Fota: skrynšot ź videa

Fota: skrynšot ź videa

Nizy nie mohuć, viarchi bajacca

Rasijski palityčny ahladalnik Maksim Trudalubaŭ adznačaje, što na fonie niaŭdač na froncie pazicyi Pucina sapraŭdy słabiejuć. Rasijskija elity, na jaho dumku, užo sytyja pa horła vajnoj, jaje padtrymka z boku nasielnictva taksama źnižajecca. «Ale heta jašče nie aznačaje, što ŭ bližejšy čas jon sapraŭdy moža stracić uładu.

Niahledziačy na toje, što situacyja nie padabajecca mnohim pradstaŭnikam elity, u ich niama dastatkovaj voli, kab ryzyknuć i pajści suprać Pucina», — kaža jon.

Inšym faktaram, jaki pry peŭnym raźvićci padziej moža niehatyŭna paŭpłyvać na pazicyju Pucina — rašeńnie Ukrainy na zakanadaŭčym uzroŭni zamacavać niemahčymaść praviadzieńnia pieramovaŭ z Rasijaj, pakul krainaj budzie kiravać Pucin.

«Pramoj pahrozy jaho ŭładzie ŭ hetym, viadoma, niama, ale kali situacyja na froncie praciahnie raźvivacca ŭ tym ža rečyščy, što i ciapier, to možna vykazać zdahadku, što tyja samyja elity zachočuć pieramovaŭ, a kab jany mahli adbycca, im treba budzie pazbavicca Pucina. Ale składana ŭjavić, što heta moža adbycca ŭ samy bližejšy čas».

Maksim Trudalubaŭ, ahladalnik haziet «Viedomosti» i New York Times. Fota: skrynšot «Tok»

Maksim Trudalubaŭ, ahladalnik haziet «Viedomosti» i New York Times. Fota: skrynšot «Tok»

Pry hetym Trudalubaŭ nie vyklučaje, što kali budzie žadańnie ŭ dvuch bakoŭ, to možna znajści taho, chto zamiest Pucina voźmie ŭdzieł u pieramovach.

«Niahledziačy na toje, što mnohija ŭ asiarodździ Pucina niezadavolenyja im, jaho rana skidać z rachunkaŭ. Jon zachoŭvaje za saboj vielizarny siłavy, finansavy i administracyjny resurs. U jaho asiarodździ ŭsie viedajuć, što niełajalnaść karajecca vielmi stroha».

Što tyčycca źviaržeńnia Pucina nizami, to, na dumku Trudalubava, heta jašče mienš imavierny scenar.

Navat u vypadku, kali vajna suprać Ukrainy apyniecca poŭnym pravałam i vialikaja častka nasielnictva Rasii pierastanie padtrymlivać prezidenta, u jaho zastaniecca mahčymaść utrymlivać uładu siłavym mietadam, jak heta robić Łukašenka.

«Na prykładzie Biełarusi vy sami možacie nazirać, jak čałaviek praciahvaje zastavacca va ŭładzie niahledziačy na toje, što vielizarnaja častka nasielnictva nastrojena suprać dyktatara».

Akramia taho, kali kazać ab biahučaj situacyi, to, niahledziačy na padzieńnie rejtynhaŭ, u Rasii dola tych, chto nie ŭchvalaje dziejnaść Pucina, nie dasiahaje choć by pałovy apytanych. (Vyniki apytańniaŭ, zrešty, mohuć być mocna skažonyja ŭ siłu śpiecyfiki ich praviadzieńnia va ŭmovach aŭtarytarnaj sistemy ŭłady, adznačaje analityk.)

Najbolš važnym pracesam, jaki ciapier adbyvajecca ŭ Rasii, Trudalubaŭ nazyvaje masavyja ŭcioki rasijan paśla abviaščeńnia častkovaj mabilizacyi.

«Pa apošnich danych, za hety pieryjad Rasiju pakinuła bolš za 700 tysiač čałaviek, nie uličvajučy tych, chto źjechaŭ u Biełaruś. Heta vielizarnyja ličby dla RF. Pryčym heta źjechali zvyčajnyja ludzi, a nie žurnalisty ci intelektuały. Heta ŭsio ludzi, jakija ŭ bolšaści svajoj raniej nie dumali ab palitycy, ale palityka ich dahnała i jany pabiehli».

Staŭleńnie da vajny pastupova mianiajecca

Toj fakt, što rasijskija ŭłady, abviaściŭšy mabilizacyju, nie stali zakryvać miežy, analityk tłumačyć tym, što takim čynam jany paźbiahajuć mahčymaści sutyknucca z sapraŭdy masavymi pratestami.

Ahladalnik adznačaje, što na fonie paśpiachovaha kontrnastupleńnia Ukrainy i abvieščanaj mabilizacyi siarod nasielnictva Rasii staŭleńnie da vajny pastupova mianiajecca, i hetyja źmieny iduć nie na karyść Pucinu.

«Nielha biezumoŭna daviarać vynikam apytańniaŭ, jakija ciapier pravodziać u RF, kali pracuje hetaja šalonaja prapahanda, ale navat jany pakazvajuć, što nastroi ŭ hramadstvie mianiajucca».

Fota: Minabarony RF

Fota: Minabarony RF

Vajna — heta prajekt Pucina

Što tyčycca pierśpiektyŭ zaviaršeńnia vajny, to Maksim Trudalubaŭ upeŭnieny, što sychod Pucina ad ułady moža pryvieści da zaviaršeńnia vajny. Kali, viadoma, jaho miesca nie zojmuć takija ludzi, jak Mikałaj Patrušaŭ abo Dźmitryj Rahozin.

«Vajna — heta prajekt Pucina, tamu zakančeńnie vajny ź jaho sychodam ad ułady vielmi navat realistyčnaje», — ličyć jon.

Pry hetym, analityk vyrazna padzialaje sam fakt zaviaršeńnia vajny i narmalizacyju adnosin z cyvilizavanym śvietam. Na jaho dumku, hety praces u lubym vypadku budzie składanym i doŭhim.

«Ni pra jakuju chutkuju narmalizacyi adnosin Rasii z astatnim śvietam havorka nie idzie. Praces budzie mocna zaležać ad taho, jakaja kaalicyja pryjdzie da ŭłady paśla Pucina, bo samo adchileńnie Pucina ad ułady daloka nie va ŭsich vypadkach budzie aznačać kaniec jaho režymu. Pry źmienie Pucina, ale zachavańni režymu budzie adna razmova, pry źmienie režymu — inšaja».

Trudalubaŭ upeŭnieny, što lubomu novamu kiraŭnictvu Rasii nieabchodna budzie naładžvać adnosiny z zachodnimi krainami, bo ekanomika budzie adčuvać sabie ŭsio horš.

«Dumaju, na heta mohuć syści dziasiatki hadoŭ. Sankcyi buduć zastavacca, roŭna jak i sam niedavier da Rasii. Ukraina nikudy nie dzieniecca, jaje narod i kiraŭnictva zaŭsiody buduć suprać narmalizacyi adnosin z RF, tamu kraina ŭ lubym vypadku apyniecca ŭ vielmi składanaj situacyi».

Biełarusi moža stać praściej

U toj ža čas ahladalnik adznačaje, što novamu kiraŭnictvu Biełarusi naładžvać adnosiny ź Jeŭropaj budzie praściej. Viadoma, pry ŭmovie, što Biełaruś budzie niezaležnaj i miesca Łukašenki zojmie demakratyčna abrany lidar, a nie staŭlenik Kramla ci samoha Łukašenki.

Zakranajučy temu Biełarusi, rasijski ahladalnik adznačaje, što Łukašenka naŭprost zaležny ad Pucina, tamu jamu budzie vielmi składana ŭtrymlivać uładu, kali Pucin pierastanie być prezidentam RF.

Fota: AP

Fota: AP

«Hledziačy z našaha boku, my bačym, što

ŭłada Łukašenki całkam trymajecca na Pucinie. Paśla jaho sychodu Łukašenka doŭha nie pratrymajecca. Ja dumaju, što biełaruskaje hramadstva paśla źmieny kiraŭnika Kramla zmoža adnavić subjektnaść. Vidavočna, krainie patrebnyja buduć novyja sapraŭdnyja vybary».

Adnak, kažučy pra pierśpiektyvy Biełarusi vyrvacca z łap Kramla, ahladalnik adznačaje, što heta budzie mocna zaležać ad taho, chto budzie kiravać Rasijaj paśla Pucina.

Kłaskoŭski: Režym Pucina raschistvajecca

Biełaruski palityčny ahladalnik Alaksandr Kłaskoŭski taksama źviartaje ŭvahu na toje, što ŭžo ciapier my možam nazirać, jak pačynajecca peŭnaje burleńnie ŭ Rasii, jak źjaŭlajecca krytyka biazdarnaha praviadzieńnia tak zvanaj «śpiecapieracyi». Pazicyi Pucina, na jahonuju dumku, na hetym fonie pakrysie stanoviacca bolš chistkimi.

Adnym z varyjantaŭ, jak rasijski prezident moža chutka stracić uładu, Kłaskoŭski ličyć zahad užyć jadziernuju zbroju. «Kali ŭjavić, što jon navažycca addać taki zahad, to my pavinny razumieć, što nie ŭsie ludzi ŭ jaho atačeńni takija ž kamikadze, što hatovyja, jak kazaŭ Pucin, trapić u raj. Im jašče chočacca tut pažyć».

Dla Łukašenki, na dumku ekśpierta, taksama nie isnuje pazityŭnych varyjantaŭ raźvićcia padziej.

«Pucin moža prymusić jaho adpravić svaich vajskoŭcaŭ vajavać suprać Ukrainy abo prynamsi dazvolić paŭtaryć nastup na Kijeŭ ci Vałynščynu z terytoryi Biełarusi».

Abodva hetyja varyjanty analityk nazyvaje maksimalna niebiaśpiečnymi dla Łukašenki, bo hłybiejšaje ŭciahvańnie Biełarusi ŭ vajnu pryviadzie da achviar, u tym liku siarod mirnych hramadzian.

«Ukrainskija vajskovyja ekśpierty kažuć, što ŭkrainski bok hetym razam čakać nie budzie i pačnie nanosić previentyŭnyja ŭdary pa skapleńniach vojskaŭ, pa niejkich transpartnych vuzłach. Tamu navat kali biełaruskija vajskoŭcy nie buduć udzielničać u vajnie na terytoryi Ukrainy — usio adno mała nie zdasca, mohuć zahinuć i cyvilnyja ludzi».

Taksama Kłaskoŭski adznačaje, što kali Łukašenka pahodzicca adpravić svaich vajskoŭcaŭ na front, to jon moža sutyknucca ź niezadavalnieńniem z boku jak cyvilnaha nasielnictva, tak i siłavikoŭ.

«Adna sprava — heta kali ty biehaješ z dručkom pa horadzie i razhaniaješ biazzbrojny natoŭp, a inšaja — kali ciabie adpraŭlajuć na realnuju vajnu.

Tamu kali ŭjavić sabie, što na hetaj vajnie pačnuć hinuć biełaruskija vajskoŭcy, to heta taksama možna ŭzmacnić napružanaść unutry krainy, u tym liku i siarod značnaj častki siłavikoŭ. Łukašenka adčuvaje ŭ hetym płanie niebiaśpieku», — ličyć ekśpiert.

Prablema Łukašenki — niemahčymaść narmalizavać adnosiny z Zachadam

«Dla taho kab pačać dyjałoh, jamu treba spynić represii, vypuścić palitviaźniaŭ i samaje hałoŭnaje — zapatrabavać ad Maskvy vyvieści rasijskija vojski ź biełaruskich ziemlaŭ. Aproč hetaha, i sam Kreml budzie vielmi pilna adsočvać, kab Łukašenka nie vilaŭ i nie saskokvaŭ. Z hetaha vynikaje, što dobrych varyjantaŭ dla Łukašenki niama. U kožnym razie pierśpiektyvy dla jaho kiepskija.

Jon užo daŭno prajšoŭ histaryčnuju raźviłku, kali moh adnosna spakojna dla sabie adyści ad ułady i zastacca ŭ historyi palitykam nie z takim niehatyŭnym imidžam, jak ciapier».

Fota: AP/Ramil Sitdikov

Fota: AP/Ramil Sitdikov

Abodva režymy asudžanyja na parazu

Ale, niahledziačy na ŭsie dadatkovyja ryzyki dla Pucina i Łukašenki, abodva palityki, na dumku Kłaskoŭskaha, jašče majuć peŭny zapas tryvałaści.

«Jany abodva buduć učepista trymacca za ŭładu, bo razumiejuć, što ŭ inšym vypadku ich čakaje kiepski los. Tamu dumać, što praź niekalki tydniaŭ zachistajecca spačatku adzin režym, a potym druhi — pakul nie vypadaje.

Inšaja reč, što ŭ histaryčnym płanie abodva hetyja režymy, jakija kinuli vyklik bolš pieradavomu zachodniamu demakratyčnamu śvietu — jany asudžanyja na parazu. Ale voś kolki času zojmie dehradacyja i raspad hetych režymaŭ — skazać na siońnia ciažka, bo nadta šmat niepradkazalnych faktaraŭ», — kaža Kłaskoŭski.

Razvažajučy, ci atrymajecca ŭ Łukašenki zastacca va ŭładzie paśla sychodu Pucina, Kłaskoŭski adznačaje, što sychod ciapierašniaha rasijskaha pravadyra nie abaviazkova budzie aznačać kaniec jahonaha režymu.

«Momant asłableńnia Rasii adkryvaje dadatkovaje akno mahčymaściej dla pazityŭnych pieramien u Biełarusi. Adnak atrymajecca skarystacca hetaj mahčymaściu ci nie — pytańnie adkrytaje».

Analityk padkreślivaje, što režym Łukašenki i nadalej moža trymacca vyklučna za košt represiŭnaj mašyny.

Fota: skrynšot ź videa

Fota: skrynšot ź videa

«My pabačyli, što Łukašenka nie maje nijakich psichałahičnych i maralnych tarmazoŭ u sensie zdušeńnia pratestaŭ. Tamu resurs u hetaj represiŭnaj palityki moža być vialiki.

U najhoršym vypadku my možam atrymać varyjant Paŭnočnaj Karei z absalutna tatalitarnym hramadstvam. Na žal, naziracca mienavita takaja tendencyja. Ale tut uźnikaje pytańnie, nakolki mahčyma stvaryć takuju cytadel u centry Jeŭropy».

Kłaskoŭski ličyć, što prynamsi na vielmi praciahły pieryjad stvaryć anałah Paŭnočnaj Karei ŭ Biełarusi niemahčyma, choć i adznačaje, što heta moža vymiaracca hadami.

Biełaruski eks-dypłamat: Pucin budzie hatovy na ŭsio

Eks-dypłamat Pavieł Śluńkin ličyć, što pakul daloka nie taja situacyja, kab razvažać nad tym, što Pucin u chutkim časie moža zhubić uładu, ale adznačaje, što ŭ vyniku parazy ŭ vajnie taki varyjant raźvićcia padziej vyhladaje całkam imaviernym. Sam Pucin, na jaho dumku, heta vydatna razumieje, tamu budzie rabić usio, kab hetaha nie adbyłosia.

«Kali stała vidavočnym, što jaho pieršapačatkovyja płany va Ukrainie pravalilisia, a jon praciahvaŭ usio dalej zahaniać siabie i krainu ŭ kut — źjaviłasia razumieńnie, što psichałahična Pucin budzie hatovy na ŭsio, navat na vykarystańnie jadziernaj zbroi, kali alternatyvaj hetamu budzie stracić svaju ŭładu», — upeŭnieny Śluńkin.

Pavieł Śluńkin

Pavieł Śluńkin

Kab kazać pra nastupstvy ŭ vyniku parazy Rasii ŭ vajnie suprać Ukrainy, były dypłamat prapanuje spačatku vyznačycca z tym, što my razumiejem pad parazaj.

«Kali pad parazaj Rasii my budziem mieć na ŭvazie, što Ukraina adnović svaju terytoryju da tych miežaŭ, jakija jana kantralavała pa stanie da 24 lutaha, to heta adno. Kali za projhryš ličyć toje, što Rasija nie dasiahnuła tych metaŭ, jakija jana pieršapačatkova pierad saboj staviła, to heta inšaje.

Bo ŭ takim vypadku možna kazać, što Rasija ŭžo prajhrała. Jana nie zmahła zachapić Ukrainu, źmianić u joj uładu i całkam padparadkavać sabie. Nie ŭdałosia Rasii i źmianić sistemu mižnarodnych adnosin, na što rasijskija ŭłady jaŭna spadziavalisia, pačynajučy hetuju vajnu. Tamu ŭsio heta možna ŭžo razhladać jak projhryš. Ale jak bačym, heta ŭsio nie pryviało da źmieny ŭłady ŭ RF», — adznačaje jon.

Tamu analityk nie ličyć, što rasijskaja ŭłada ciapier mocna destabilizavanaja.

«Adnak dalejšaje raźvićcio trendu, jaki jość zaraz, kali Ukraina praciahnie vyzvalać svaje terytoryi, kali kolkaść zabitych ź liku mabilizavanych budzie raści i raści, to heta, kaniešnie, budzie ŭpłyvać na ŭnutranuju stabilnaść Rasii. Takoje raźvićcio padziej pavialičyć kolkaść vyklikaŭ dla Pucina i ludziej vakoł jaho», — miarkuje jon.

Zamacavańnie na zakanadaŭčym uzroŭni niemahčymaści vieści pieramovy z Pucinym, Śluńkin nazyvaje mocnaj źmienaj u pieramoŭnaj stratehii Ukrainy, jakaja pa sutnaści stavić kryž na mahčymaści vieści pieramovy z sučasnym kiraŭnictvam Rasii.

Pry hetym, surazmoŭca nie ŭpeŭnieny, što heta niejak mocna paŭpłyvaje na samoha Pucina, taksama były dypłamat vykazvaje sumnieŭ, što ŭkrainski bok u vyniku budzie na 100% prytrymlivacca hetaj pazicyi.

«Kali ŭjavim, što Pucin raptam pahadžajecca całkam vyvieści svaje vojski da pazicyj 24 lutaha i navat abmiarkoŭvać pytańnie viartańnia Kryma, to z takoj pieramoŭnaj pazicyjaj Rasii Ukraina budzie hatovaja vieści pieramovy i ź im.

Fota: skrynšot ź videa

Fota: skrynšot ź videa

Ciapier ukrainski bok u svaich taktyčnych metach takim čynam naŭmysna pasłablaje pazicyi Pucina. Jany takim čynam pakazvajuć rasijskim elitam, hramadstvu, hienieralitetu, što vy možacie paźbiehnuć śmierciaŭ svaich ludziej, vykarystańnia jadziernaj zbroi, možacie navat zachavać uładu i majomaść u Jeŭropie, kali vy skiniecie Pucina. Tamu Ukraina štučnym šlacham stvaraje dadatkovuju pahrozu dla kiraŭnika Kramla. U peŭnym sensie heta rabota na niejki namienkłaturny pieravarot».

Što tyčycca pierśpiektyŭ Łukašenki zastacca va ŭładzie, kali Pucin raptam pierastanie być prezidentam RF, to Śluńkin źviartaje ŭvahu na toje, što ŭsio budzie mocna zaležać ad taho, jakim čynam źmienicca ŭłada ŭ RF i chto zojmie miesca Pucina.

«Kali heta budzie demakratyčnaja ŭłada, to heta adno, a kali novym prezidentam stanie, naprykład, Patrušaŭ, to heta inšaje. Mahčyma, miesca Pucina zojmie čałaviek, jaki budzie hatovy adpuścić Ukrainu, ale pry hetym budzie rabić usio, kab chacia b Biełaruś zastałasia pad upłyvam Maskvy, a nie abrała inšy šlach raźvićcia.

Taksama mnohaje budzie zaležyć ad taho, jak adbudziecca hetaja źmiena. Bo adna sprava, kali Pucin pryznačyć na svajo miesca pierajemnika, a inšaja, kali ŭ krainie adbudziecca revalucyja ci niejki prademakratyčny pieravarot».

Fota: skrynšot ź videa

Fota: skrynšot ź videa

U Biełarusi budzie šaniec

«U takim vypadku moža zdarycca toje, što my nazirali ŭ apošnija hady isnavańnia SSSR, kali jon byŭ asłableny znutry i ŭ jaho prosta nie było dastatkova resursaŭ, kab utrymlivać terytoryi pad svaim kantrolem ci zabiaśpiečvać ich łajalnaść. Heta tady stała šancam dla demakratyčnych pieramien dla krain savieckaha błoku».

Pry takim raźvićci padziej, na dumku Paŭła Śluńkina, u Biełarusi sapraŭdy moža źjavicca šaniec źmianić uładu i vyrvacca z łap Kramla, ale ci ŭdasca skarystacca takoj mahčymaściu — taksama vialikaje pytańnie.

«Pa-pieršaje, źmiena pucinskaj ułady całkam nie značyć, što Łukašenka aŭtamatyčna zhubić padtrymku Rasii, a pa-druhoje, nieviadoma, u jakim stanie budzie biełaruskaje hramadstva, kab hetym šancam skarystacca». 

Čytajcie taksama: Ekśpierty: Kali Rasija vyrašyć vykarystać jadziernuju zbroju, to ŭvieś śviet budzie pra heta viedać 

Akupacyjnyja ŭłady Chiersonskaj vobłaści abjavili evakuacyju žycharoŭ

Клас
77
Панылы сорам
17
Ха-ха
12
Ого
15
Сумна
25
Абуральна
62