Ekanomika

Sankcyi zastalisia, a dastaŭka ŭ Biełaruś padaražeje. Što źmianiłasia ŭ dačynieńni da jeŭrapiejskich pieravozčykaŭ?

Z 10 kastryčnika jeŭrapiejskija pieravozčyki atrymali mahčymaść afarmlać dazvoły na pieravozku hruzaŭ pa terytoryi Biełarusi. Niekatoryja ŭspryniali hetuju navinu, byccam Biełaruś admianiła kontrsankcyi ŭviedzienyja ŭ krasaviku biahučaha hoda, ale heta nie tak. Tłumačym, što značać hetyja źmieny.

Fota: skrynšot ź jutub-kanał «Mytnyja orhany»

Sankcyi zastalisia

Pryniatyje źmieny nie admianiajuć zabarony pieravozčykam ź ES na dastaŭku hruzaŭ pa terytoryi Biełarusi. Za vyklučeńniem niekatorych katehoryj tavaraŭ jeŭrapiejskija pieravozčyki, jak i raniej, majuć prava dastaŭlać hruzy tolki da transpartna-łahistyčnych centraŭ.

Adnak navat dla taho, kab dastavić hruz da TŁC, pieravozčyk musić atrymać dazvoł na ažyćciaŭleńnie dastaŭki ŭ Biełaruś. Dazvoły na pieravozku ŭ abaviazkovym paradku pavinien mieć luby pieravozčyk, kali ahulnaja vaha hruzavika składaje 6 ton i bolej. Tamu hłabalna źmien nie adbyłosia. Adzinaje, što źmianiłasia — heta pracedura atrymańnia dazvołaŭ i cana dakumienta.

Pracedura spraściłasia, ale padaražeła

«Raniej dazvoły vydavalisia krainami na parytetnaj asnovie. Umoŭna Hiermanija vydavała 10 tysiač dazvołaŭ dla Biełarusi, a Biełaruś u svaju čarhu vydavała 10 tysiač dazvołaŭ Hiermanii. Zaraz biełaruskija pieravozčyki nie majuć prava pracavać na terytoryi ES, tamu dazvoły ad zachodnich krain nam ciapier faktyčna niepatrebny. U toj ža čas jeŭrapiejskim kampanijam sioleta spatrebiłasia našmat bolš dazvołaŭ, čym letaś», — tłumačyć śpiecyjalist sa śfiery łahistyki.

Takim čynam biełaruski bok vyrašyŭ spraścić praceduru atrymańnia dazvołaŭ jeŭrapiejskimi pieravozčykami. Pačynajučy ad 10 kastryčnika atrymać dazvoł stanie praściej, limitaŭ dla asobnych krain pa ŭsio bačnaści bolš taksama nie budzie. 

Chto i kolki budzie płacić?

Za spraščeńnie daviadziecca płacić. Kali raniej dazvoł kaštavaŭ 1 bazavuju vieličyniu (32 rubli), to ciapier jaho košt składaje 15 bazavych (480 rubloŭ). Atrymlivajecca, što vydatki pieravozčyka na dastaŭku hruza ŭ Biełaruś vyrastuć prykładna na 180 jeŭra. 

Śpiecyjalist sa śfiery łahistyki adznačaje, što hetuju sumu pieravozčyki buduć zakładać u košt dastaŭki hruza, što pryviadzie da rostu vydatkaŭ z boku biełaruskich kampanij. 

«U vyniku za pavialičeńnie cany dazvołaŭ u 15 razoŭ zapłociać šerahovyja spažyŭcy, bo imparcioram daviadziecca tracić jašče bolš hrošaj na dastaŭku. Anałahičnuju situacyju my nazirali, kali ŭ Biełarusi byli ŭviedzieny abaviazkovyja navihacyjnyja płomby, vykarystańnie adnoj jakoj ciapier abychodzicca ŭ 10 bazavych (320 rubloŭ)», — adznačyŭ śpiecyjalist.

Čytajcie taksama: Miljony dalaraŭ štomiesiac. Kolki Biełaruś zarablaje na miažy 

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →