Kultura11

Ručniki — biełyja, pajasy — čyrvonyja. U Hrodnie adkryli vystavu tradycyjnaha narodnaha tekstylu

Na vystavie ŭ hrodzienskim Muziei historyi Haradnicy pradstaŭlenyja ručniki, dyvany, abrusy i pajasy ad kanca XIX stahodździa da 80-ch hadoŭ XX-ha, a taksama i niekatoryja pryłady dla apracoŭki lonu, piša Hrodna.life.

Romby, zorački i dreva žyćcia

Ličycca, što dekor i dakładnaść reljefnaj struktury biełych ručnikoŭ z Hrodna vyłučajucca siarod inšych padobnych vyrabaŭ. Zvyčajna ŭnizie takija ručniki ŭpryhožvali vyšyŭkaj — kryžykam abo roŭniadździu. Papularnaściu karystalisia ŭzory z raślinami i kvietkami.

Pierabornyja ručniki tkali ź viertykalnaj kampazicyjaj malunka. Samy raspaŭsiudžany ŭzor na ich — «dreva žyćcia».

Tkanyja ručniki

Časta možna sustreć taksama ŭzory z rombikaŭ, kvietak i zoračak. Kožny ź ich mieŭ svajo značeńnie. Na viasielnym ručniku majstrychi Aleny Šapiel z Hrodzienskaj vobłaści vyšytyja zorački — simvał dziciaci. Heta značyć, što maładoj siamji zyčyli dziaciej.

Pałasaciki — heta nie kity, a «dyvany» Paniamońnia

Ciapier słova «pałasaciki» čaściej kažuć, raspaviadajučy pra ryb siamiejstva kitovych. Raniej na Hrodzienščynie tak nazyvali tkanyja dyvany pościłki z roznakalarovymi abo manachromnymi pałoskami. Napeŭna, vy bačyli takija pakryvały na łožkach u babul i dziadul u vioscy. Kali nie — pahladzicie na pałasaciki ŭ ekspazicyi vystavy.

Tut pradstaŭleny samatkany dyvan ź vioski Počujki Vaŭkavyskaha rajona. Pobač pradstaŭleny dyvan u zialonych i biełych kolerach viadomaj majstrychi z Adelska Hrodzienskaha rajona Jadvihi Rajskaj, vytkany ŭ 1989 hodzie.

Tkanyja dyvany

Paniamońnie słaviłasia i svaimi tkanymi pajasami. Ich, u adroźnieńnie ad ručnikoŭ, tradycyjna rabili čyrvonymi. Na vystavie možna ŭbačyć pajasy pačatku XX stahodździa z Navahrudskaha rajona.

Tkanyja pajasy

Naviedać vystavu «Tradycyjny narodny tekstyl Hrodzienščyny» možna štodnia, z 10 da 18, pa adrasie vuł. Ažeški 37. Košt kvitka 2 rubli, z ekskursijaj — 8 rubloŭ.

Kamientary1

  • Lidkin boršč
    13.10.2022
    A dzie šalonaja bandarenka?

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →