču viz — heta, jak ja razumieju, całkam zasłuha Ofisa, Kabinieta», — razvažaje jon. 

Da biełarusaŭ, jakija źjechali, Hienadź stavicca dobra. «Nie mahu kazać za ŭsich, ale tyja, kaho ja viedaju, kaho ja baču ŭ sacsietkach, naprykład, nie adviarnulisia ad krainy, jany nie abyjakavyja da taho hamonu, jaki tut praciahvajecca», — kaža jon.

«Jana zdoleła padtrymać ahoń»

Alaksandr kaža, što stavicca da dziejnaści Cichanoŭskaj z pavahaj. «Udziačny Śviatłanie za jaje mužnaść pahadzicca ačolić prezidenckuju honku, niahledziačy toje, što ŭ jaje sapiernika ruki pa łokać u kryvi, a joj jość, što hublać.

Jana zdoleła padtrymać toj ahoń, jaki ŭžo pałaŭ u sercach biełarusaŭ.

Razam z tym, ja nie ŭskładaju nijakich čakańniaŭ na Ofis Cichanoŭskaj i na ŭsie kalaofisnyja struktury. Tamu mnie abyjakava, nazvałasia jana prezidentkaj ci nie, paabiacała niešta ci zmaŭčała.

Jakich by cudoŭnych paplečnikaŭ ni mieŭ, mała što zmožaš zrabić suprać bandy hałavarezaŭ, jakija zachapili ŭładu ŭ krainie. Asabliva kali ty sam nie ŭ hetaj krainie. Dy i na mižnarodnaj arenie mała što zdoleješ zrabić, bo ciabie buduć paŭsiul prymać, spačuvalna kivać hałovami, a potym buduć praciahvać svaju Realpolitik», — razvažaje mužčyna. 

Jon ličyć, što adzinaje, što moža rabić Cichanoŭskaja, — raskazvać paŭsiul pra Biełaruś, palitźniavolenych i ŭciekačoŭ. 

«I heta ŭ jaje niadrenna atrymlivajecca.

Ź plusaŭ Śviatłany Cichanoŭskaj ja b nazvaŭ pavarot ad spadziavańniaŭ na Rasiju da cyvilizavanaha i demakratyčnaha śvietu. 

Ź minusaŭ — słabaje vykarystańnie biełaruskaj movy i abyjakavaść da biełaruskaj nacyjanalnaj idei, a taksama sproby zamoŭčvańnia svaich pamyłak». 

Čytajcie taksama: 

«Vam treba bolš takich ludziej, jak Łatuška, bolš siłavikoŭ, ludziej z KDB»

Ofis Cichanoŭskaj budzie zmahacca z čerhami ŭ vizavych centrach

Abjadnany pierachodny kabiniet apublikavaŭ spravazdaču za 100 dzion

Клас
48
Панылы сорам
12
Ха-ха
14
Ого
2
Сумна
8
Абуральна
19