Skryn videa

Skryn videa

Ab vyžyvalnaści pry raku

Aleh Cińkoŭ kaža, što Rasiju i ZŠA možna paraŭnoŭvać tolki pa dźviuch rečach — pa terytoryi i pa najaŭnaści jadziernaj zbroi. Na hetym usio, i dalejšyja paraŭnańni iduć nie na karyść Rasii.

Jak čałaviek, jaki chvareŭ na rak, jon viedaje statystyku pa raku — «nie treba huhlić».

«Kali ty amierykaniec, adzin z 350 miljonaŭ, i ty zachvareŭ na rak, to šaniec, što ty vyžyvieš na praciahu 5 hadoŭ — 66 %. Heta ličba raście, davajcie skažam 70 %. U Rasii šaniec chvoramu na rak vyžyć praz 5 hadoŭ — 33 %, roŭna ŭ dva razy mienš.

Heta značyć, u amierykanca, jaki zachvareŭ na rak, šaniec vyžyć roŭna ŭ dva razy vyšejšy, čym u rasijanina».

Cińkoŭ kaža, što tamu na Zachadzie da raku ŭžo staviacca prosta jak da zachvorvańnia, «usie pra rak havorać na intervju».

«A ŭ nas: usio, rakavy chvory, «Cińkoŭ pamiraje», mianie łysaha ŭsiudy fatahrafii.

U nas kancerafobija. Nu i čamu bajacca, zrazumieła: tamu što bačać, što susied Kola pamior, susiedka Maša pamierła. Heta značyć, zamiest taho, kab bambić Ukrainu, lepš by chvorych lačyli ad raku.

A ŭsie hetyja z-patryjoty abo z-idyjoty, chutčej, ja b ich tak nazvaŭ, jany kryčać, što jany Amieryku, «hiejropu» bambiać i ŭsio takoje. A lečacca jany čym?

Z ranicy da viečara jany pjuć amierykanskija, niamieckija i dalej pa śpisie preparaty. I pa ich pratakołach. Tamu što ŭsia hetaja prafiesura (ja heta ŭsio viedaju) — usia hetaja pieciarburhskaja, maskoŭskaja, hety Rahačova Dzimy [ankahiematałahičny centr], jaki Pucin pabudavaŭ, paciomkinskuju viosku — jany ŭsie lotajuć i biaruć usie pratakoły zachodnija. Kali vy tak nie lubicie «hiejropu», nie lubicie Amieryku, nu tady kalendułu abo tryputnik da dupy prykładvajcie. Ale im chimijaterapiju Bayer padavaj. Nu raźlivajcie sabie chimijaterapiju Uść-Łabinskaha raźlivu i lačyciesia joj», — kaža Cińkoŭ.

Pra hiejrapiejcaŭ i bahatych dušoju ruskich

Cińkoŭ źviartaje ŭvahu na toje, što zachodnija sankcyi, jakija raspaŭsiudžvajucca na Rasiju, nie tyčacca miedycynskaha abstalavańnia i miedykamientaŭ.

«Na miedycynskaje abstalavańnie niama nijakich abmiežavańniaŭ, i miedykamienty ŭsie jeduć u Rasiju. Pryčym jany Rasiju chočuć pakarać, ale im i ŭ hałavu nie pryjdzie, kab zabaranić pastaŭku miedycynskaha abstalavańnia abo tabletak, ad jakich Rasija zaležyć. Jany ž razumiejuć, što voś hetyja 33 % vyžyvalnaści (što soramna, 33 % vyžyvalnaści ad raku ŭ Rasii, heta jak u Afrycy) pieratvoracca ŭ 20%, kali zaŭtra Jeŭropa pierakryje pastaŭku ŭsich miedykamientaŭ u Rasiju.

Ad raku buduć prosta pamirać amal usie, vyžyvalnaść budzie nie 33 %, a 10-15 %, nu tamu što niama pratakołaŭ, niama chimijaterapii, niama lekaŭ, niama ničoha», — kaža jon.

Cińkoŭ pryvodzić u prykład «skrepu», što «ruskija — dobryja, u ich — «duša». «My haz spynili, viedajučy, što Jeŭropa ad jaho zaležyć. Heta ludzi ź vialikim sercam, jakija kažuć, cha, mierźnicie tam da čorta».

«Dyk voś zadumajciesia ciapier, my ž im haz pierakryli, chaj mierznuć, a jany vam tabletki pasyłajuć, hetaja hiejropa», — havoryć jon.

Pra kaściavy mozh

Cińkoŭ kaža, što kaściavy mozh, jaki vykarystoŭvajuć pry pierasadkach u Rasii, na 80 % — ad zamiežnych donaraŭ.

«I pasyłajuć kaściavy mozh nam. Da hetaha času viazuć praz Turcyju, niemcy zdajuć, i nie pytajucca, heta ruskija, nie ruskija».

Cińkoŭ raspaviadaje, što ŭ Rasii niama bazy donaraŭ, jon sam sprabavaŭ jaje stvaryć.

«Prapanoŭvaŭ vydatkavać kuču hrošaj, padychodziŭ da ŭsich, da kaho možna. Patelefanavaŭ Piaskovu i skazaŭ: «Dźmitryj Siarhiejevič, možaš pahavaryć z Pucinym ci z kim, što ja hatovy vydatkavać 100 miljonaŭ svaich hrošaj i stvaryć [bank donaraŭ kaściavoha mozhu], jak va ŭsich krainach. Ja, kažu, patraču svaje hrošy, zrablu testavyja łabaratoryi pa Rasii, dystrybucyju». Jon — tak, ja pasprabuju dapamahčy, tudy-siudy niešta tam biehaŭ. Adziny raz ja da jaho źviarnuŭsia, bolš naohuł nikoli ŭ jaho ničoha nie prasiŭ.

Potym Pucin vypuściŭ ukaz, litaralna pierad vajnoj, jon addaŭ heta ŭsio (nu, ciapier zrazumieła čamu) u viedamstva FMBA [Fiederalnaje miedyka-bijałahičnaje ahienctva]. FMBA zaraz hetym budzie zajmacca, heta vajskoŭcy pa sutnaści», — raspaviadaje Cińkoŭ.

Pavodie Cińkova, pryčyna taho, što donarstvam i kaściavym mozham u Rasii zajmajecca FMBA, miedycyna, blizkaja da vajskoŭcaŭ, akramia samoj vajny zaklučajecca jašče i ŭ tym, to fsbšniki pierakanali Pucina, što «kali chtości im [kaściavym mozham] zavałodaje, to naš hienafond pieradaduć amierykancam, i amierykancy nas usich atruciać».

«Choć heta na pieršaj staroncy hienietyki napisana, što niemahčyma tarhietavać pavodle hienietyčnaha pryncypu. Dy ŭklučyli b mozh. Nu jaki hienatyp? Ukrainka z ruskim ažanilisia — chto heta tam? U mianie žonka estonka. Chto našy dzieci? Ty nie možaš vyłučyć ruski hienatyp i potym na jaho tarhietavać niejkim preparatam i zabivać ruskich. Heta jamu [Pucinu] «pracierli», i ŭ vyniku jon heta addaŭ vajskoŭcam. Heta značyć, kab vy razumieli, kaściavym mozham budzie zajmacca vajenizavanaja arhanizacyja ŭ Rasii. Jak vy dumajecie, čym heta ŭsio skončycca? Nu, mabilizacyju vy bačycie, prykładna hetak ža budzie i z kaściavym mozham».

Takim čynam, pryvatny prajekt stvareńnia banka kaściavoha mozhu, u jaki byŭ hatovy inviestavać Cińkoŭ, byŭ spynieny.

 

Na pytańnie, što budzie z fondam siamji Cińkovych, jaki byŭ stvorany ŭ 2021 hodzie dla dapamohi ludziam z ankahiematałahičnymi zachvorvańniami, biznesmien skazaŭ, što zaraz staić pierad vielizarnaj dylemaj.

«Ja dumaju, refleksuju vielmi mocna, tamu što, z adnaho boku, jość takaja tema, ludzi nievinavatyja, ty pavinien dapamahać. Ale, ź inšaha boku, hladzicie …

Ja praz Pucina, praz hetuju ŭładu straciŭ 8 miljardaŭ, prosta ich nie stała, 23-ha [lutaha] jany byli, a ciapier ich niama. 

U mianie zastalisia hrošy, ale ŭ mianie zastałosia, davaj skažam prama, 10 adsotkaŭ majho bahaćcia, jakoje było na piku.

I kali ja vyjšaŭ i skazaŭ, chłopcy, tak nielha, nielha zabivać susiedni narod … hetyja ŭsie ludzi ŭ masie svajoj, 80 adsotkaŭ, napisali, što ja — «kazioł, zdradnik, miarzotnik, dalej pa śpisie, va ŭsich sacsietkach mianie aba*rali, nie viartajsia, zdochni ad raku tam. U nas ža ruski narod — dobry, u nas ža vialikaje ruskaje serca.

I hety čałaviek, jaki tak kryčaŭ, zaŭtra zachvareje na lejkiemiju, i jaho pryviazuć u Novasibirsk i zrazumiejuć, što tam niama nich*ia. I ja pavinien za svaje hrošy, tyja, što zastalisia, jaho ratavać, pryvozić zachodnija leki z «hiejropy», jakuju jon nienavidzić, jon jašče ŭčora ich nienavidzieŭ, jon za Pucina tapiŭ na kancercie, kazaŭ, jakaja my — vialikaja Rasija. A ja pavinien za svaje astatnija hrošy jaho ratavać. Ja niejak pačynaju zadumvacca. Voś što mnie rabić? U mianie pakul niama adkazu, ja refleksuju i dumaju.

Ničoha ž niama rasijskaha, ničoha nie prydumali, ničoha nie vynajšli. Z ranicy da viečara karystajemsia vyhodami cyvilizacyi i plujom na hetuju cyvilizacyju. Kińcie nasić italjanskija kaściumy, chadzicie ŭ atelje № 22 Prakopjeŭska». 

Pra chvarobu

Cińkoŭ kaža, što jon užo nie toj, što byŭ da chvaroby, ale siły pastupova viartajucca. Ciapier u jaho remisija, 2,5 hady prajšło paśla pačatku chvaroby. «Rak jon zaŭsiody taki padstupny, jon moža staicca, a potym viarnucca. Ličycca, 5 hadoŭ treba, tamu jašče 2,5 hady nie zahadvaju ni ab čym».

Biznesoviec pryznajecca: praz toje, što chvaroba moža viarnucca, jon žyvie ŭ vialikim strachu i ŭ stresie.

Jon kaža, što siły zmahacca z chvarobaj jamu nadavała siamja. Jaho dzieci zrabili kałaž z sumiesnych fatahrafij i padpisali «Tata, my čakajem ciabie doma», «Tata, ty spravišsia», «Tata, ty vyžyvieš, my viedajem, ty mocny». «Jon visieŭ u mianie ŭ Bierlinie, try miesiacy ja ŭ boksie siadzieŭ, na jaho ŭvieś čas hladzieŭ i dumaŭ, blin, jak ža tak, jak ža ja nie ŭbaču svaich unukaŭ? I heta voś «ubačyć unukaŭ» i nie rasčaravać dziaciej svajoj śmierciu (tamu što nie prykolna ž chavać tatu), heta mnie davała niejkuju žyćciovuju takuju siłu».

Cińkoŭ kaža, što za hetyja try hady płakaŭ bolš, čym za ŭsio svajo žyćcio. Płakaŭ, šaleŭ, kidaŭsia kubkami ŭ pakojach. «Ciažki byŭ čas, ciažkija ŭ mianie byli apošnija try hady».

Biznesoviec raspaviadaje, što chvaroba źmianiła jaho.

«Ja bačyŭ śmierć, vakoł mianie pamirali ludzi, ja sam ledź nie pamior. I ja nie razumieju, kali dziejecca absalutnaje zło, čamu ja pavinien maŭčać, hruntujučysia na tym, što ŭ mianie ad hetaha budzie bolš hrošaj. A navošta mnie bolš hrošaj, kali my ŭsio roŭna pamrom?

Voś [rasijski miljarder Alaksiej] Mardašoŭ, u jaho było 30 miljardaŭ, ciapier sankcyjami abkłali, — 20, jon idzie na kampramisy z ranicy da viečara. Ale ŭsio roŭna ŭ trunie ž nie budzie miljardaŭ, heta ŭsio zastaniecca paluboŭnicam, partnioram, jakija ŭsio raściahnuć. To-bok, heta takija iłžyvyja pryjarytety.

Tamu što jany [rasijskija miljardery] nie pahavaryli, u adroźnieńnie ad mianie, sa śmierciu na ty. A kali ty heta prachodziš, ty razumieješ, što ŭsio vielmi druhasna i ŭsio vielmi iluzorna», — kaža jon.

Cińkoŭ pryznajecca, što jaho ŭraziła Puhačova. «Jak jana, nie prajšoŭšy vyprabavańniaŭ, jakija prajšoŭ ja, heta ŭziała i skazała? Moh by i Hałkin nie kazać, napeŭna. Ich nichto nie prymušaŭ vykazvacca. Usie ž artysty jazyki ŭ s*aku zasunuli i siadziać. Nu zrazumieła, što jość marhinały, usiakija tam hazmanavy, rastarhujevy, piaŭcovy — varjaty. Ale, u asnoŭnym, usie prosta jazyk u azadak zasunuli, siadziać i dumajuć, što jany pierasiadziać. Nu, moža, pierasiadziać. Ale Ała zajaviła, i heta kruta. Čamu jana heta zajaviła, mnie niezrazumieła, što robić jaje zajavu tolki bolš kaštoŭnaj, čym maja».

Клас
123
Панылы сорам
4
Ха-ха
10
Ого
5
Сумна
4
Абуральна
19