Zdaroŭje22

Hety vid raku źjaŭlajecca samym raspaŭsiudžanym u śviecie. Voś hałoŭnyja mify pra jaho

Pavodle Suśvietnaj arhanizacyi achovy zdaroŭja, rak małočnaj załozy źjaŭlajecca najbolš raspaŭsiudžanym vidam raku. U 2020 hodzie ŭ śviecie zarehistravali bolš za 2,2 miljona vypadkaŭ hetaha zachvorvańnia. Niahledziačy na ​​toje, što chvaroba nastolki šyroka raspaŭsiudžanaja, nie ŭsie viedajuć jaje simptomy.

Fota: Pixabay

Doktar Unnaci Desai z Nuffield Health (najbujniejšaj dabračynnaj arhanizacyi achovy zdaroŭja ŭ Złučanym Karaleŭstvie) raskazvaje ŭ materyjale The Sun pra vosiem najbolš raspaŭsiudžanych mifaŭ i raskryvaje, čamu jany nasamreč nie adpaviadajuć rečaisnaści.

1. Našeńnie biusthaltara na kostačkach pavialičvaje ryzyku

Śćvierdžańni ab tym, što biusthaltary na kostačkach zdušvajuć limfatyčnuju sistemu hrudziej, vyklikajučy tym samym nazapašvańnie taksinaŭ i pavialičvajučy ryzyku raku małočnaj załozy, nie paćviardžajucca navukaj.

Typ biusthaltara, jaki vy nosicie, ciesnaść abo vaša adzieńnie nie majuć nijakaha dačynieńnia da ryzyki raźvićcia raku hrudziej.

2. Karystańnie antypierśpirantam pavialičvaje ryzyku

Jość śćviardžeńni, što parabieny, jakija vykarystoŭvajucca ŭ jakaści kansiervantaŭ u niekatorych antypierśpirantach, mohuć spryjać raźvićciu raku hrudziej. Adnak nijakaj pryčynna-vynikovaj suviazi pamiž parabienami i rakam małočnaj załozy znojdziena nie było.

3. Čym mienš vašyja hrudzi, tym nižej ryzyka

Ryzyka ŭźniknieńnia raka małočnaj załozy nie zaležyć ad pamieru hrudziej. Adnak pamier moža paŭpłyvać na vyjaŭleńnie. Čym bolšyja abo ščylniejšyja hrudzi, tym bolš uvažliva treba pravodzić samaabśledavańnie, kab pierakanacca, što pramacvajucca ŭsie hłybokija tkaniny.

U mienšych hrudziach abo pry mienšaj ščylnaści tkanin małočnaj załozy źmieny mohuć być bolš prykmietnymi. Važna rehularna praviarać hrudzi, niezaležna ad pamieru i ščylnaści, kab chutčej zaŭvažyć lubyja źmieny.

4. Kafiein moža vyklikać rak hrudziej

Nie vyjaŭlena nijakaj pryčynnaj suviazi pamiž užyvańniem kafieinu i zachvorvańniem na rak małočnaj załozy. Pakul što niezrazumieła, ci moža chvaroba hrudziej być źviazana z kafieinam.

5. Ludzi ź fibrozna-kistoznymi źmienami hrudziej padviarhajucca bolšaj ryzycy

U minułym ličyłasia, što ludzi z hrudkavatymi, ščylnymi hrudźmi padviarhajucca bolšaj ryzycy zachvareć. Adnak z tych časoŭ navuka pryjšła da vysnovy, što nijakaj suviazi ŭrešcie rešt niama.

Kali ŭ vas jość taki typ hrudziej, moža być składaniej adroźnić narmalnuju tkanku ad rakavaj, tamu važna, kab vy paviedamlali pra lubyja źmieny vašamu doktaru.

6. Rak hrudziej zaŭsiody vyjaŭlajecca ŭ vyhladzie šyški

Mnohija žančyny, jakija abśledujuć svaje hrudzi, pamyłkova ličać, što jany pavinny šukać vyklučna ŭščylnieńni ci šyški.

Jość i inšyja źmieny ŭ hrudziach, na jakija varta źviarnuć uvahu, naprykład:

 • uščylnieńnie abo prypuchłaść u hrudziach, vierchniaj častcy hrudziej abo padpachach;
 • źmieny na skury, takija jak zmorščyny abo jamački;
 • źmiena koleru hrudziej — ci nie vyhladajuć jany čyrvonymi abo zapalonymi;
 • źmianieńnie saska — ci nie vyhladaje jon vyviernutym;
 • syp abo skarynački vakoł saska;
 • niezvyčajnyja vydzialeńni z saska;
 • źmiena pamieru abo formy hrudziej.

Kali vy zaŭvažyli jakija-niebudź źmieny ŭ tkaninach hrudziej, važna źviarnucca da terapieŭta dla poŭnaha abśledavańnia.

7. Mamahramy padviarhajuć vas takoj kolkaści radyjacyi, što pavialičvajuć ryzyku raka

Choć i praŭda, što radyjacyja vykarystoŭvajecca ŭ mamahrafii, jaje kolkaść nastolki małaja, što źviazanyja z hetym ryzyki mizernyja ŭ paraŭnańni ź vielizarnymi prafiłaktyčnymi pieravahami, atrymanymi ad testu.

Mamohraf moža vyjavić uščylnieńni zadoŭha da taho, jak ich možna budzie pramacać ci zaŭvažyć inšym čynam, i čym raniej hetyja šyški buduć vyjaŭlenyja, tym bolš šancaŭ na stanoŭčy vynik.

Testy nie rekamiendujucca maładym ludziam, pakolki ŭ ich zvyčajna bolš ščylnaja tkanina małočnaj załozy, što abciažarvaje vyjaŭleńnie anamalij. U hetym vypadku doza apramieńvańnia nie moža być apraŭdana vykarystańniem mamahrafii dla zvyčajnaha skryninha

8. Usie ŭščylnieńni rakavyja

Šyška nie abaviazkova źjaŭlajecca prykmietaj taho, što ŭ vas rak hrudziej. Prykładna 80% šyšak u hrudziach vyklikanyja dabrajakasnymi (nierakavymi) źmienami, kistami abo inšymi zachvorvańniami.

Adnak, kali vy ŭsio ž taki vyjavili šyšku, vielmi važna, kab vy pravieryli jaje ŭ terapieŭta, kab być upeŭnienaj.

Jak pravieryć hrudzi

Isnuje piać etapaŭ samaabśledavańnia, jakija vy možacie pravieści doma, kab pravieryć najaŭnaść źmianieńniaŭ.

 • Krok pieršy: pačnicie z taho, što staniecie nasuprać lusterka, pakłaŭšy ruki na ściohny i raspraviŭšy plečy. Vy pavinny šukać lubyja jamački, zmorščyny, vypukłaści skury, pačyrvanieńnie, syp abo źmieny na saskach.
 • Krok druhi: usio jašče hledziačy ŭ lusterka, padnimicie abiedźvie ruki nad hałavoj i praviercie tyja ž źmieny.
 • Krok treci: trymajučy ruki nad hałavoj, praviercie, ci nie vyłučajecca vadkaść z saskoŭ. Heta moža być małočnaja, žoŭtaja abo vadzianistaja vadkaść abo kroŭ.
 • Krok čaćviorty: ležačy, vykarystoŭvajučy supraćlehłuju ruku, praviercie kožnuju z hrudziej. Niekalkimi palcami, trymajučy ich roŭna i razam, zrabicie nievialikija kruhavyja ruchi vakoł hrudziej. Pierakanajciesia, što vy pramacali ŭsie hrudzi, ruchajučysia źvierchu ŭniz pa hetych maleńkich kołach. Heta dapamahaje raspracavać sistemu abo šabłon, kab pierakanacca, što kožny santymietr achopleny. Lohka naciskajcie, kab pramacać tkaniny źvierchu; siarednie naciskajcie, kab daśledavać tkaniny usiaredzinie hrudziej; i mocna naciskajcie, kab namacać hłybokija tkaniny, bližej da hrudnoj kletki.
 • Krok piaty: abmacajcie hrudzi stojačy abo siedziačy, vykarystoŭvajučy tyja ž nievialikija kruhavyja ruchi.

Kali sprava dachodzić da pravierki hrudziej, stroha kažučy, niama pravilnaha i niapravilnaha sposabu. Samaje hałoŭnaje, što vy robicie heta rehularna, u ideale raz u miesiac. Tolki daviedaŭšysia, jak vašyja hrudzi vyhladajuć i adčuvajucca «ŭ normie», vy zmožacie vyznačyć, ci jość źmieny. Takim čynam, praviarajecie vy ich u łožku, u dušy abo ŭ raspranalni trenažornaj zały — nie maje značeńnia.

Kamientary2

 • chch
  12.10.2022
  prychodžu heta značyć z abiedu, daj, dumaju, pakul čas jo, zazirnu ŭ hazietu...
  zaziraju, a tut...
  CYCKI
  Red., nuŭ... jak vam nie soramna za vašu pierad maimi kalehami sramatu?
 • chch
  12.10.2022
  pryčym kulturnickuju samuju kulturnickuju hazietu)
  nu tak prynamsi niekali havaryli
  samaja biełaruskaja i samaja kulturnaja hazieta. i ja na hetuju tannuju rekłamku kupiłasia? ja!?

  moj baćka pamior u 92-m. ad raku. pamior, maci kaža, što biez bolu...
  moža praŭda, moža nie
  ja nie vieru nikomu
  no naśledstviennosť u mienia, viditie, očień "chorošaja"... s samych piervych mhnovienij svojej niesčasčastnoj žiźni čuvstvuju siebia obriečiennoj... 
  nu heta tak...
  kali niekamu cikava - jak u hetaj "ščaślivaj" chch...

  p.s. u mianie pa žyćci adno tolki pytańnie - kali ja ŭžo narešcie pamru i pierastanu?

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava8

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku6

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava8

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →