Test: ci zmožacie pravilna pastavić nacisk u słovach?
Pad upłyvam dvuchmoŭja biełarusy mohuć hublacca ŭ pastanoŭcy naciskaŭ u słovach. Zrabili test pavodle častych pamyłak.

Hatovy siabie pravieryć?
Startujem

A voś i nie.
I heta pravilna.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Pamyłka, treba prýiaciel.
Dakładna.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Pravilna. U adzinočnym liku nacisk zachoŭvajecca na pieršym składzie, a ŭ množnym — na apošnim.
Pamyłka. Niečakana, praŭda? U adzinočnym liku nacisk zachoŭvajecca na pieršym składzie, a ŭ množnym — na apošnim.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Pravilna ŭsio ž — mietału´rhija.
Tak i jość.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Pravilna.
Namudryli, pravilna hlinia´ny.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Dakładna!
Heta pamyłkovaje vymaŭleńnie.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Nie, pravilna ja´łavičyna.
I heta pravilny varyjant.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Mima.
Tak!
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Majecie racyju.
Pa praviłach — hramadzia´nin.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Nie, treba bulbiany´
Tak.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Pamyłka.
I heta pravilny adkaz.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Dakładna
Pamylajeciesia.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Sadavina´
Sadavi´na
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Nie, nie tak.
Majecie racyju.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Dakładna.
Heta niapravilny varyjant.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Z naciskami ŭ vas jość prabieły.
Bolš słuchajcie pa-biełarusku i nie zabyvajciesia na słoŭniki.
Pa novaj
Z naciskami ŭ vas jość prabieły.
Bolš słuchajcie pa-biełarusku i nie zabyvajciesia na słoŭniki.
Pa novaj
Niakiepska!
Ale ž jašče jość, z čym pracavać.
Pa novaj
Niakiepska!
Ale ž jašče jość, z čym pracavać.
Pa novaj
Vydatna!
Napeŭna, vy fiłołah.
Pa novaj
Vydatna!
Napeŭna, vy fiłołah.
Pa novaj