Fota: Mary Long / shutterstock.com

Fota: Mary Long / shutterstock.com

Davajcie damo aznačeńnie paniaćciu «samaacenka», pierš čym abmiarkoŭvać, jak jaje pavysić. Samaacenka adnosicca da taho, jak my ŭsprymajem i nakolki pavažajem siabie. Jana zasnavanaja na našych pohladach i pierakanańniach pra siabie, i źmianić ich moža być niaprosta. Samaacenka — heta i pra ŭpeŭnienaść u sabie. Ad jaje ŭzroŭniu moža zaležać, ci padabajeciesia vy sabie i ci šanujecie siabie jak asobu.

Vaš žyćciovy dośvied, pačynajučy z rańnich hadoŭ, upłyvaje na toje, jak vy siabie bačycie. Na samaacenku ŭpłyvajuć pieražytyja traŭmy, značnyja žyćciovyja źmieny i vaša asiarodździe. Praŭda ŭ tym, što vaša pačućcio ŭłasnaj hodnaści mahło rastvarycca ŭ vyniku taho, jak da vas stavilisia ŭ minułym, i mierkavańniaŭ pra vaša žyćcio i rašeńni ciapier.

Ale važna viedać, što vy možacie pavysić samaacenku, bo majecie kantrol nad saboj. Vy možacie rabić prostyja, ale rehularnyja dziejańni, jakija dapamohuć vam pačuvacca lepš.

1. Śviadoma kłapaciciesia pra siabie i rabicie heta rehularna

Kłopat pra siabie — heta śviadomy vybar, zrobleny čałaviekam, patreba sačyć za svaim zdaroŭjem, jak mientalnym, tak i fizičnym. Heta pieršy krok u raźvićci pačućcia ŭłasnaj hodnaści.

Fizičnyja praktykavańni, pravilnaje charčavańnie, dastatkovy son, čytańnie, vykarystańnie prahram miedytacyi, sustrečy ź siabrami, pachody da psichołaha i malitvy — heta sposaby dasiahnieńnia hetaj mety. Vaša zdolnaść lubić roznyja častki siabie raście pa miery taho, jak vy pakazvajecie sabie samomu, jak šanujecie siabie i svajo zdaroŭje.

Navat kali spačatku heta ciažka, to paśla ŭvojdzie ŭ zvyčku. Tady vaša samaadčuvańnie budzie palapšacca «na aŭtamacie».

2. Pierastańcie paraŭnoŭvać siabie ź inšymi

Vaša samaacenka nie moža vyznačacca inšymi ludźmi. Zaŭsiody znojducca ludzi, jakija zdajucca bolš daśviedčanymi abo talenavitymi, čym vy, u luboj śfiery žyćcia, ale heta nie aznačaje, što vy niedastatkova kampietentnyja ci dobryja ŭ svajoj halinie.

Zamiest taho, kab paraŭnoŭvać svajo žyćcio z žyćciom inšych, vam varta dumać pra siabie najpierš.

Toje, što lepš dla vas, moža nie pasavać inšym, i naadvarot. Pryznavajcie svaju ŭnikalnaść ŭ paraŭnańni ź inšymi, ale nie zabyvajciesia, što vaš pośpiech ad ich zusim nie zaležyć.

3. Źviartajcie ŭvahu na ŭłasnyja pieramohi

Ludzi ź nizkaj samaacenkaj časta śpisvajuć svaje dasiahnieńni na raptoŭnuju ŭdaču abo vypadkovaść. Zamiest taho kab padkreślić, jak daloka jany prasunulisia, jany mohuć, naprykład, zasiarodzicca na tym, nakolki jašče niedaskanałyja.

Vy pavinny pryznavać i śviatkavać usie pieramohi. Vy navučylisia razmaŭlać z saboj kanstruktyŭna? Vy pazbavilisia ad niejkaha strachu abo prydbali karysnuju zvyčku? Vyvučyli niešta novaje i pasprabavali heta na praktycy abo vyrašyli niaprostuju pracoŭnuju zadaču? Heta kruta, vy małajčyna!

Prymajcie i smakujcie hetaje adčuvańnie ŭpeŭnienaści i honaru. Vy ŭbačycie, što raźvićcio pačućcia ŭłasnaj hodnaści dapamahaje vam stavicca da siabie praściej, i heta dapamoža vašaj upeŭnienaści ŭ sabie.

4. Vyznačcie toje, što pieraškadžaje vam žyć (tryhiery), i admiažujciesia ad hetaha

Kali vy chočacie pavialičyć kolkaść pazityvu ŭ svaim žyćci, vam treba spačatku ŭśviadomić, jakija ludzi, miescy i rečy spryjajuć raźvićciu niehatyŭnaha myśleńnia. Prahlad bałansu vašaha bankaŭskaha rachunka, vaša stužka ŭ sacyjalnych sietkach abo svarlivy kaleha — usio heta moža drenna ŭpłyvać na vas.

Vielmi važna zrazumieć, jak pastavić miežy vakoł hetych tryhieraŭ, jak tolki vy ich vyznačyli, kab nie davać im padryvać vašu samaacenku. Praktykujučy asiertyŭnaść (kali čałaviek zdolny sam upłyvać na svaje emocyi niezaležna ad źniešnich abstavinaŭ — NN) i paznačajučy miežy, vy nie dadzicie ludziam i abstavinam kantralavać abo vykarystoŭvać vas.

Abaznačeńnie miežaŭ na pracy adroźnivajecca ad taho, jak heta robicca ŭ asabistym žyćci. Kali pracoŭny dzień zakančvajecca, vy možacie papiaredzić načalnika, što budziecie niedastupnym, i zahłušyć paviedamleńni, kab zachavać bałans pamiž pracaj i asabistym žyćciom. Ale, kali vy nie ŭmiejecie być ćviordym, vy nie zmožacie paźbiehnuć znosinaŭ ź siabrami i pryjacielami, ź jakimi nie chočacca kantaktavać, i heta budzie prablemaj.

5. Nie cykliciesia na svaich pamyłkach, ale rabicie ź ich vysnovy

Spakojnaje ŭsprymańnie svaich pamyłak, jakoje dazvalaje vam jasna bačyć siabie, raźvivaje spačuvańnie da siabie i ŭstojlivaść. Kali vy prymajecie rašeńnie stvaryć bolš zdarovuju suviaź z saboj, vy zakładajecie tryvały padmurak. Budźcie zaŭsiody najlepšaj viersijaj siabie, ale pryznajcie, što daskanałaść — heta niedasiažnaja meta.

Prapanujem vam praktykavańnie: padumajcie, jakija try vysnovy vy mahli b atrymać z apošniaj vašaj pamyłki. Tolki nie vinavaćcie siabie — budźcie kanstruktyŭnym, jak kali b vy biesstaronna aceńvali inšaha čałavieka.

Vam budzie ciažka, kali vy budziecie sprabavać pavysić svaju samaacenku. Buduć momanty, kali vy budziecie adčuvać siabie pryhniečanym nizkaj samaacenkaj. Paspačuvajcie sabie. Akramia taho, što prahres nie zaŭsiody idzie ŭharu, jon patrabuje času.

Ale vy možacie adčuć bolš honaru za siabie i svaje dasiahnieńni pa miery taho, jak budziecie supraćstajać svaim niehatyŭnym idejam i punktam hledžańnia. Vy budziecie zadavoleny svaim prahresam i adčujecie siabie hatovym vyrašać novyja zadačy.

Śviatkujcie maleńkija pieramohi. Kali vy znojdziecie ŭsiaho adnu stratehiju, jakaja palepšyć vaša samaadčuvańnie, — heta ŭžo dasiahnieńnie.

Клас
93
Панылы сорам
5
Ха-ха
6
Ого
10
Сумна
22
Абуральна
28